HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Execució d’una prova de diagnòstic del fax

background image

Execució d'una prova de diagnòstic del fax

Des del tauler de control del producte podeu executar una prova de diagnòstic per a consultar informació

sobre els paràmetres de fax del producte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús

Configuració del sistema

Auto-diagnòstic

3.

Toqueu el botó

Executa prova de fax

per a començar la prova. El producte imprimeix una pàgina de

prova amb els resultats.

CAWW

Solució de problemes de qualitat del fax 193