Ajuda HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Guia de l’usuari

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP Sèrie M425

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les lleis

de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està subjecta

a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i serveis

de HP s’especifiquen en les declaracions de

garantia expresses que acompanyen els

productes i serveis esmentats. Cap informació

d’aquest document pot ésser considerada com

una garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 1, 9/2014

Número de referència: CF286-91022

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc., registrades

als Estats Units i a altres països/regions. iPod

és una marca comercial d'Apple Computer, Inc.

iPod només té llicència per a la reproducció

legal o prèvia autorització del titular dels drets

d'autor. No pirategeu música.

Bluetooth és una marca registrada propietat

del seu propietari i utilitzada per Hewlett-

Packard Company amb llicència.

Java™ és una marca registrada de Sun

Microsystems, Inc. als EUA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® són marques de Microsoft Corporation

registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte .................................................................................................................................. 1

Vistes del producte ................................................................................................................................................ 2

Vista frontal del producte ................................................................................................................... 2
Vista posterior del producte ............................................................................................................... 3
Ubicació del número de sèrie i del número de model ......................................................................... 3
Presentació del tauler de control ........................................................................................................ 4
Pantalla d'inici del tauler de control ................................................................................................... 4

Imprimir informes de producte ............................................................................................................................. 6
Descàrrec per compartir impressora ..................................................................................................................... 7

2 Safata de paper ............................................................................................................................................. 9

Mides de paper compatibles ................................................................................................................................ 10
Tipus de paper compatibles ................................................................................................................................ 12
Càrrega de les safates d'entrada ........................................................................................................................ 13

Càrrega de la safata 1 ....................................................................................................................... 13
Càrrega de la safata 2 ....................................................................................................................... 14
Càrrega de la safata opcional 3 ........................................................................................................ 16

3 Impressió .................................................................................................................................................... 19

Controladors d'impressora compatibles (Windows) .......................................................................................... 20
Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) .......................................................................... 22

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ...................................................... 22
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .............. 22
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ...................................... 22
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ....................................................................... 23

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) ........................................................................... 24

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ...................................................... 24
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari ............ 24
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ...................................... 24
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ....................................................................... 24

Impressió de tasques per a Windows .................................................................................................................. 26

CAWW

iii

background image

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ............................................................................. 26
Creació d'una drecera d'impressió (Windows) .................................................................................. 27
Impressió automàtica a les dues cares amb Windows ..................................................................... 29
Impressió manual a les dues cares amb Windows ........................................................................... 30
Impressió de diverses pàgines per full amb Windows ..................................................................... 32
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ............................................................................... 34
Selecció del tipus de paper (Windows) ............................................................................................. 35
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................................. 36
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............................. 37
Creació d'un fullet (Windows) ........................................................................................................... 38

Impressió de tasques per a Mac OS X .................................................................................................................. 41

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .................................................................. 41
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ....................................................................... 41
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) .......................................................................... 41
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ................................................................................. 41
Impressió de diverses pàgines en un full de paper (Mac OS X) ........................................................ 42
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ............................................................................... 43
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ............................................................................................. 43
Impressió d'una portada (Mac OS X) ................................................................................................. 43
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............................. 43
Creació d'un fullet (Mac OS X) ........................................................................................................... 44

Tasques d'impressió addicionals (Windows) ...................................................................................................... 45

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) .............................................................................. 45
Selecció de la mida de paper (Windows) .......................................................................................... 45
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .............................................................. 45
Impressió de marques d'aigua (Windows) ........................................................................................ 46

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X) ...................................................................................................... 47

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) .............................................................................. 47
Selecció de la mida de paper (Mac) ................................................................................................... 47
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) .............................................................. 47
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ........................................................................................ 47

Creació d'impressions de qualitat d'arxiu ........................................................................................................... 49
Utilització d'HP ePrint .......................................................................................................................................... 50
Utilització d‘AirPrint ............................................................................................................................................. 51
Impressió directa des de USB .............................................................................................................................. 52

4 Còpia .......................................................................................................................................................... 53

