HP LaserJet Pro 400 MFP M425 ohje

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Käyttöopas

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 -sarja

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 1, 9/2014

Osanumero: CF286-91029

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat Adobe

Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer, Inc:n

tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla

alueilla. iPod on Apple Computer, Inc:n

tavaramerkki. iPod on tarkoitettu vain

lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan

sallimaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Bluetooth on toisen yrityksen tavaramerkki,

jota Hewlett-Packard käyttää lisenssillä.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.:n

tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuote-esittely ............................................................................................................................................... 1

Tuotekuvat ............................................................................................................................................................. 2

Laite edestä ......................................................................................................................................... 2
Laite takaa ........................................................................................................................................... 3
Sarja- ja mallinumeron sijainti ............................................................................................................ 3
Ohjauspaneeli ...................................................................................................................................... 4
Ohjauspaneelin aloitusnäyttö ............................................................................................................. 4

Laiteraporttien tulostaminen ................................................................................................................................ 6
Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ................................................................................................ 7

2 Paperilokero ................................................................................................................................................. 9

Tuetut paperikoot ................................................................................................................................................ 10
Tuetut paperityypit ............................................................................................................................................. 12
Täytä syöttölokerot ............................................................................................................................................. 13

Lokeron 1 täyttäminen ..................................................................................................................... 13
Lokeron 2 täyttäminen ..................................................................................................................... 14
Valinnaisen lokeron 3 täyttäminen .................................................................................................. 16

3 Tulostus ..................................................................................................................................................... 19

Tuetut tulostinohjaimet (Windows) .................................................................................................................... 20
Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows) ................................................................................................ 21

Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti ............................................................................. 21
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ......................... 21
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ................................................................. 21
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................................ 22

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X) ................................................................................................ 23

Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti ............................................................................. 23
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ......................... 23
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ................................................................. 23
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................................ 23

Windowsin tulostustehtävät ............................................................................................................................... 24

FIWW

iii

background image

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows) ......................................................................... 24
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Windows) .............................................................................. 25
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen Windowsissa ................................................... 27
Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa ........................... 28
Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa ......................................................................... 30
Sivun suunnan valitseminen (Windows) ........................................................................................... 32
Paperityypin valitseminen (Windows) .............................................................................................. 33
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows) ........................................ 34
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows) ........................................................... 35
Vihkon luominen (Windows) ............................................................................................................. 36

Mac OS X:n tulostustehtävät ............................................................................................................................... 39

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X) ......................................................................... 39
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X) .............................................................................. 39
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ....................................................... 39
Manuaalinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ........................................................... 39
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (Mac OS X) ...................................................... 40
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X) ........................................................................................... 41
Paperityypin valitseminen (Mac OS X) .............................................................................................. 41
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X) .............................................................................................. 41
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X) ........................................................... 41
Vihkon luominen (Mac OS X) ............................................................................................................. 41

Muut tulostustehtävät (Windows) ...................................................................................................................... 43

Tulostustyön peruuttaminen (Windows) ......................................................................................... 43
Paperikoon valitseminen (Windows) ................................................................................................ 43
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows) ........................................................................... 43
Vesileimojen tulostaminen (Windows) ............................................................................................. 44

Muut tulostustehtävät (Mac OS X) ...................................................................................................................... 45

Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X) .......................................................................................... 45
Paperikoon valitseminen (Mac OS X) ................................................................................................ 45
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac) .................................................................................... 45
Vesileimojen tulostaminen (Mac) ..................................................................................................... 45

Arkistolaatuisten tulosteiden luominen ............................................................................................................. 46
HP ePrint -työkalun käyttäminen ....................................................................................................................... 47
AirPrint:n käyttäminen ........................................................................................................................................ 48
USB-pikatulostus ................................................................................................................................................. 49

4 Kopioiminen ................................................................................................................................................ 51

Yksittäisen kopion tekeminen ............................................................................................................................. 52
Useiden kopioiden tekeminen ............................................................................................................................. 53
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen .................................................................................................................. 54
Kopiointityön lajitteleminen ............................................................................................................................... 55

iv

FIWW

background image

Kopioiminen molemmille puolille (kaksipuolisesti) ........................................................................................... 56
Kopion pienentäminen tai suurentaminen ......................................................................................................... 57
Henkilökorttien kopioiminen ............................................................................................................................... 58
Kopiolaadun optimointi ....................................................................................................................................... 59
Kopioiden vaaleuden tai tummuuden säätäminen ............................................................................................. 60
Kopiointi vedostilassa ......................................................................................................................................... 61
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten .......................................................... 62
Kopioinnin uusien oletusasetusten määrittäminen ........................................................................................... 63
Kopioinnin oletusasetusten palauttaminen ....................................................................................................... 64

