HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenování do síťové složky

background image

Skenování do síťové složky

Pomocí ovládacího panelu zařízení lze skenovat soubor do síťové složky.

POZNÁMKA:

Chcete-li tuto funkci použít, produkt musí být připojen k síti a funkce skenování musí být

nastavena pomocí integrovaného webového serveru HP.

1.

Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

2.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat

.

3.

Vyberte položku

Skenovat do síťové složky

.

4.

V seznamu síťových složek vyberte složku, do které chcete soubor uložit.

5.

Na ovládacím panelu se zobrazují nastavení skenování.

Chcete-li změnit libovolná nastavení, stiskněte tlačítko

Nastavení

a poté proveďte změnu

nastavení.

Pokud jsou nastavení správná, přejděte k dalšímu kroku.

6.

Stisknutím tlačítka

Skenovat

zahájíte skenování.

70

Kapitola 5 Skenování

CSWW