HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovat do e-mailu

background image

Skenovat do e-mailu

Pomocí ovládacího panelu produktu lze skenovat soubor přímo na e-mailovou adresu. Naskenovaný soubor

je na e-mailovou adresu odeslán jako příloha zprávy.

POZNÁMKA:

Chcete-li tuto funkci použít, produkt musí být připojen k síti a funkce skenování musí být

nastavena pomocí integrovaného webového serveru HP.

1.

Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.

2.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat

.

3.

Vyberte položku

Skenování do e-mailu

.

4.

Vyberte položku

Odeslání e-mailu

.

5.

Vyberte adresu

Od

, kterou chcete použít. Toto také bývá označováno jako „profil odchozího e-mailu“.

POZNÁMKA:

Pokud byla nastavena funkce kódu PIN, zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko

OK

. Použití

teto funkce však není použitím kódu PIN podmíněno.

6.

Stiskněte tlačítko

Komu

a vyberte adresu nebo skupinu, které chcete soubor odeslat. Po skončení

stiskněte tlačítko

Hotovo

.

7.

Pokud chcete přidat předmět, stiskněte tlačítko

Předmět

.

8.

Stiskněte tlačítko

Další

.

9.

Na ovládacím panelu se zobrazují nastavení skenování.

Chcete-li změnit libovolná nastavení, stiskněte tlačítko

Nastavení

a poté proveďte změnu

nastavení.

Pokud jsou nastavení správná, přejděte k dalšímu kroku.

10.

Stisknutím tlačítka

Skenovat

zahájíte skenování.

CSWW

Skenovat do e-mailu

71