Creació d'una còpia individual ............................................................................................................................. 54
Creació de diverses còpies ................................................................................................................................... 55
Còpia d'un original amb diverses pàgines ........................................................................................................... 56
Intercalació d'una tasca de còpia ........................................................................................................................ 57

iv

CAWW

background image

Impressió per les dues cares (dúplex) ................................................................................................................. 58
Reducció o ampliació de còpies ........................................................................................................................... 59
Còpia de targetes d'identificació ......................................................................................................................... 60
Optimització de la qualitat de la còpia ................................................................................................................ 61
Ajustament de la claror o la foscor de les còpies ............................................................................................... 62
Còpia en mode esborrany .................................................................................................................................... 63
Ajustament de la mida i el tipus de paper per a realitzar còpies en paper especial .......................................... 64
Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte ..................................................................................... 65
Restauració de la configuració predeterminada de còpia .................................................................................. 66

5 Escàner ....................................................................................................................................................... 67

Escaneig amb el programari HP Scan (Windows) ............................................................................................... 68
Escaneig amb el programari HP Scan (Mac OS X) ............................................................................................... 69
Escaneig a una unitat de memòria USB .............................................................................................................. 70
Configuració de les funcions d'escaneig a carpeta de xarxa i d'escaneig a correu electrònic ........................... 71
Enviament a una carpeta de la xarxa .................................................................................................................. 72
Escaneig a un correu electrònic .......................................................................................................................... 73
Escaneig utilitzant un altre programari .............................................................................................................. 74

Escaneig des d'un programa compatible amb TWAIN ...................................................................... 74
Escaneig des d'un programa compatible amb WIA .......................................................................... 74

6 Fax ............................................................................................................................................................. 75

Connexió del fax a una línia telefònica ............................................................................................................... 76
Configuració del fax amb un contestador automàtic ......................................................................................... 76
Configuració del fax amb una extensió telefònica ............................................................................................. 76
Configuració per a fax independent .................................................................................................................... 76
Configuració de l'hora, la data i la capçalera del fax .......................................................................................... 77

Utilitzeu el tauler de control ............................................................................................................. 77
Utilització de l'Auxiliar de configuració del fax d'HP ........................................................................ 77

Utilització de caràcters especials a les capçaleres de fax .................................................................................. 77
Utilització de l'agenda ......................................................................................................................................... 78

Utilitzeu el tauler control per crear i editar l'agenda del fax ........................................................... 78
Supressió d'entrades de l'agenda ..................................................................................................... 78
Creació i edició d'entrades de marcatge ràpid .................................................................................. 79
Supressió d'entrades de marcatge ràpid .......................................................................................... 80
Creació i edició d'entrades de marcatge en grup .............................................................................. 80
Supressió d'entrades de marcatge en grup ...................................................................................... 80

Configuració de paràmetres d'enviament de fax ................................................................................................ 82

Definició de símbols i opcions especials de marcatge ..................................................................... 82

Definir un prefix de marcatge ......................................................................................... 82

Definir la detecció del senyal de línia ............................................................................................... 82

CAWW

v

background image

Marcatge per tons o per impulsos .................................................................................. 83

Configuració de l'opció de tornar a marcar automàticament i del temps per tornar a marcar ....... 83
Configuració de l'opció clar/fosc i de la resolució ............................................................................ 84

Configuració de l'opció per defecte de clar/fosc (contrast) ........................................... 84
Configuració de les opcions de resolució ....................................................................... 84

Configuració de codis de facturació .................................................................................................. 85

Configuració de paràmetres de recepció de fax ................................................................................................. 86

Configuració del reenviament de faxos ............................................................................................ 86
Configuració del mode de resposta .................................................................................................. 86
Bloqueig o desbloqueig de números de fax ..................................................................................... 87
Configuració del nombre de timbres per respondre ........................................................................ 87
Configuració del timbre distintiu ...................................................................................................... 88
Definició d'una notificació per als faxos nous que es rebin a l'ordinador ........................................ 88
Ús d'autoreducció per als faxos entrants ......................................................................................... 89
Configuració dels paràmetres de reimpressió de fax ...................................................................... 89
Configuració del volum dels sons de fax .......................................................................................... 89

Configuració del volum de l'alarma, del volum de línia de telèfon i del volum de
timbre .............................................................................................................................. 89

Configuració de faxos amb marca de recepció ................................................................................. 90
Configuració de l'opció de recepció privada ..................................................................................... 90

