HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Optimalizace pro text nebo obrázky

background image

Optimalizace pro text nebo obrázky

K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování:

Autom. výběr

: Toto nastavení použijte, pokud nemáte pochybnosti o kvalitě kopírování. Toto je výchozí

nastavení.

Kombinovaná

: Toto nastavení použijte u dokumentů obsahujících kombinaci textu a grafiky.

Text

: Toto nastavení vyberte u dokumentů obsahujících převážně text.

Obrázek

: Toto nastavení vyberte u dokumentů obsahujících převážně obrázky.

CSWW

Řešení potíží s kvalitou skenování 179

background image

1.

Umístěte dokument na sklo skeneru nebo do podavače

dokumentů.

2.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte

tlačítko

Kopírovat

.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení

a potom přejděte na tlačítko

Optimalizace

a stiskněte je. Pomocí tlačítek se šipkami

procházejte seznam možností a stisknutím danou možnost

vyberte.

4.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

spusťte kopírování.