5 Skannaaminen ............................................................................................................................................ 65

Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Windows) ................................................................................................. 66
Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Mac OS X) ................................................................................................. 67
Skannaaminen USB-asemaan ............................................................................................................................. 68
Skannaa verkkokansioon- ja Skannaa sähköpostiin -toimintojen ottaminen käyttöön ................................... 69
Skannaa verkkokansioon .................................................................................................................................... 70
Skannaa sähköpostiin ......................................................................................................................................... 71
Skannaaminen muusta ohjelmasta .................................................................................................................... 72

Skannaaminen TWAIN-yhteensopivan ohjelman avulla .................................................................. 72
Skannaaminen WIA-yhteensopivan ohjelman avulla ...................................................................... 72

6 Faksi .......................................................................................................................................................... 73

Laitteen kytkeminen puhelinlinjaan ................................................................................................................... 74
Puhelinvastaajan kanssa käytettävän faksin asentaminen ............................................................................... 74
Faksin asentaminen alanumeroon ...................................................................................................................... 74
Erillisenä käytettävän faksin asentaminen ........................................................................................................ 74
Faksin kellonajan, päivämäärän ja otsikon määrittäminen ............................................................................... 75

Ohjauspaneelin käyttäminen ............................................................................................................ 75
HP:n ohjatun faksimäärityksen käyttäminen ................................................................................... 75

Erikoismerkkien käyttäminen faksin otsikoissa ................................................................................................. 75
Puhelinluettelon käyttäminen ............................................................................................................................ 76

Faksipuhelinluettelon luominen ja muokkaaminen ohjauspaneelin avulla .................................... 76
Merkintöjen poistaminen puhelinluettelosta ................................................................................... 76
Pikavalintojen luominen ja muokkaaminen ..................................................................................... 77
Pikavalintojen poistaminen .............................................................................................................. 78
Ryhmävalintojen luominen ja muokkaaminen ................................................................................. 78
Ryhmävalintojen poistaminen .......................................................................................................... 78

Faksin lähetysasetusten määrittäminen ............................................................................................................ 80

Numeronvalinnan erikoissymbolit ja -asetukset ............................................................................. 80

Etunumeron määrittäminen ........................................................................................... 80

Valintaäänen tunnistusasetuksen määrittäminen .......................................................................... 80

FIWW

v

background image

Äänivalinta tai pulssivalinta ........................................................................................... 81

Uudelleenvalinnan ja uudelleenvalintasoittojen ajan asettaminen ................................................ 81
Vaaleuden/tummuuden ja tarkkuuden asettaminen ....................................................................... 82

Vaaleuden/tummuuden (kontrastin) oletusasetuksen määrittäminen ....................... 82
Tarkkuuden asettaminen ............................................................................................... 82

Laskutuskoodien asettaminen ......................................................................................................... 82

Faksin vastaanottoasetusten määrittäminen .................................................................................................... 84

Faksin edelleenlähetyksen asettaminen .......................................................................................... 84
Vastaustilan asettaminen ................................................................................................................. 84
Faksinumeroiden estäminen tai eston poistaminen ........................................................................ 84
Vastausviiveen asettaminen ............................................................................................................. 85
Erottuvan soittoäänen asettaminen ................................................................................................ 86
Tietokoneella vastaanotetusta uudesta faksista kertovan ilmoituksen määrittäminen ............... 86
Saapuvien faksien automaattisen pienennyksen käyttäminen ...................................................... 86
Faksien uudelleentulostuksen asetusten määrittäminen ............................................................... 87
Faksiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen ............................................................................... 87

Hälytyksen, puhelinlinjan ja soittoäänen voimakkuuden asettaminen ........................ 87

Vastaanotettujen faksien leimaaminen ........................................................................................... 87
Yksityisen vastaanottotoiminnon määrittäminen ........................................................................... 88

Faksin hakemisen asettaminen .......................................................................................................................... 88
Faksin käyttäminen ............................................................................................................................................. 89