Configuració del sondeig de faxos ...................................................................................................................... 90
Ús del fax ............................................................................................................................................................. 92

Programes de fax compatibles ......................................................................................................... 92
Cancel·lació d'un fax .......................................................................................................................... 92

Cancel·lació del fax actual .............................................................................................. 92
Cancel·lació d'una tasca de fax pendent ........................................................................ 92

Supressió de faxos de la memòria .................................................................................................... 92
Ús del fax en un sistema DSL, PBX o XDSI ........................................................................................ 93

DSL .................................................................................................................................. 93
PBX .................................................................................................................................. 93
XDSI ................................................................................................................................. 93

Utilització del fax en un servei VoIP .................................................................................................. 93
El contingut de la memòria del fax es manté quan hi ha una interrupció de l'alimentació ............ 94
Problemes de seguretat en connectar xarxes internes a línies de telèfon públiques .................... 94
Fax des de l'escàner pla .................................................................................................................... 94
Fax des de l'alimentació de documents ............................................................................................ 95
Ús d'entrades de marcatge ràpid i entrades de marcatge en grup .................................................. 96
Enviament d'un fax des del programari ............................................................................................ 96
Enviament d'un fax des d'un telèfon connectat a la línia de fax ...................................................... 98
Enviament d'un fax amb confirmació ............................................................................................... 98
Planificació de l'enviament retardat d'un fax ................................................................................... 98

vi

CAWW

background image

Enviament d'un fax que combina un document electrònic i un document en paper ....................... 99
Ús de codis d'accés, targetes de crèdit o targetes de telèfon .......................................................... 99

Enviament de faxos internacionals ................................................................................ 99

Impressió d'un fax ........................................................................................................................... 100
Reimpressió d'un fax ....................................................................................................................... 101
Impressió automàtica a les dues cares dels faxos rebuts ............................................................. 102
Rebeu faxos quan es poden sentir els tons de fax a la línia de telèfon ......................................... 102
Recepció de faxos en un ordinador ................................................................................................. 102

Impressió d'un fax emmagatzemat quan està activada la funció de recepció
privada .......................................................................................................................... 102

Resolució de problemes de fax ......................................................................................................................... 103

Llista de comprovació de resolució de problemes de fax .............................................................. 103
Informe de seguiment de fax .......................................................................................................... 105
Impressió d'informes d'error de fax ............................................................................................... 105

Impressió de tots els informes de fax .......................................................................... 105
Impressió d'informes de fax individuals ...................................................................... 105
Configuració de l'informe d'errors de fax ..................................................................... 106

Configuració del mode de correcció d'errors de fax ....................................................................... 106
Canvieu la velocitat del fax ............................................................................................................. 106
Missatges d'error del fax ................................................................................................................ 107
Resolució de problemes d'enviament de faxos .............................................................................. 112

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................................... 113

Apareix el missatge Error de comunicació ................................................ 113
No hi ha to de marcatge ............................................................................. 113
Apareix el missatge El fax està ocupat ...................................................... 114
Apareix el missatge Cap resp.fax ............................................................... 114
Embús de paper a l'alimentador de documents ........................................ 115
Apareix el missatge Emmagatzematge fax ple ......................................... 115
Error de l'escàner ....................................................................................... 115

Al tauler de control apareix el missatge A punt sense que el producte intenti
enviar el fax .................................................................................................................. 115
Al tauler de control es mostra el missatge "S'està emmagatzemant la pàgina 1" i
no hi ha cap altre progrés ............................................................................................. 116
Es poden rebre faxos però no se'n poden enviar ......................................................... 116
El producte està protegit mitjançant una contrasenya ............................................... 116
No es poden fer servir les funcions de fax des del tauler de control .......................... 116
No es poden utilitzar les entrades de marcatge ràpid ................................................. 116
No es poden utilitzar les entrades de marcatge en grup ............................................. 117
Quan s'intenta enviar un fax, es rep un missatge d'error gravat de la companyia
telefònica ...................................................................................................................... 117
No es poden enviar faxos quan hi ha un telèfon connectat al producte ..................... 118

CAWW

vii

background image

Resolució de problemes de recepció de faxos ............................................................................... 118

