HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Produkt podává více listů papíru

background image

Produkt podává více listů papíru

Pokud produkt podává ze zásobníku více listů papíru, vyzkoušejte následující řešení.

1.

Vyjměte stoh papíru ze zásobníku a ohněte jej, otočte o 180 stupňů a přetočte. Neprofukujte papír.

Vraťte stoh papíru do zásobníku.

2.

Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tento produkt společností HP.

3.

Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné

hromádky.

4.

Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej

a vraťte část papíru do zásobníku.

5.

Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte

vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.