HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě

background image

Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě

Pomocí ovládacího panelu produktu lze spustit diagnostický test, který poskytuje informace o nastavení

bezdrátové sítě.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Otevřete následující nabídky

Systémová nastavení

Samočinná diagnostika

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit test sítě

spustíte test. Zařízení vytiskne zkušební stránku s výsledky testu.