El fax no respon ............................................................................................................ 118

Hi ha una línia específica per al fax ............................................................ 118
Hi ha un contestador automàtic connectat al producte ............................ 118
Hi ha un auricular de telèfon connectat al producte ................................. 119
El paràmetre Mode de resposta està ajustat a l'opció Manual ................. 119
Hi ha un servei de missatgeria de veu disponible a la línia de fax ............ 119
El producte està connectat a un servei telefònic DSL ............................... 120
El producte utilitza un servei telefònic de fax per IP o VoIP ..................... 120

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................................... 121

Apareix el missatge No es detecta cap fax ................................................ 121
Apareix el missatge Error de comunicació ................................................ 121
Apareix el missatge Emmagatzematge fax ple ......................................... 122
Apareix el missatge El fax està ocupat ...................................................... 122

Es reben faxos però no s'imprimeixen ......................................................................... 122

L'opció Recepció privada s'ha habilitat. ..................................................... 122

El remitent rep una senyal de línia ocupada ................................................................ 123

Hi ha un auricular de telèfon connectat al producte ................................. 123
S'està utilitzen un separador de línia telefònica ....................................... 123

No hi ha senyal de línia ................................................................................................. 123
No es poden enviar ni rebre faxos amb una línia PBX ................................................. 123

Solució de problemes generals del fax .......................................................................................... 123

L'enviament dels faxos és lent ..................................................................................... 123
La qualitat del fax és baixa. .......................................................................................... 124
El fax queda tallat o s'imprimeix en dues pàgines. ..................................................... 125

7 Gestió i manteniment ................................................................................................................................. 127

Ús de la utilitat HP Reconfiguration per canviar la connexió del producte ...................................................... 128
Configuració de la funció d'impressió directa sense fil d'HP ............................................................................ 129
Ús d'aplicacions de serveis web d'HP ................................................................................................................ 130
Configuració dels paràmetres IP de xarxa ........................................................................................................ 131

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ............................................................................. 131
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ............................... 131
Canvi de nom del producte en una xarxa ....................................................................................... 131
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara ............................................................ 133

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) ........................................................................................................ 134
HP Utility per Mac OS X ...................................................................................................................................... 136

Com obrir l'HP Utility ....................................................................................................................... 136
Característiques d' HP Utility .......................................................................................................... 136

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 137
Opcions de seguretat del producte ................................................................................................................... 138

viii

CAWW

background image

Bloqueig del producte ..................................................................................................................... 138
Establiment o canvi de la contrasenya del producte ..................................................................... 138

Configuració econòmica .................................................................................................................................... 139

Impressió amb Economode ............................................................................................................ 139
Establiment del retard per a repòs ................................................................................................. 139
Configuració del retard de desconnexió automàtica ..................................................................... 139

Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada ............................................. 141

Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix" ............................................................... 141

Emmagatzematge i reciclatge de consumibles ................................................................................................ 143

Reciclatge de subministraments .................................................................................................... 143
Emmagatzematge del cartutx de tòner ......................................................................................... 143

Instruccions per als recanvis ............................................................................................................................. 144

Canvi del cartutx de tòner ............................................................................................................... 144

Memòria ............................................................................................................................................................. 146
Actualització del microprogramari ................................................................................................................... 147

Actualització manual del codi ......................................................................................................... 147
Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el codi .......................................... 147

8 Solució de problemes ................................................................................................................................. 149

Llista de comprovació per a solucionar problemes .......................................................................................... 150

Pas 1: Assegureu-vos que el producte s'hagi configurat correctament ....................................... 150
Pas 2: Comprovació de la connexió amb cables o sense fil ........................................................... 150
Pas 3: Comproveu si hi ha cap missatge d'error al tauler de control ............................................. 151
Pas 4: Comproveu el paper ............................................................................................................. 151
Pas 5: Comproveu el programari .................................................................................................... 151
Pas 6: Comproveu la funcionalitat d'impressió .............................................................................. 151
Pas 7: Comproveu la funcionalitat de còpia ................................................................................... 151
Pas 8: Comproveu el cartutx de tòner ............................................................................................ 151
Pas 9: Proveu d'enviar una tasca d'impressió des d'un ordinador. ................................................ 152
Pas 10: Comproveu que el producte estigui a la xarxa .................................................................. 152

