HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použití služby HP ePrint

background image

Použití služby HP ePrint

Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako přílohu e-

mailu na e-mailovou adresu produktu.

POZNÁMKA:

Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen ke kabelové nebo bezdrátové

síti a mít přístup k Internetu.

1.

Chcete-li používat službu HP ePrint, musíte nejdříve povolit webové služby HP.

a.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Webové služby .

b.

Stiskněte tlačítko

Povolit Webové služby HP

.

2.

Chcete-li na ovládacím panelu zobrazit e-mailovou adresu produktu, stiskněte v nabídce

Webové

služby HP

tlačítko

Zobrazit e-mailovou adresu

.

3.

Na webových stránkách HP ePrintCenter můžete definovat nastavení zabezpečení a nakonfigurovat

výchozí nastavení tisku pro všechny úlohy odeslané prostřednictvím služby HP ePrint do tohoto

produktu.

a.

Přejděte na stránku

www.hpeprintcenter.com

.

b.

Klikněte na možnost Přihlásit se a zadejte své přihlašovací údaje ke službě HP ePrintCenter nebo

si vytvořte nový účet.

c.

Vyberte produkt uvedený v seznamu, nebo jej přidejte kliknutím na možnost + Přidat tiskárnu.

Chcete-li přidat produkt, potřebujete kód tiskárny. Tento kód tvoří část e-mailové adresy produktu

nacházející se před symbolem @. Tento kód můžete získat vytisknutím stránky webových služeb

pomocí ovládacího panelu produktu.

Po přidání produktu můžete upravit jeho e-mailovou adresu.

POZNÁMKA:

Tento kód je platný pouze po dobu 24 hodin od chvíle, kdy jste webové služby HP

povolili. Pokud jeho platnost vyprší, postupujte dle pokynů a povolte webové služby HP znovu,

abyste obdrželi nový kód.

d.

Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl nepožadované dokumenty, klikněte na možnost

Nastavení služby ePrint a poté klikněte na kartu Povolení odesílatelé. Klikněte na možnost

Pouze povolení odesílatelé a zadejte e-mailové adresy, z nichž chcete úlohy služby ePrint povolit.

e.

Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro všechny úlohy služby ePrint odesílané do tohoto

produktu, klikněte na možnost Nastavení služby ePrint, klikněte na možnost Možnosti tisku

a poté vyberte nastavení, která chcete použít.

4.

Chcete-li vytisknout dokument, připojte jej k e-mailové zprávě a zprávu odešlete na e-mailovou adresu

produktu. Vytiskne se e-mailová zpráva i příloha.

CSWW

Použití služby HP ePrint

47