Tuetut faksiohjelmat ........................................................................................................................ 89
Faksin peruuttaminen ....................................................................................................................... 89

Nykyisen faksin peruuttaminen ..................................................................................... 89
Jonossa olevan faksityön peruuttaminen ...................................................................... 89

Faksien poistaminen muistista ......................................................................................................... 89
Faksin käyttäminen DSL-, PBX-, ISDN-järjestelmässä ..................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Faksin käyttäminen VoIP-palvelun kanssa ...................................................................................... 90
Faksimuistin sisältö säilyy virtakatkon sattuessa ........................................................................... 91
Sisäisiä verkkoja julkisiin puhelinlinjoihin yhdistettäessä ilmenevät tietoturvaongelmat ............ 91
Faksin lähettäminen tasoskannerilta ............................................................................................... 91
Faksaaminen asiakirjansyöttölaitteesta .......................................................................................... 92
Pika- ja ryhmävalintojen käyttäminen ............................................................................................. 93
Faksin lähettäminen ohjelmistosta .................................................................................................. 93
Faksin lähettäminen faksilinjaan liitetystä puhelimesta ................................................................. 95
Faksin lähettäminen ja numeron vahvistaminen ............................................................................. 95
Myöhemmin lähetettävän faksin ajoittaminen ................................................................................ 95
Sähköisen ja paperimuotoisen asiakirjan yhdistävän faksin lähettäminen .................................... 96

vi

FIWW

background image

Keskuksen ulkovalintanumeroiden, luottokorttien ja puhelinkorttien käyttäminen ..................... 96

Faksien lähettäminen ulkomaannumeroihin ................................................................. 96

Faksin tulostus .................................................................................................................................. 97
Faksin uudelleentulostaminen ......................................................................................................... 98
Vastaanotettujen faksien automaattinen kaksipuolistulostus ....................................................... 99
Faksien vastaanottaminen faksiäänten kuuluessa puhelinlinjalta ................................................. 99
Faksien vastaanottaminen tietokoneeseen ..................................................................................... 99

Tallennetun faksin tulostaminen, kun yksityinen vastaanotto on käytössä ................ 99

Faksiongelmien ratkaiseminen ......................................................................................................................... 100

Faksin vianmäärityksen tarkistuslista ........................................................................................... 100
Faksin jäljitysraportti ...................................................................................................................... 102
Faksin virheraportin tulostaminen ................................................................................................. 102

Kaikkien faksiraporttien tulostaminen ........................................................................ 102
Yksittäisten faksiraporttien tulostaminen .................................................................. 102
Faksivirheraportin asettaminen ................................................................................... 103

Faksin virheenkorjauksen asettaminen ......................................................................................... 103
Faksin nopeuden muuttaminen ...................................................................................................... 103
Faksin virheilmoitukset .................................................................................................................. 104
Faksien lähetysongelmien ratkaiseminen ..................................................................................... 108

Ohjauspaneelissa näkyy virheilmoitus ........................................................................ 109

Ilmoitus Tiedonsiirtovirhe. näytössä ......................................................... 109
Ei valintaääntä. ........................................................................................... 109
Ilmoitus Faksi varattu. näytössä ............................................................... 110
Ilmoitus Faksi ei vastaa näytössä .............................................................. 110
Tukos asiakirjansyöttölaitteessa .............................................................. 111
Ilmoitus Faksimuisti on täynnä. näytössä ................................................. 111
Skannerin virhe .......................................................................................... 111

Ohjauspaneelissa näkyy viesti Valmis, mutta faksia ei lähetetä ................................ 111
Ohjauspaneelissa näkyy viesti "Storing page 1" eikä toiminto etene ......................... 112
Fakseja voidaan vastaanottaa muttei lähettää ........................................................... 112
Laite on suojattu salasanalla ....................................................................................... 112
Ohjauspaneelin faksitoimintoja ei voi käyttää ............................................................ 112
Pikavalintoja ei voi käyttää .......................................................................................... 113
Ryhmävalintoja ei voi käyttää ...................................................................................... 113
Tallennettu virheilmoitus puhelinyhtiöltä, kun faksia yritetään lähettää ................. 113
Faksia ei voi lähettää, kun puhelin on kytketty laitteeseen ........................................ 114

Faksien vastaanotto-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................ 114

Faksi ei vastaa .............................................................................................................. 114

