HP LaserJet Pro 400 MFP M425 hjælp

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Brugervejledning

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 serien

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt,

for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i

henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke

ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl

eller mangler heri.

Edition 1, 9/2014

Varenummer: CF286-91024

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er varemærker

tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder. iPod

er et varemærke tilhørende Apple Computer,

Inc. iPod må kun anvendes til lovlig kopiering

eller kopiering autoriseret af indehaveren af

rettighederne. Stjæl ikke musik.

Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets

ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company

i henhold til en licensaftale.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun

Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation .................................................................................................................................... 1

Produktvisning ....................................................................................................................................................... 2

Produktet set forfra ............................................................................................................................ 2
Produktet set bagfra ........................................................................................................................... 3
Placering af serienummer og modelnummer ..................................................................................... 3
Kontrolpanelet .................................................................................................................................... 4
Startskærmbillede for kontrolpanelet ............................................................................................... 4

Udskrivning af produktrapporter .......................................................................................................................... 6
Printer deler ansvarsfraskrivelse .......................................................................................................................... 7

2 Papirbakke ................................................................................................................................................... 9

Understøttede papirstørrelser ............................................................................................................................ 10
Understøttede papirtyper ................................................................................................................................... 12
Fyld papirbakkerne .............................................................................................................................................. 13

Læg papir i bakke 1 ........................................................................................................................... 13
Læg papir i bakke 2 ........................................................................................................................... 14
Læg papir i ekstrabakke 3 ................................................................................................................. 16

3 Udskriv ....................................................................................................................................................... 19

Understøttede printerdrivere (Windows) ............................................................................................................ 20
Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .......................................................................................... 22

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................................... 22
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .............................. 22
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ........................................................... 22
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................................... 23

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) .......................................................................................... 24

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................................... 24
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .............................. 24
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob. .......................................................... 24
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................................... 24

Udskrivningsopgaver for Windows ..................................................................................................................... 25

DAWW

iii

background image

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) ....................................................................................... 25
Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) .............................................................................. 26
Udskriv automatisk på begge sider med Windows .......................................................................... 28
Udskriv manuelt på begge sider med Windows ............................................................................... 29
Udskriv flere sider pr. ark med Windows .......................................................................................... 31
Valg af sideretning (Windows) .......................................................................................................... 33
Valg af papirtype (Windows) ............................................................................................................. 34
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................................... 35
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ........................................... 36
Oprettelse af en brochure (Windows) ............................................................................................... 37

Udskrivningsopgaver for Mac OS X ..................................................................................................................... 40

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ...................................................................... 40
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ............................................................ 40
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) ......................................................................... 40
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ................................................................ 40
Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) ....................................................................... 41
Valg af sideretning (Mac OS X) .......................................................................................................... 42
Valg af papirtype (Mac OS X) ............................................................................................................. 42
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ................................................................................................ 42
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ........................................... 42
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ............................................................................................... 42

Flere udskrivningsopgaver (Windows) ................................................................................................................ 44

Annullering af et udskriftsjob (Windows) ......................................................................................... 44
Valg af papirformat (Windows) ......................................................................................................... 44
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ......................................................................... 44
Udskrivning af vandmærker (Windows) ........................................................................................... 45

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ................................................................................................................ 46

Annullering af et udskriftsjob (Mac) ................................................................................................. 46
Valg af papirformat (Mac OS X) ......................................................................................................... 46
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ......................................................................... 46
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) ........................................................................................... 46

Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet ..................................................................................................... 47
Brug af HP ePrint ................................................................................................................................................. 48
Brug AirPrint ........................................................................................................................................................ 49
Direkte USB-udskrivning ..................................................................................................................................... 50

4 Kopier ......................................................................................................................................................... 51

Oprettelse af en enkelt kopi ................................................................................................................................ 52
Oprettelse af flere kopier .................................................................................................................................... 53
Kopiering af en flersidet original ......................................................................................................................... 54
Sortering af et kopijob ......................................................................................................................................... 55

iv

DAWW

background image

Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) .................................................................................................... 56
Formindskelse eller forstørrelse af en kopi ....................................................................................................... 57
Kopier legitimationskort ..................................................................................................................................... 58
Optimering af kopikvaliteten .............................................................................................................................. 59
Justering af lysstyrke eller mørke på kopier ...................................................................................................... 60
Kopiering i udkastmodus ..................................................................................................................................... 61
Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir .................................................................. 62
Angivelse af nye standardkopiindstillinger ........................................................................................................ 63
Gendannelse af standardkopiindstillinger ......................................................................................................... 64