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica ....................................................................................... 153
Sistema d'ajuda del tauler de control ............................................................................................................... 154
Interpretació dels missatges del tauler de control .......................................................................................... 155

Tipus de missatges del quadre de comandament ......................................................................... 155
Missatges del quadre de comandament ........................................................................................ 155

49 Error, Turn off then on (Error, Apagueu i torneu a encendre) ................................ 155
50.X Fuser Error (50.X Error del fusor) ........................................................................ 155
51.XX Error .................................................................................................................... 155
54.XX Error .................................................................................................................... 156
55.X Error ...................................................................................................................... 156
57 Fan Error, Turn off then on (Error de ventilador. Apagueu i torneu a encendre) ... 156

CAWW

ix

background image

59.X Error ...................................................................................................................... 156
79 Error de servei ......................................................................................................... 157
79 Error Turn off then on (Error, Apagueu i torneu a encendre) ................................. 157
Carregueu safata <X> Premeu [OK] per veure els suports disponibles ...................... 157
Carregueu safata <X> <TIPUS> <MIDA> ...................................................................... 157
Cartutx negre baix ........................................................................................................ 158
Cartutx negre incompatible Premeu [OK] per continuar ............................................. 158
Cartutx negre molt baix ................................................................................................ 158
Cartutx negre usat instal·lat Premeu [OK] per continuar ............................................ 158
Device error, press OK (Error del dispositiu, premeu D'acord) .................................... 159
Door open (Porta oberta) ............................................................................................. 159
El controlador no és vàlid Premeu [OK] ....................................................................... 159
Error impr. Premeu [OK]. Si es repeteix apagueu i engeg. .......................................... 159
Install black cartridge (Instal·leu un cartutx negre) .................................................... 159
Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Embús a la safata x, netegeu i
premeu OK) ................................................................................................................... 159
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Carregueu safata 1
<TIPUS> <MIDA>, premeu D'acord per utilitzar el suport disponible) ........................ 160
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Carregueu safata 1,
<NORMAL> <MIDA> / Mode neteja, premeu D'acord per començar) ........................... 160
Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Càrrega manual dúplex safata 1, premeu
OK) ................................................................................................................................. 160
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Alimentació
manual <MIDA> <TIPUS>, premeu D'acord per utilitzar el suport disponible) ........... 160
Memòria baixa Premeu OK. .......................................................................................... 160
Mida inesperada a safata <X> Carregueu <mida> Premeu [OK] ................................. 161
Misprint, Press OK (Error d'impressió, premeu D'acord) ............................................. 161
Negre incompatible ...................................................................................................... 161
Neteja ............................................................................................................................ 161
Rear door open (Porta posterior oberta) ..................................................................... 162
Subministrament original d'HP instal·lat ..................................................................... 162
Substituir cartutx negre ............................................................................................... 162
Traieu el material de transport del cartutx de tòner ................................................... 162

L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................................... 163

El producte no agafa paper ............................................................................................................. 163
El producte agafa més d'un full de paper alhora ........................................................................... 163
Prevenció dels embussos de paper ................................................................................................ 163

Solució d'encallaments ..................................................................................................................................... 164

Ubicacions d'embussos ................................................................................................................... 164
Extracció de paper encallat de l'alimentador de documents ......................................................... 165
Eliminació d'embussos a la safata 1 ............................................................................................... 166
Eliminació d'embussos a la safata 2 ............................................................................................... 168

x

CAWW

background image

Eliminació d'embussos de la safata opcional 3 .............................................................................. 170
Solucioneu els embussos de la caixa de sortida ............................................................................ 171
Eliminació d'embussos a l'àrea del duplexor ................................................................................. 171
Eliminació d'embussos a l'àrea del fusor ....................................................................................... 172

Millora de la qualitat d'impressió ...................................................................................................................... 174

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ............................................................ 174
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ............................................................ 174
Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .................................................................................. 175

Impressió de la pàgina d'estat dels subministraments ............................................... 175
Comprovació de l'estat dels subministraments .......................................................... 175

Impressió d'una pàgina de neteja ................................................................................................... 175
Inspecció de danys al cartutx de tòner ........................................................................................... 175
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ........................................................................... 176

