Βοήθεια HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Οδηγός Χρήσης

background image
background image

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet

Pro 400 M425 σειρά

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή

άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από

τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 1, 9/2014

Αριθμός εξαρτήματος: CF286-91026

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems

Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple

είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer,

Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η

ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple

Computer, Inc. Η χρήση του iPod μπορεί να

γίνει μόνο με νόμιμη αντιγραφή ή αντιγραφή

κατόπιν εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

To Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει

στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την

Εταιρεία Hewlett-Packard κατόπιν αδείας.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις

Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows®

XP και Windows Vista® είναι σήματα

κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft

Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The Open

Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν ............................................................................................................................ 1

Όψεις του προϊόντος ............................................................................................................................................. 2

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ............................................................................................................ 2
Πίσω όψη προϊόντος ........................................................................................................................... 3
Θέση σειριακού αριθμού και αριθμού μοντέλου ................................................................................ 3
Διάταξη του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................... 4
Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου ............................................................................................................ 4

Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης .......................................................................................................................... 6
Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ........................................................................ 7

2 Δίσκος χαρτιού .............................................................................................................................................. 9

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ........................................................................................................................ 10
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ......................................................................................................................... 12
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους εισόδου ..................................................................................................... 13

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................................... 13
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2 .................................................................................... 14
Τοποθέτηση χαρτιού στον προαιρετικό Δίσκο 3 .............................................................................. 16

3 Εκτύπωση ................................................................................................................................................... 19

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) ...................................................................... 20
Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) ......................................................................................... 22

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ......................................................... 22
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ..................................................................................................................... 22
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ................................. 22
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................................... 23

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ......................................................................................... 24

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ......................................................... 24
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ..................................................................................................................... 24
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ................................. 24
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................................... 25

ELWW

iii

background image

Εκτύπωση εργασιών σε Windows ....................................................................................................................... 26

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) ............................................................................ 26
Δημιουργία μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 27
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .................................................................... 29
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .............................................................. 30
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows ............................................................. 32
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................................... 34
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ................................................................................................... 35
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) ...................... 36
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ......................................................... 37
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) ................................................................................................... 38

Εκτύπωση εργασιών σε Mac OS X ....................................................................................................................... 41

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ............................................................................. 41
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ..................................................................... 41
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ........................................................................ 41
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................................... 41
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο (Mac OS X) .................................................................... 42
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) ............................................................................... 43
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) ................................................................................................... 43
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ................................................................................................... 43
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ......................................................... 43
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ................................................................................................... 44

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) ............................................................................................................... 45

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) .............................................................................. 45
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................................................................. 45
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................................... 45
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) ....................................................................................... 46

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ............................................................................................................... 47

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) .............................................................................. 47
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ............................................................................................. 47
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ............................................................... 47
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ....................................................................................... 47

Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης ...................................................................................... 49
Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ........................................................................................................................ 50
Χρήση AirPrint ..................................................................................................................................................... 51
Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB ........................................................................................................................... 52

4 Αντιγραφή .................................................................................................................................................. 53

Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου .............................................................................................................. 54
Δημιουργία πολλών αντιγράφων ....................................................................................................................... 55
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου ............................................................................................................... 56

iv

ELWW

background image

Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής .................................................................................................................. 57
Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης) ................................................................................................... 58
Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων ................................................................................................................. 59
Αντιγραφή ταυτοτήτων ....................................................................................................................................... 60
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής ............................................................................................................. 61
Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα ............................................................... 62
Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου .................................................................................................................. 63
Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί ............................................................... 64
Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ................................................................................... 65
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ...................................................................................... 66

5 Σάρωση ...................................................................................................................................................... 67

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows) ...................................................................................... 68
Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X) ...................................................................................... 69
Σάρωση σε μονάδα flash USB ............................................................................................................................. 70
Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email .............................................. 71
Σάρωση σε φάκελο δικτύου ................................................................................................................................ 72
Σάρωση σε email ................................................................................................................................................. 73
Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού ............................................................................................................. 74

Σάρωση μέσω προγράμματος συμβατού με TWAIN ......................................................................... 74
Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με WIA ....................................................................................... 74

6 Φαξ ............................................................................................................................................................ 75

