HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení

background image

Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení

1.

Zkontrolujte kabelové připojení produktu a počítače. Zkontrolujte, zda je připojení v pořádku.

2.

Pokud je to možné, použitím jiného kabelu zkontrolujte, zda není kabel vadný.

3.

Pokud je produkt připojený k síti, zkontrolujte následující položky:

Zkontrolujte kontrolku vedle síťového připojení na produktu. Pokud je síť aktivní, kontrolka svítí

zeleně.

Pro připojení k síti je třeba síťový kabel, nikoli telefonní.

Ujistěte se, že je síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač zapnutý a že funguje.

Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování

tiskových úloh slabý signál nebo rušení.

4.

Jestliže v počítači používáte systém osobní brány firewall, je možné, že brání komunikaci s produktem.

Zkuste bránu firewall dočasně zakázat a ověřit tak, zda je příčinou problému.

146 Kapitola 8 Řešení potíží

CSWW