HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky

background image

Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky

UPOZORNĚNÍ:

K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté

kleště. Na poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Oběma rukama uchopte papír a opatrně jej volně vytáhněte

z produktu.