Σύνδεση φαξ σε τηλεφωνική γραμμή ................................................................................................................. 76
Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή ....................................................................................................................... 76
Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο ............................................................................................................... 76
Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ ................................................................................................................................. 76
Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ ....................................................................................... 77

Xρήση του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................... 77
Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ HP ............................................................................................... 77

Χρήση ειδικών χαρακτήρων στις κεφαλίδες φαξ ............................................................................................... 77
Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου .................................................................................................................. 78

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον
τηλεφωνικό κατάλογο φαξ .............................................................................................................. 78
Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου ....................................................................... 78
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ταχείας κλήσης ......................................................... 79
Διαγραφή καταχωρίσεων ταχείας κλήσης ....................................................................................... 80
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ..................................................... 80
Διαγραφή καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων .................................................................................... 80

Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ .......................................................................................................... 82

Ρύθμιση ειδικών συμβόλων και επιλογών κλήσης .......................................................................... 82

ELWW

v

background image

Ρύθμιση προθέματος κλήσης ......................................................................................... 82

Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης ..................................................................................... 82

Τονική ή παλμική κλήση ................................................................................................. 83

Ρύθμιση χρόνου αυτόματης επανάκλησης και χρόνου μεταξύ επανακλήσεων ............................. 83
Ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου και ανάλυσης ...................................................................................... 84

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανοιχτού/σκούρου (αντίθεση) ....................... 84
Προσαρμογή ρυθμίσεων ανάλυσης ............................................................................... 84

Ρύθμιση κωδικών χρέωσης .............................................................................................................. 85

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ .................................................................................................................. 86

Ρύθμιση προώθησης φαξ .................................................................................................................. 86
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης ................................................................................................ 86
Αποκλεισμός ή άρση αποκλεισμού αριθμών φαξ ............................................................................ 87
Ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμάτων πριν την απάντηση ........................................................... 87
Ρύθμιση χαρακτηριστικού κουδουνίσματος .................................................................................... 88
Ρύθμιση ειδοποίησης για νέα φαξ που λαμβάνονται από τον υπολογιστή .................................... 89
Χρήση αυτόματης σμίκρυνσης .......................................................................................................... 89
Ορισμός ρυθμίσεων φαξ ................................................................................................................... 89
Ρύθμιση της έντασης ήχου του φαξ .................................................................................................. 90

Ρύθμιση της έντασης ειδοποίησης, της έντασης τηλεφωνικής γραμμής και της
έντασης κουδουνίσματος ............................................................................................... 90

Ρύθμιση φαξ με σήμανση λήψης ...................................................................................................... 90
Ρύθμιση της δυνατότητας προσωπικής λήψης ................................................................................ 90

Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ ........................................................................................................................... 91
Χρήση του φαξ ..................................................................................................................................................... 92

Προγράμματα φαξ που υποστηρίζονται .......................................................................................... 92
Ακύρωση ενός φαξ ............................................................................................................................ 92

Ακύρωση του τρέχοντος φαξ ......................................................................................... 92
Ακύρωση μιας εργασίας φαξ σε εκκρεμότητα ............................................................... 92

Διαγραφή φαξ από τη μνήμη ............................................................................................................ 92
Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN ................................................................................ 93

DSL .................................................................................................................................. 93
PBX .................................................................................................................................. 93
ISDN ................................................................................................................................. 93

Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP ........................................................................................................... 94
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα περιεχόμενα διατηρούνται στη μνήμη του φαξ ................. 94
Θέματα ασφαλείας κατά τη σύνδεση εσωτερικών δικτύων σε δημόσιες τηλεφωνικές
γραμμές ............................................................................................................................................. 94
Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή ......................................................................................... 95
Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων ................................................................................................. 96
Χρήση ταχέων κλήσεων και καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ....................................................... 96
Αποστολή ενός φαξ από το λογισμικό ............................................................................................. 97

vi

ELWW

background image

Αποστολή φαξ από τηλέφωνο συνδεδεμένο στη γραμμή φαξ ....................................................... 99
Αποστολή φαξ με επιβεβαίωση ........................................................................................................ 99
Αποστολή φαξ με καθυστέρηση ....................................................................................................... 99
Αποστολή φαξ με συνδυασμό ηλεκτρονικού και έντυπου εγγράφου .......................................... 100
Χρήση κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών ή τηλεφωνικών καρτών ................................ 100

