HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru

background image

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru

Při provozu se mohou na skle skeneru a bílém plastovém podkladu nashromáždit nečistoty, které mohou mít

dopad na výkon zařízení. Při čištění skeneru postupujte podle následujících pokynů.

1.

Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel

z elektrické zásuvky.

2.

Otevřete víko skeneru.

3.

Očistěte sklo skeneru, pruhy podavače dokumentů a bílý

plastový podklad měkkým hadříkem nebo houbou, které jste

předtím navlhčili neabrazivním čisticím prostředkem na

čištění skla.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte

brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani

tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte

čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by

zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

4.

Osušte sklo a bílé plastové části jelenicí nebo buničinou, aby

na nich nezůstaly skvrny.

5.

Zařízení znovu zapojte a zapněte pomocí vypínače napájení.

174 Kapitola 8 Řešení potíží

CSWW