Faksaamista varten on käytössä erillinen puhelinlinja ............................. 114
Laitteeseen on kytketty puhelinvastaaja .................................................. 114
Laitteeseen on kytketty puhelimen kuuloke ............................................. 115

FIWW

vii

background image

Vastaustila-asetukseksi on määritetty Manuaalinen. .............................. 115
Puhepostia on saatavana faksilinjassa ..................................................... 115
Laite on kytketty DSL-puhelinpalveluun ................................................... 116
Laite lähettää faksit IP- tai VoIP-puhelinpalvelun kautta ........................ 116

Ohjauspaneelissa näkyy virheilmoitus ........................................................................ 116

Ilmoitus Ei faksia. näytössä ....................................................................... 116
Ilmoitus Tiedonsiirtovirhe. näytössä ......................................................... 117
Ilmoitus Faksimuisti on täynnä. näytössä ................................................. 118
Ilmoitus Faksi varattu. näytössä ............................................................... 118

Laite vastaanottaa faksin, mutta faksia ei voi tulostaa .............................................. 118

Yksit. vastaanotto on käytössä ................................................................. 118

Lähettäjä saa ilmoituksen, että laite on varattu ......................................................... 118

Laitteeseen on kytketty puhelimen kuuloke ............................................. 118
Käytössä on puhelinlinjan jakolaite ........................................................... 119

Ei valintaääntä .............................................................................................................. 119
Faksia ei voi lähettää eikä vastaanottaa PBX-linjassa ................................................ 119

Yleisten faksausongelmien ratkaiseminen .................................................................................... 119

Faksien lähettäminen on hidasta ................................................................................. 119
Faksilaatu on huono ..................................................................................................... 120
Faksi katkeaa kesken tai tulostuu kahdelle sivulle ..................................................... 121

7 Hallinta ja huolto ....................................................................................................................................... 123

Laitteen yhteyden muuttaminen HP:n uudelleenmääritysapuohjelmalla ...................................................... 124
HP Wireless Direct Printing -toiminnon käyttöönotto ..................................................................................... 125
HP:n Web-palvelusovellukset ........................................................................................................................... 126
IP-verkkoasetusten määrittäminen ................................................................................................................. 127

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen .................................................................... 127
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista .......................................... 127
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa ........................................................................................... 127
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset ......................................................................... 128

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 129
HP-apuohjelma (Mac OS X) ................................................................................................................................ 131

HP-apuohjelman avaaminen .......................................................................................................... 131
HP-apuohjelman ominaisuudet ...................................................................................................... 131

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 132
Tuotteen suojausominaisuudet ........................................................................................................................ 133

Laitteen lukitseminen ..................................................................................................................... 133
Verkkosalasanan asettaminen tai vaihtaminen ............................................................................ 133

Säästöasetukset ................................................................................................................................................ 134

Tulostaminen EconoMode-tilassa .................................................................................................. 134
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen ........................................................................................ 134

viii

FIWW

background image

Automaattisen sammutusviiveen asettaminen ............................................................................. 134

Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ......................................................................... 136

Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ..................................... 136

Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen ...................................................................................................... 137

Tarvikkeiden kierrätys .................................................................................................................... 137
Värikasetin säilytys ......................................................................................................................... 137

Vaihtamisohjeet ................................................................................................................................................ 138

Vaihda värikasetti ........................................................................................................................... 138

Muisti ................................................................................................................................................................. 140
Laiteohjelmiston päivittäminen ........................................................................................................................ 141

Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen ............................................................................... 141
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä varten ................................. 141

8 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................................................... 143

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo .............................................................................................................. 144

Vaihe 1: Varmista, että laite on asennettu oikein .......................................................................... 144
Vaihe 2: Kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden tarkistaminen ............................................ 144
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia .............................................. 145
Vaihe 4: Tarkista paperi .................................................................................................................. 145
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto ........................................................................................................... 145
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto ................................................................................................... 145
Vaihe 7: Testaa kopiotoiminto ........................................................................................................ 145
Vaihe 8: Tarkista värikasetti ........................................................................................................... 145
Vaihe 9: Lähetä tulostustyö tietokoneesta .................................................................................... 145
Vaihe 10: Varmista, että laite on verkossa ..................................................................................... 145

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen ................................................................................................ 146
Ohjauspaneelin ohjejärjestelmä ....................................................................................................................... 147
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta ................................................................................................................ 148

