HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odeslání faxu s potvrzením

background image

Odeslání faxu s potvrzením

Produkt můžete nastavit tak, aby vás vyzval k opakovanému zadání faxového čísla, kterým potvrdíte, že fax

odesíláte na správné číslo.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Nastavení faxu

.

3.

Stiskněte nabídku

Upřesnit nastavení

.

4.

Přejděte na tlačítko

Potvrdit faxové číslo

a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko

Zapnuto

.

5.

Odešlete fax.