HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix"

background image

producte espera que es confirmi el missatge.

Quan un cartutx de tòner d'HP arriba al nivell molt baix, també finalitza la garantia de protecció Premium

d'HP corresponent a aquest cartutx de tòner. Els defectes d'impressió o els errors dels cartutxos que es

produeixen quan un cartutx de tòner d'HP segueix utilitzant-se amb el mode

Continua

encara que el nivell

sigui molt baix no es consideren defectes de material ni de fabricació, d'acord amb la declaració de garantia

dels cartutxos d'impressió d'HP.

142 Capítol 7 Gestió i manteniment

CAWW