Ohjauspaneelin viestityypit ............................................................................................................ 148
Ohjauspaneelin viestit .................................................................................................................... 148

49 Virhe Jatka sammuttamalla ja käynnistämällä ...................................................... 148
50 x Kiinnitysyksikkövirhe ............................................................................................ 148
51.XX Virhe ................................................................................................................... 148
54.XX Virhe ................................................................................................................... 149
55.X Virhe ...................................................................................................................... 149
57 Tuuletinvirhe Jatka sammuttamalla ja käynnistämällä ......................................... 149
59.X Virhe ...................................................................................................................... 149
79 Huoltovirhe .............................................................................................................. 150
79 Virhe Jatka sammuttamalla ja käynnistämällä ...................................................... 150
Aito HP:n tarvike asennettu ......................................................................................... 150
Asenna musta värikasetti ............................................................................................. 150

FIWW

ix

background image

Kansi auki ...................................................................................................................... 150
Käsinsyöttö <TYYPPI> <KOKO>, Käytä käytettävissä olevaa materiaalia
painamalla OK:ta .......................................................................................................... 151
Käytetty musta kasetti on asennettu Jatka valitsemalla [OK] ................................... 151
Laitevirhe, paina OK:ta ................................................................................................. 151
Lisää lokeroon <X> Valitse mater. ja paina [OK] ......................................................... 151
Lisää lokeroon <X> <TYYPPI> <KOKO> ........................................................................ 151
Lisää lokeroon 1, <TAVALLINEN> <KOKO> / Puhdistustila, käynnistä OK:lla ............. 151
Lisää lokeroon 1 <TYYPPI> <KOKO>, Käytä käytettävissä olevaa materiaalia
painamalla OK:ta .......................................................................................................... 152
Man. kaksip. Lataa lokero 1, paina OK ......................................................................... 152
Muisti on vähissä. Paina OK. ......................................................................................... 152
Musta kasetti, jota ei tueta Jatka valitsemalla [OK] .................................................... 152
Musta kasetti hyvin vähissä ......................................................................................... 152
Musta väriaine vähissä ................................................................................................. 153
Odottamaton koko lokerossa <X> Lisää <koko> Paina [OK] ...................................... 153
Poista pakkausmateriaali värikasetista ...................................................................... 153
Puhdistetaan ................................................................................................................. 153
Takaluukku auki ........................................................................................................... 153
Tukos lokerossa 1, Poista tukos ja paina OK ............................................................... 154
Tulostusvirhe, paina OK. Jos virhe uud. samm. ja käynn. ............................................ 154
Vaihda musta kasetti .................................................................................................... 154
Virh. tulostus Paina OK:ta ............................................................................................. 154
Virheellinen ohjain Paina [OK] ...................................................................................... 155
Yhteensopimaton musta .............................................................................................. 155

Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ................................................................................. 156

Laite ei poimi paperia ...................................................................................................................... 156
Laite poimii useita paperiarkkeja ................................................................................................... 156
Paperitukosten estäminen ............................................................................................................. 156

Tukosten poistaminen ...................................................................................................................................... 157

Tukoksen sijainti ............................................................................................................................. 157
Tukosten poistaminen asiakirjansyöttölaitteesta ......................................................................... 158
Paperitukoksen poistaminen lokerosta 1 ...................................................................................... 159
Paperitukoksen poistaminen lokerosta 2 ...................................................................................... 161
Paperitukoksen poistaminen valinnaisesta lokerosta 3 ............................................................... 163
Paperitukosten poistaminen tulostelokerosta .............................................................................. 164
Paperitukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen yksikön alueelta .................................. 164
Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta ................................................................ 165

Tulostuslaadun parantaminen .......................................................................................................................... 167

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ......................................................................... 167
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X) ......................................................................... 167

x

FIWW

background image

Värikasetin tilan tarkistaminen ...................................................................................................... 168

Tulosta tarvikkeiden tilasivu ........................................................................................ 168
Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ................................................................................. 168

Puhdistussivun tulostaminen ......................................................................................................... 168
Tarkista värikasetti vaurioiden varalta .......................................................................................... 168
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen ............................................................................... 169

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset .......................................... 169
Tuotteen käyttöympäristön tarkistaminen ................................................................. 170

Tulostustyön asetusten tarkistaminen .......................................................................................... 170