5 Scanning ..................................................................................................................................................... 65

Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) ................................................................................. 66
Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) ................................................................................. 67
Scanne til et USB-flashdrev ................................................................................................................................. 68
Konfigurer funktionerne for scanning til netværksmappen og scanning til e-mail .......................................... 69
Scan til en netværksmappe ................................................................................................................................. 70
Scan til e-mail ...................................................................................................................................................... 71
Scanning vha. andre programmer ....................................................................................................................... 72

Scanning med et TWAIN-kompatibelt program ............................................................................... 72
Scanning fra et WIA-kompatibelt program ...................................................................................... 72

6 Fax ............................................................................................................................................................. 73

Tilslutning af fax til en telefonlinje ..................................................................................................................... 74
Konfiguration af fax med en telefonsvarer ........................................................................................................ 74
Opsætning af fax med en lokaltelefon ............................................................................................................... 74
Konfiguration af en enkeltstående fax ............................................................................................................... 74
Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen. ........................................................................................ 75

Brug af kontrolpanelet ...................................................................................................................... 75
Brug af HP-guiden Faxopsætning ..................................................................................................... 75

Brug af specielle tegn i faxsidehoveder .............................................................................................................. 75
Brug af telefonbogen .......................................................................................................................................... 76

Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen ................................................ 76
Slette poster i telefonbogen ............................................................................................................. 76
Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter ............................................................................ 77
Slette hurtigopkaldsposter ............................................................................................................... 78
Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder ............................................................................ 78
Sletning af gruppeopkaldskoder ...................................................................................................... 78

Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax ..................................................................................................... 80

Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger ................................................................... 80

Indstilling af et opkaldspræfiks ...................................................................................... 80

Indstil registreringen af klartone ...................................................................................................... 80

DAWW

v

background image

Tone- eller pulsopkald ................................................................................................... 81

Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald ................................................... 81
Angivelse af lys/mørk samt opløsning ............................................................................................. 82

Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk ............................................. 82
Angivelse af indstillinger for opløsning ......................................................................... 82

Angivelse af faktureringskoder ........................................................................................................ 83

Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax ................................................................................................... 84

Angivelse af videresendelse af faxer ................................................................................................ 84
Angivelse af svartilstanden .............................................................................................................. 84
Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre .................................................................. 84
Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares .......................................................................... 85
Angivelse af nummerbestemte ringetoner ...................................................................................... 86
Angiv meddelelse for, når ny fax modtages på computeren ........................................................... 86
Brug af automatisk reduktion af indgående faxer ........................................................................... 86
Angivelse af faxindstillinger ............................................................................................................. 87
Angivelse af faxlydstyrke ................................................................................................................. 87

Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone .......................................... 87

Oprettelse af stempling af modtagne faxer ..................................................................................... 87
Angivelse af funktionen Privat modtag ............................................................................................ 88

Angivelse af polling af faxer ................................................................................................................................ 88
Brug af faxer ........................................................................................................................................................ 89

Understøttede faxprogrammer ........................................................................................................ 89
Annullering af en fax ......................................................................................................................... 89

Annullering af den aktuelle fax ...................................................................................... 89
Annullering af et ventende faxjob .................................................................................. 89

Sletning af faxer i hukommelsen ...................................................................................................... 89
Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Brug af fax på en VoIP-tjeneste ........................................................................................................ 90
Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt ........................................................................... 91
Sikkerhedsproblemer, når interne netværk tilsluttes offentlige telefonlinjer ............................... 91
Fax fra flatbed-scanneren ................................................................................................................ 91
Fax fra dokumentføderen ................................................................................................................. 92
Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne .............................................................. 93
Afsendelse af en fax fra softwaren .................................................................................................. 93
Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen ...................................... 95
Sende en fax med bekræftelse ......................................................................................................... 95
Planlægning af senere afsendelse af fax ......................................................................................... 95
Send en fax, der kombinerer et elektronisk og et papirdokument .................................................. 96

vi

DAWW

background image

Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort ....................................................................... 96

Afsendelse af faxer internationalt ................................................................................. 96

