HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Controladors d’impressora compatibles (Windows)

background image

Controladors d'impressora compatibles (Windows)

El controladors d'impressora donen accés a les funcions del producte i permeten que l'ordinador s'hi

comuniqui (mitjançant un llenguatge d'impressora). Consulteu les notes d'instal·lació i els fitxers "llegeix-

me" del CD del producte si busqueu programari i llenguatges addicionals.

Descripció del controlador HP PCL 6.

S'instal·la automàticament en instal·lar el programari del producte

Proporcionat com a controlador per defecte

Recomanat per a la impressió en tots els entorns Windows compatibles

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb funcions del producte per a la

majoria d'usuaris.

Desenvolupat per treballar amb la interfície del dispositiu gràfic (Graphic Device Interface, GDI) del

Windows per oferir la millor velocitat en entorns Windows.

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o personalitzats basats en

PCL 5.

Descripció del controlador HP UPD PS.

Es pot baixar des del lloc web

www.hp.com/support/ljm425series

Recomanat per imprimir amb programari d'Adobe

®

o amb altres programaris amb un alt nivell d'ús de

gràfics.

Ofereix compatibilitat per a les necessitats d'impressió amb l'emulació PostScript o per a fonts

PostScript flash

Descripció del controlador HP UPD PCL 5

Es pot baixar des del lloc web

www.hp.com/support/ljm425series

Compatible amb versions PCL anteriors i productes HP LaserJet més antics.

La millor opció per imprimir des de programari de tercers o personalitzat.

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol controlador per a diversos

models d'impressores.

Opció prioritària per imprimir en diversos models d'impressora des d'un ordinador Windows portàtil.

Descripció del controlador HP UPD PCL 6

Es pot baixar des del lloc web

www.hp.com/support/ljm425series

Recomanat per a la impressió en tots els entorns Windows compatibles

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb funcions del producte per a la

majoria d'usuaris.

20

Capítol 3 Impressió

CAWW

background image

Desenvolupat per treballar amb la interfície del dispositiu gràfic (Graphic Device Interface, GDI) del

Windows per oferir la millor velocitat en entorns Windows.

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o personalitzats basats en

PCL 5.

CAWW

Controladors d'impressora compatibles (Windows)

21