HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použití automatického zmenšení u příchozích faxů

background image

Použití automatického zmenšení u příchozích faxů

Je-li zapnuta možnost Přizpůsobit na stránku, zařízení automaticky zmenšuje dlouhé faxy tak, aby se

informace vešly na stránku výchozího formátu (maximální zmenšení je 75 %), například z formátu Legal na

formát Letter.

Je-li možnost Přizpůsobit na stránku vypnuta, dlouhé faxy se vytisknou v plné velikosti na několik stránek.

Výchozí nastavení automatického zmenšení příchozích faxů určené výrobcem má hodnotu

Zapnuto

.

86

Kapitola 6 Fax

CSWW

background image

Funkci

Razítkovat faxy

může být vhodné zapnout také v případě, že používáte razítkování přijatých faxů.

Přijaté faxy se tak mírně zmenší a nedojde k rozdělení stránek příchozího faxu na dvě stránky v důsledku

přidání razítka stránky.

POZNÁMKA:

Zkontrolujte, zda se výchozí nastavení formátu papíru shoduje s formátem papíru vloženého

v zásobníku.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Nastavení faxu

.

3.

Stiskněte nabídku

Upřesnit nastavení

.

4.

Stiskněte tlačítko

Přizp. na str.

a potom tlačítko

Zapnuto

.