Udskrivning af fax ............................................................................................................................. 97
Genudskrivning af en fax .................................................................................................................. 98
Automatisk udskrivning på begge sider af modtagne faxer ............................................................ 99
Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen ........................................................ 99
Modtagelse af faxmeddelelser på computeren ............................................................................... 99

Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret ...................... 99

Løsning af faxproblemer ................................................................................................................................... 100

Kontrolliste til faxfejlfinding .......................................................................................................... 100
Faxregistreringsrapport ................................................................................................................. 102
Faxfejlrapport, udskrive ................................................................................................................. 102

Udskrivning af alle faxrapporter .................................................................................. 102
Udskrivning af individuelle faxrapporter ..................................................................... 102
Indstilling af faxfejlrapporten ...................................................................................... 103

Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse .......................................................................................... 103
Ændring af faxhastigheden ............................................................................................................ 103
Faxfejlmeddelelser ......................................................................................................................... 104
Løs problemer med afsendelse af faxer ........................................................................................ 108

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ........................................................... 109

Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises ................................................... 109
Ingen klartone ............................................................................................ 110
Meddelelsen Fax optaget vises .................................................................. 110
Meddelelsen Ingen faxsvar. vises .............................................................. 110
Papirstop i dokumentføder ........................................................................ 111
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises .......................................................... 111
Scannerfejl .................................................................................................. 111

Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at
sende faxen .................................................................................................................. 111
Kontrolpanelet viser meddelelsen "Gemmer side 1", og fortsætter ikke længere
end til denne meddelelse ............................................................................................. 112
Faxer kan modtages, men ikke sendes ........................................................................ 112
Produktet er beskyttet med adgangskode .................................................................. 112
Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet .................................................. 113
Hurtigopkald kan ikke anvendes .................................................................................. 113
Gruppeopkald kan ikke anvendes ................................................................................ 113
Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at
sende en fax .................................................................................................................. 113
Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet ....................... 114

Løs problemer med modtagelse af faxer ....................................................................................... 114

Faxen svarer ikke .......................................................................................................... 114

DAWW

vii

background image

Faxen har en dedikeret telefonlinje ........................................................... 114
Der er sluttet en telefonsvarer til produktet ............................................. 115
Der er forbundet en mikrotelefon til produktet ........................................ 115
Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel. ....................................... 116
Personbesked er tilgængelig på faxlinjen ................................................. 116
Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste ........................................ 116
Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste ...................... 116

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ........................................................... 117

Meddelelsen Ingen fax reg. vises ............................................................... 117
Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises ................................................... 117
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises .......................................................... 118
Meddelelsen Fax optaget vises .................................................................. 118

Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet ............................................. 119

Funktionen Privat modtag. er aktiveret .................................................... 119

Afsenderen modtager et optaget-signal ..................................................................... 119

Der er forbundet en telefon til produktet .................................................. 119
Der anvendes en telefonlinje-splitter ....................................................... 119

Ingen klartone ............................................................................................................... 119
Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje ................................................. 119

Løse generelle faxproblemer ......................................................................................................... 119

Faxer bliver sendt langsomt ......................................................................................... 120
Faxkvaliteten er dårlig .................................................................................................. 120
Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider ............................................................ 121

7 Administration og vedligeholdelse ............................................................................................................. 123

Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen ............................................................. 124
Konfigurer HP Wireless Direct-udskrivning ...................................................................................................... 125
Brug af HP Web Services-programmer ............................................................................................................. 126
Konfiguration af IP-netværksindstillinger ........................................................................................................ 127

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................................... 127
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ............................................... 127
Omdøbning af produktet på netværket ......................................................................................... 127
Linkhastighed og dupleksindstillinger ........................................................................................... 128

HP Device Toolbox ............................................................................................................................................. 129
HP Utility til Mac OS X ........................................................................................................................................ 131

Åbn HP Utility .................................................................................................................................. 131
HP Utility-funktioner ....................................................................................................................... 131

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 132
Produktsikkerhedsfunktioner ........................................................................................................................... 133

Låsning af produktet ....................................................................................................................... 133
Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet .............................................................. 133

viii

DAWW

background image

Økonomiindstillinger ......................................................................................................................................... 134

Udskrivning med EconoMode ......................................................................................................... 134
Indstilling af dvaleforsinkelsen ...................................................................................................... 134
Angiv intervallet for automatisk slukning ...................................................................................... 134

Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................................. 136