Διεθνής αποστολή φαξ ................................................................................................. 100

Εκτύπωση φαξ ................................................................................................................................ 101
Επανεκτύπωση ενός φαξ ................................................................................................................ 102
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις των φαξ που λαμβάνονται ............................................ 103
Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ στην τηλεφωνική γραμμή ................................................. 103
Λήψη φαξ σε υπολογιστή ............................................................................................................... 103

Εκτύπωση ενός αποθηκευμένου φαξ όταν η δυνατότητα προσωπικής λήψης
είναι ενεργοποιημένη ................................................................................................... 103

Επίλυση προβλημάτων φαξ .............................................................................................................................. 104

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ ........................................................................ 104
Αναφορά ανίχνευσης φαξ ............................................................................................................... 106
Εκτύπωση αναφοράς σφαλμάτων φαξ .......................................................................................... 106

Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ .......................................................................... 106
Εκτύπωση μεμονωμένων αναφορών φαξ ................................................................... 106
Ρύθμιση της αναφοράς σφάλματος φαξ ...................................................................... 107

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων φαξ ................................................................. 107
Αλλαγή της ταχύτητας φαξ ............................................................................................................. 107
Μηνύματα σφάλματος φαξ ............................................................................................................. 108
Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ ........................................................................................ 114

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου .............................................. 114

Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας. ........................................ 114
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης. ........................................................................ 115
Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. ................. 115
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχει απάντηση φαξ. ............................... 116
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων ......................................... 116
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. .......... 116
Σφάλμα σαρωτή ......................................................................................... 117

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται
προσπάθεια αποστολής του φαξ ................................................................................. 117
Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" χωρίς να
υπάρχει καμία άλλη πρόοδος ....................................................................................... 117
Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή ......................................................... 117
Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης ....................................................... 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου ................ 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης ................................................................... 118
Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων ............................................................ 118

ELWW

vii

background image

Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας,
κατά την αποστολή φαξ ............................................................................................... 119
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο προϊόν ... 119

Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ ................................................................................................ 119

Το φαξ δεν αποκρίνεται ............................................................................................... 120

Το φαξ διαθέτει αποκλειστική γραμμή τηλεφώνου ................................. 120
Στο προϊόν έχει συνδεθεί τηλεφωνητής .................................................... 120
Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό τηλεφώνου .............................. 121
Η ρύθμιση Λειτουργία απάντησης έχει οριστεί σε Μη αυτόματα. ............. 121
Η γραμμή φαξ διαθέτει τηλεφωνητή ......................................................... 121
Το προϊόν έχει συνδεθεί σε υπηρεσία τηλεφωνίας DSL ........................... 122
Το προϊόν χρησιμοποιεί υπηρεσία τηλεφωνίας fax over IP ή VoIP .......... 122

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου .............................................. 122

Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε φαξ. ......................................... 122
Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας. ........................................ 123
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης. .......... 124
Εμφανίζεται το μήνυμα Η συσκευή φαξ είναι απασχολημένη. ................. 124

Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται ..................................................................... 124

Η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη ............................. 124

Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου .......................................................... 124

Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό .................................................. 124
Χρησιμοποιείται διαχωριστής (σπλίτερ) για την τηλεφωνική γραμμή ..... 125

Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης ...................................................................................... 125
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX ......................................... 125

Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ ............................................................................................. 125

Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα ..................................................... 125
Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή ................................................................................ 126
Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες ........................................................... 127

7 Διαχείριση και συντήρηση .......................................................................................................................... 129

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του
προϊόντος .......................................................................................................................................................... 130
Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct .................................................................................................... 131
Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP ..................................................................................................... 132
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ................................................................................................................. 133

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ......................................................................................... 133
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου .................... 133
Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο ................................................................................... 133
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ....................................................... 135

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 136
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X ........................................................................................................... 138

viii

ELWW

background image

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα HP. ............................................................................................ 138
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP ............................................................................ 138

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 139
Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος .................................................................................................................. 140

Κλείδωμα του προϊόντος ................................................................................................................ 140
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος .......................................................... 140

Ρυθμίσεις οικονομίας ........................................................................................................................................ 142