EconoMode-asetuksen tarkistaminen ......................................................................... 170

Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten .................................................. 170

Kopiointilaatuongelmien ratkaiseminen .......................................................................................................... 172

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 172
Paperiasetusten tarkistaminen ...................................................................................................... 173
Tekstin tai kuvien optimointi .......................................................................................................... 173
Kopiointi reunasta reunaan ............................................................................................................ 174
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 174

Skannauslaatuongelmien ratkaiseminen ......................................................................................................... 176

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 176
Tarkkuusasetusten tarkistaminen ................................................................................................. 176
Väriasetusten tarkistaminen .......................................................................................................... 177
Tekstin tai kuvien optimointi .......................................................................................................... 177
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 178

Skannaa sähköpostiin -toimintoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ........................................................ 180

Sähköpostipalvelimeen ei voi muodostaa yhteyttä ...................................................................... 180
Sähköpostiviestin lähettäminen epäonnistui ................................................................................ 180
Skannaaminen ei onnistu ............................................................................................................... 180

Skannaa verkkokansioon -toimintoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ................................................... 181

Skannaaminen epäonnistui ............................................................................................................ 181

Faksauslaatuongelmien ratkaiseminen ........................................................................................................... 182

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 182
Faksin lähetystarkkuusasetuksen tarkistaminen .......................................................................... 182
Tekstin tai kuvien optimointi .......................................................................................................... 183
Virheenkorjausasetuksen tarkistaminen ....................................................................................... 183
Lähettäminen toiseen faksilaitteeseen .......................................................................................... 184
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 184
Sovita sivulle -asetuksen tarkistaminen ........................................................................................ 185
Lähettäjän faksilaitteen tarkistaminen .......................................................................................... 185
Faksin vianmääritystestin suorittaminen ...................................................................................... 186

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ................................................................................................................. 187

Laite ei tulosta. ............................................................................................................................... 187

FIWW

xi

background image

Tuote tulostaa hitaasti ................................................................................................................... 187

USB-pikatulostuksen ongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 188

USB-flash-asema-valikko ei avaudu, kun USB-laite asetetaan paikalleen .................................. 188
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-muistilaitteesta ............................................................................. 188
Tulostettava tiedosto ei näy USB-flash-asema-valikossa ............................................................ 188

Suoraliitäntäongelmien ratkaiseminen ............................................................................................................ 189
Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ....................................................................................................... 190

Heikko fyysinen yhteys ................................................................................................................... 190
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ................................................................... 190
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ............................................................................................ 190
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .................................... 191
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia .................................................... 191
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................................ 191
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ..................................... 191

Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 192

Langattoman yhteyden tarkistusluettelo ...................................................................................... 192
Laite ei tulosta langattoman määrityksen suorittamisen jälkeen ................................................ 192
Laite ei tulosta, ja tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen palomuuri ................... 193
Langaton verkko ei toimi langattoman reitittimen tai laitteen siirtämisen jälkeen ..................... 193
Langattomaan laitteeseen ei voi yhdistää enempää tietokoneita ................................................ 193
Langattoman laitteen yhteys katkeaa VPN-verkossa ................................................................... 193
Verkko ei näy langattomien verkkojen luettelossa ....................................................................... 193
Langaton verkko ei toimi ................................................................................................................ 193
Langattoman verkon vianmääritystestin suorittaminen .............................................................. 194
Langattoman verkon häiriöiden vähentäminen ............................................................................. 194

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ........................................................................ 195

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................................... 195
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................................. 195
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu ........................................................................... 195

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Mac OS X:ssä ........................................................................ 197

Tulostinohjainta ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelossa ........................... 197
Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelon laiteluettelossa ......... 197
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelossa
valittua laitetta. .............................................................................................................................. 197
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ....................................................................... 198
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa
-luettelossa, kun ohjain on valittu. ................................................................................................ 198
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa .................................................................. 198

Ohjelmiston poistaminen (Windows) ................................................................................................................ 199
Ohjelmiston poistaminen (Mac OS X) ................................................................................................................ 200

xii

FIWW

background image

9 Tarvikkeet ja lisävarusteet ........................................................................................................................ 201

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ........................................................................................... 202
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet .......................................................................................................................... 202
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ...................................................................................................... 202

Hakemisto .................................................................................................................................................... 203

FIWW

xiii

background image

xiv

FIWW

background image

1