Aktiver eller deaktiver indstillingerne for Ved meget lav .............................................................. 136

Lagre og genbruge forbrugsvarer ..................................................................................................................... 138

Genbruge forbrugsvarer ................................................................................................................. 138
Opbevaring af tonerpatron ............................................................................................................. 138

Udskiftningsanvisninger ................................................................................................................................... 139

Skift tonerpatronen ........................................................................................................................ 139

Hukommelse ...................................................................................................................................................... 141
Opdatering af firmwaren ................................................................................................................................... 142

Opdater firmwaren manuelt ........................................................................................................... 142
Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren ................................................................ 142

8 Problemløsning ......................................................................................................................................... 143

Tjekliste for problemløsning ............................................................................................................................. 144

Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret ................................................................ 144
Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse. ................................................. 144
Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet .................................................. 145
Trin 4: Kontroller papiret ................................................................................................................ 145
Trin 5: Kontroller softwaren ........................................................................................................... 145
Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten ............................................................................ 145
Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten ................................................................................ 145
Trin 8: Kontroller tonerpatronen .................................................................................................... 145
Trin 9: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer. .................................................................. 146
Trin 10: Kontroller, at produktet er på netværket. ........................................................................ 146

Gendannelse af fabriksstandarderne ............................................................................................................... 147
Kontrolpanelets Hjælp-system ......................................................................................................................... 148
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet ................................................................................................ 149

Meddelelsestyper på kontrolpanelet ............................................................................................. 149
Meddelelser på kontrolpanelet ...................................................................................................... 149

49 fejl, sluk og tænd ..................................................................................................... 149
50.x Fikserfejl ............................................................................................................... 149
51.XX Fejl ...................................................................................................................... 149
54.XX Fejl ...................................................................................................................... 150
55.X Fejl ........................................................................................................................ 150
57 blæserfejl, sluk og tænd .......................................................................................... 150
59.X Fejl ........................................................................................................................ 150
79 fejl, sluk og tænd ..................................................................................................... 151

DAWW

ix

background image

79 Servicefejl ................................................................................................................ 151
Bagdæksel åbent .......................................................................................................... 151
Der er installeret en brugt sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte ......................... 151
Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare ................................................................ 152
Enhedsfejl, tryk på OK .................................................................................................. 152
Fejludskrift, tryk på OK ................................................................................................. 152
Fjern transportemballage fra tonerpatron .................................................................. 152
Fyld bakke <X> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper ......................................... 152
Fyld bakke <X> <TYPE> <SIZE> .................................................................................... 153
Fyld bakke 1, <ALMINDELIGT> <STØRRELSE> / Rensetilstand, OK for start ............... 153
Fyld bakke 1 <TYPE> <STØRRELSE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier ... 153
Ikke-understøttet sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte ...................................... 153
Inkompatibel sort ......................................................................................................... 153
Installer sort patron ..................................................................................................... 154
Lav hukommelse. Tryk på OK. ...................................................................................... 154
Manuel dupleks, fyld bakke 1, og tryk på OK ............................................................... 154
Manuel indføring <STØRRELSE> <TYPE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige
medier ........................................................................................................................... 154
Papirstop i bakke 1, afhjælp papirstoppet, og tryk på OK ........................................... 154
Renser ........................................................................................................................... 155
Sort patron lav .............................................................................................................. 155
Sort patron meget lav .................................................................................................. 155
Udskift sort tonerkassette ........................................................................................... 155
Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter
tænde produktet igen. .................................................................................................. 156
Ugyldig driver Tryk på [OK] .......................................................................................... 156
Uventet størrelse i bakke <X> Ilæg <format> Tryk på [OK] ........................................ 156
Åbent dæksel ................................................................................................................ 156

Papiret fremføres forkert eller sidder fast ....................................................................................................... 157

Produktet tager ikke papir .............................................................................................................. 157
Produktet tager flere ark papir ....................................................................................................... 157
Forebyg papirstop ........................................................................................................................... 157

Afhjælpning af papirstop ................................................................................................................................... 158

Mulige placeringer af papirstop ...................................................................................................... 158
Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen ................................................................................ 159
Ryd et papirstop i bakke 1 .............................................................................................................. 160
Ryd papirstop i bakke 2 ................................................................................................................... 162
Ryd et papirstop i papirbakke 3 (ekstraudstyr) ............................................................................. 164
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken ................................................................................... 165
Afhjælpning af papirstop i dupleksområdet .................................................................................. 165
Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet ............................................................................... 166

x

DAWW

background image

Forbedring af udskriftskvaliteten ..................................................................................................................... 168