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode ........................................................................................ 142
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναμονής ........................................................................................... 142
Ρύθμιση χρονικού διαστήματος αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας ........................................ 142

Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του ........................................ 144

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στις ρυθμίσεις "πολύ χαμηλό" ................................................ 144

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων .................................................................................................... 146

Ανακύκλωση αναλωσίμων ............................................................................................................. 146
Αποθήκευση δοχείου γραφίτη ........................................................................................................ 146

Οδηγίες αντικατάστασης ................................................................................................................................... 147

Αλλαγή του δοχείου γραφίτη ......................................................................................................... 147

Μνήμη ................................................................................................................................................................ 149
Ενημέρωση του υλικολογισμικού ..................................................................................................................... 150

Μη αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού ................................................................................... 150
Ρύθμιση του προϊόντος για αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικό ....................................... 150

8 Επίλυση προβλημάτων ............................................................................................................................... 151

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου ................................................................................................. 152

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά ............................................................ 152
Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης ..................................................... 152
Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος ................................................... 153
Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί ................................................................................................................ 153
Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό ......................................................................................................... 153
Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης ............................................................................... 153
Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής .............................................................................. 153
Βήμα 8: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη ................................................................................................ 153
Βήμα 9: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή. ........................................................... 154
Βήμα 10: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. ........................................... 154

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών .............................................................................................. 155
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................ 156
Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου ....................................................................................................... 157

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ................................................................................................. 157
Μηνύματα πίνακα ελέγχου ............................................................................................................. 157

49 Error, Turn off then on (49 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) .............. 157
50.x Fuser Error (50.x Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη) ........................................... 157

ELWW

ix

background image

51.XX Σφάλμα ............................................................................................................... 158
54.XX Σφάλμα ............................................................................................................... 158
55.X Σφάλμα ................................................................................................................. 158
57 Fan Error, Turn off then on (57 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) ....... 158
59.X Σφάλμα ................................................................................................................. 159
79 Σφάλμα σέρβις ......................................................................................................... 159
79 Error Turn off then on (79 Σφάλμα. Σβήστε και, στη συνέχεια, ανάψτε) ............... 159
Αντικατάσταση δοχείου μελάνης μαύρου χρώματος .................................................. 159
Αποτυχία εκτύπωσης, πατήστε ΟΚ. Αν το σφάλμα επαναληφθεί,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. ...................................... 160
Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από το δοχείο γραφίτη .......................................... 160
Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο δοχείο μαύρου γραφίτη Πατήστε [OK] για να
συνεχίσετε .................................................................................................................... 160
Η μνήμη εξαντλείται. Πατήστε το κουμπί OK. .............................................................. 160
Καθαρισμός ................................................................................................................... 161
Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο <X> Τοποθετήστε χαρτί <μέγεθος> Πατήστε
[OK] ............................................................................................................................... 161
Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης Πατήστε [OK] ......................................................... 161
Μη συμβατό δοχείο μαύρου γραφίτη ........................................................................... 161
Μη υποστηριζόμενο δοχείο μαύρου χρώματος Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε ...... 161
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος ..................................................................... 162
Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP .......................................................................... 162
Τοποθετήστε το δοχείο μαύρου γραφίτη .................................................................... 162
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο <X> .......................................... 162
Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X> Πατήστε [OK] για τα διαθέσιμα μέσα
εκτύπωσης .................................................................................................................... 162
Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη ................................................................................. 163
Device error, press OK (Σφάλμα συσκευής, πατήστε ΟΚ) ............................................ 163
Door open (Θύρα ανοικτή) ............................................................................................ 163
Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Εμπλοκή στο δίσκο 1.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ) ................................... 163
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Τοποθετήστε χαρτί
<ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1. Πατήστε ΟΚ για να χρησιμοποιήσετε το
διαθέσιμο μέσο) ............................................................................................................ 163
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Τοποθετήστε χαρτί
στο δίσκο 1, <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> / Λειτουργία καθαρισμού, πατήστε ΟΚ για
έναρξη) .......................................................................................................................... 164
Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Μη αυτόματη διπλής όψης, Τοποθετήστε
χαρτί στο δίσκο 1, Πατήστε ΟΚ) ................................................................................... 164
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Μη αυτόματη
τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>. Πατήστε ΟΚ για να χρησιμοποιήσετε το
διαθέσιμο μέσο) ............................................................................................................ 164

x

ELWW

background image

Misprint, Press OK (Κακή εκτύπωση, πατήστε ΟΚ) ...................................................... 164
Rear door open (Πίσω θύρα ανοικτή) ........................................................................... 165