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP .................................................... 176
Comprovació de l'entorn del producte ......................................................................... 177

Comprovació dels paràmetres de les feines d'impressió .............................................................. 177

Comprovació del paràmetre EconoMode ..................................................................... 177

Ús del controlador d'impressió que s'adapti millor a les necessitats d'impressió ........................ 177

Solució de problemes de qualitat de còpies ..................................................................................................... 179

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 179
Comprovació dels paràmetres del paper ....................................................................................... 180
Optimització per a text o imatges .................................................................................................. 180
Còpia de marge a marge ................................................................................................................. 181
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 181

Solució de problemes de qualitat d'escaneig ................................................................................................... 183

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 183
Comprovació dels paràmetres de la resolució ............................................................................... 183
Comprovació dels paràmetres de color .......................................................................................... 184
Optimització per a text o imatges .................................................................................................. 184
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 185

Solució de problemes d'escaneig a correu electrònic ...................................................................................... 187

No es pot establir una connexió amb el servidor de correu electrònic .......................................... 187
Error al correu electrònic ................................................................................................................ 187
No es pot escanejar ......................................................................................................................... 187

Solució de problemes d'escaneig a carpeta de xarxa ....................................................................................... 188

Error en escanejar ........................................................................................................................... 188

Solució de problemes de qualitat del fax ......................................................................................................... 189

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 189
Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax ................................................... 189
Optimització per a text o imatges .................................................................................................. 190
Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors ..................................................................... 190

CAWW

xi

background image

Enviament a un altre fax ................................................................................................................. 191
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 191
Comprovació del paràmetre d'ajustament a la pàgina .................................................................. 192
Comprovació de la màquina de fax del remitent ........................................................................... 192
Execució d'una prova de diagnòstic del fax .................................................................................... 193

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ............................................................................................ 194

El producte no imprimeix ................................................................................................................ 194
El producte imprimeix lentament ................................................................................................... 194

Solucioneu els problemes d'impressió USB ...................................................................................................... 196

El menú de la unitat flash USB no s'obre en introduir l'accessori USB .......................................... 196
El fitxer no s'imprimeix des de l'accessori d'emmagatzematge USB ............................................ 196
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú de la unitat flash USB ........................................ 197

Solució de problemes de connexió directa ....................................................................................................... 198
Solució de problemes de la xarxa cablejada ..................................................................................................... 199

Mala connexió física ........................................................................................................................ 199
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte ................................... 199
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte ............................................................ 199
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble cara
(dúplex) per a la xarxa .................................................................................................................... 200
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat .......................................... 200
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ................ 200
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ........................... 200

Solució de problemes de xarxa sense fil ........................................................................................................... 201

Llista de comprovació de connectivitat sense cables .................................................................... 201
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables ................................... 201
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor ............. 202
La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el producte
sense cables .................................................................................................................................... 202
No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................................... 202
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ...................... 202
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ................................................................... 202
La xarxa sense cables no funciona ................................................................................................. 202
Execució d'una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil .............................................................. 203
Reducció d'interferències a una xarxa sense cables ...................................................................... 203

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows .......................................................... 204

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ............................... 204
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ................................................ 204
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ........................................................ 204

Solució de problemes de programari del producte amb Mac OS X .................................................................. 206

El controlador d'impressió no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .............. 206

xii

CAWW

background image

El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax o
Impressió i escaneig ........................................................................................................................ 206
El controlador d'impressió no configura automàticament el producte seleccionat a la llista
Impressió i fax o Impressió i escaneig ............................................................................................ 206
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ........................................................ 207
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte no
apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig. .............................................................. 207
Esteu utilitzant un controlador d'impressió genèric amb una connexió USB ............................... 207

Eliminació de programari (Windows) ................................................................................................................ 208
Eliminació de programari (Mac OS X) ................................................................................................................ 209

9 Consumibles i accessoris ............................................................................................................................ 211

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ......................................................................................... 212
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP ...................................................................................... 212
Lloc web contra les falsificacions d'HP ............................................................................................................. 212

Índex ........................................................................................................................................................... 213

CAWW

xiii

background image

xiv

CAWW

background image

1