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) ..................................................................................... 168
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ..................................................................................... 168
Kontrol af status for tonerpatron ................................................................................................... 169

Udskriv statussiden for forbrugsvarer ......................................................................... 169
Kontrol af status for forbrugsvarer ............................................................................. 169

Udskriv en renseside ....................................................................................................................... 169
Kontroller, om tonerpatronen er beskadiget ................................................................................. 169
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet ..................................................................................... 170

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer .............................................................. 170
Kontroller produktmiljøet ............................................................................................ 171

Kontroller indstillinger for udskriftsjob ......................................................................................... 171

Kontroller EconoMode-indstillingen ............................................................................ 171

Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov ................................................................ 171

Løs problemer med kopikvalitet ....................................................................................................................... 173

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 173
Kontroller papirindstillingerne ....................................................................................................... 174
Optimere for tekst eller billeder ..................................................................................................... 174
Kant til kant-kopiering .................................................................................................................... 175
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 175

Løs problemer med scanningskvalitet ............................................................................................................. 177

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 177
Angiv indstillingerne for opløsning ................................................................................................ 177
Kontroller farveindstillingerne ....................................................................................................... 178
Optimere for tekst eller billeder ..................................................................................................... 178
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 179

Løs problemer med scanning til e-mail ............................................................................................................ 181

Kan ikke oprette forbindelse til e-mail-serveren. ......................................................................... 181
E-mail mislykkedes ......................................................................................................................... 181
Kan du ikke scanne .......................................................................................................................... 181

Løs problemer med scanning til netværksmappe ............................................................................................ 182

Scanningen mislykkedes ................................................................................................................ 182

Løs problemer med faxkvalitet ......................................................................................................................... 183

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 183
Kontroller indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax ........................................................ 183
Optimere for tekst eller billeder ..................................................................................................... 184
Kontroller indstillingen for fejlkorrektion ...................................................................................... 184
Send til en anden faxmaskine ......................................................................................................... 185
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 185
Kontroller indstillingen for tilpasning til side ................................................................................ 186
Kontroller afsenderens faxmaskine ............................................................................................... 186

DAWW

xi

background image

Udfør en faxdiagnosticeringstest ................................................................................................... 187

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. ............................................................................ 188

Produktet udskriver ikke. ............................................................................................................... 188
Produktet udskriver langsomt ....................................................................................................... 188

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ................................................................................................... 190

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret ........................................... 190
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret ............................................................................ 190
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev ....................................................... 190

Løs problemer med direkte tilslutninger .......................................................................................................... 191
Løsning af problemer med kablet netværk ...................................................................................................... 192

Dårlig fysisk forbindelse ................................................................................................................. 192
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet .......................................................... 192
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. .................................................................... 192
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ................................... 193
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ........................................... 193
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .............................................. 193
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ...................................... 193

Løsning af problemer med trådløst netværk ................................................................................................... 194

Tjekliste for trådløs forbindelse ..................................................................................................... 194
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ...................................... 194
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren ...... 195
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er
blevet flyttet ................................................................................................................................... 195
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................................... 195
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN ............................. 195
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................................. 195
Det trådløse netværk fungerer ikke ............................................................................................... 195
Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk ................................................................... 196
Reducer interferens i et trådløst netværk ...................................................................................... 196

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ......................................................................................... 197

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ....................................................... 197
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ........................................................... 197
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................................... 197

Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X ............................................................................. 199

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ........................................ 199
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ................ 199
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv og fax eller
Udskriv og scan. .............................................................................................................................. 199
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede .......................................................... 199
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv
og scan, efter at driveren er valgt. ................................................................................................. 200

xii

DAWW

background image

Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ...................................... 200

Fjernelse af software (Windows) ...................................................................................................................... 201
Fjernelse af software (Mac OS X) ...................................................................................................................... 202

9 Forbrugsvarer og ekstraudstyr ................................................................................................................... 203

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ................................................................................ 204
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ............................................................................... 204
HP's websted for antiforfalskning .................................................................................................................... 204

Indeks .......................................................................................................................................................... 205

DAWW

xiii

background image

xiv

DAWW

background image

1