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού ............................................................................................... 166

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ............................................................................................................... 166
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού .......................................................................................... 166
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ........................................................................................................ 166

Αποκατάσταση εμπλοκών ................................................................................................................................. 167

Θέσεις εμπλοκών ............................................................................................................................ 167
Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη εγγράφων ................................................................ 168
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 .......................................................................................... 169
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 .......................................................................................... 171
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό Δίσκο 3 ................................................................... 173
Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου .................................................................................. 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης .............................................. 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο σταθεροποιητή γραφίτη ............................................................... 175

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ...................................................................................................................... 177

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) .......................................................................... 177
Έλεγχος ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ................................................................................ 177
Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη .......................................................................................... 178

Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλώσιμων ....................................................... 178
Έλεγχος κατάστασης αναλωσίμων .............................................................................. 178

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ..................................................................................................... 178
Εξέταση δοχείου γραφίτη για βλάβη .............................................................................................. 178
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................................... 179

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ..................................... 179
Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος ............................................................................. 180

Έλεγχος ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ..................................................................................... 180

Έλεγχος ρύθμισης EconoMode ..................................................................................... 180

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες εκτύπωσης που έχετε ....................................................................................................... 180

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας αντιγραφής ................................................................................................ 182

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 182
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού .......................................................................................................... 183
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες ........................................................................................... 183
Αντιγραφή από άκρη σε άκρη ......................................................................................................... 184
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 184

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σάρωσης .................................................................................................... 186

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 186
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης ....................................................................................................... 187
Έλεγχος ρυθμίσεων χρωμάτων ...................................................................................................... 187

ELWW

xi

background image

Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες ........................................................................................... 187
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 188

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email ....................................................................................................... 190

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή email ........................................................................ 190
Η αποστολή του email απέτυχε ...................................................................................................... 190
Δεν είναι δυνατή η σάρωση ............................................................................................................ 190

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου ..................................................................................... 191

Η σάρωση απέτυχε .......................................................................................................................... 191

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας φαξ ............................................................................................................ 192

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 192
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής ............................................................................ 193
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες ........................................................................................... 193
Έλεγχος ρύθμισης διόρθωσης σφαλμάτων ................................................................................... 194
Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ .................................................................................................... 194
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 194
Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα ................................................................................. 195
Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα ............................................................................................... 195
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου φαξ ........................................................................................... 196

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά .................................................................................................... 197

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ................................................................................................................ 197
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ............................................................................................................. 197

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................................. 199

Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB .......................... 199
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB ................................................. 199
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB" ............. 200

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης ................................................................................................... 201
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .................................................................................................. 202

Κακή ενσύρματη σύνδεση ............................................................................................................... 202
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ......................................... 202
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ........................................................... 202
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο .......... 203
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .............................. 203
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ................................ 203
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ............ 203

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου .................................................................................................... 204

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................................... 204
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει ....................................................................................................................................... 204

xii

ELWW

background image

Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή ..................................................................................................................... 205
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ................................................................................................................................. 205
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ....................... 205
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ................................... 205
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .......................................................... 205
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ............................................................................................... 205
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου .................................................................. 206
Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο .................................................................................... 206

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows .................................................................... 207

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" .................................................................................................................................... 207
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού .................................. 207
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα ........................ 207

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X ...................................................................... 209

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή
"Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................................................... 209
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ....................................................................................................... 209
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................. 209
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε ............................................. 210
Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. ........................ 210
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης
γενικής χρήσης ................................................................................................................................ 210

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ................................................................................................................... 212
Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X) ................................................................................................................... 213

9 Αναλώσιμα και εξαρτήματα ........................................................................................................................ 215

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................................... 216
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών ............................................................................ 216
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ..................................................................................................... 216

Ευρετήριο .................................................................................................................................................... 217

ELWW

xiii

background image

xiv

ELWW

background image

1