HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el codi

background image

Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el codi

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús:

Servei

LaserJet Update

Gestiona actualitzacions

Pregunta abans d'instal·lar

3.

Toqueu l'opció

Instal·la automàticament

.

CAWW

Actualització del microprogramari 147

background image

148 Capítol 7 Gestió i manteniment

CAWW

background image

8