HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Justering af lysstyrke eller mørke på kopier

background image

Justering af lysstyrke eller mørke på kopier

1.

Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i

dokumentføderen.

2.

Tryk på knappen

Kopier

på startskærmbilledet på

produktkontrolpanelet.

3.

Tryk på piletasterne på oversigtsskærmbilledet for at justere

indstillingen.

4.

Tryk på knappen

Start kopiering

for at starte kopieringen.

60

Kapitel 4 Kopier

DAWW