HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Memòria

background image

Memòria

Aquest producte inclou un tauler de memòria que accepta els següents mòduls externs de memòria de codi

de barres i fonts. Hewlett-Packard no ven aquests productes.

BarDIMM Pro, Jetmobile

MicrDIMM Pro, Jetmobile

TypeHaus Fonts and Barcodes Solutions, TypeHaus, Inc.

Asian Fonts, JITCO, Ltd.

BarDIMM® Box, Jetmobile

BarSIMM 1,9, Jetmobile

EIO Hard-Disk per a les sèries LaserJet, Oberon Service SRL

Ethernet to Token Ring Router (ETRR), Ringdale

EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S

ATENCIÓ:

Si es fa servir un mòdul de memòria sense emprar un dispositiu antiestàtic i amb connexió a terra

pot fer malbé el mòdul. Toqueu qualsevol part metàl·lica del producte o altres metalls amb connexió a terra

abans de tocar el mòdul de memòria.

146 Capítol 7 Gestió i manteniment

CAWW