HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavení intervalu automatického vypnutí

background image

Nastavení intervalu automatického vypnutí

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Otevřete následující nabídky:

Systémová nastavení

Nastavení úspory energie

Automatické vypnutí napájení

Režim spánku / automatické vypnutí po

136 Kapitola 7 Správa a údržba

CSWW

background image

3.

Vyberte čas pro zpoždění vypnutí.

POZNÁMKA:

Výchozí hodnota je

30 minut

.

4.

Produkt se z režimu vypnutého napájení automaticky probudí, pokud odešlete úlohu nebo stisknete

tlačítko na ovládacím panelu. Můžete vybrat, které události produkt probudí. Otevřete následující

nabídky:

Systémová nastavení

Nastavení úspory energie

Automatické vypnutí napájení

Události probuzení

Chcete-li událost probuzení vypnout, vyberte událost a poté možnost

Č.

.

CSWW

Úsporná nastavení 137