HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Laskutuskoodien asettaminen

background image

Laskutuskoodien asettaminen

Jos laskutuskooditoiminto on käytössä, laite kehottaa antamaan laskutuskoodin kutakin faksia varten. Laite

lisää laskutuskoodin lukemaa kunkin lähetetyn faksisivun myötä. Tämä koskee kaikkia faksityyppejä, paitsi

kyselyn tuloksena saatuja, edelleenlähetettyjä tai tietokoneesta ladattuja fakseja. Jokainen lähetetty

määrittämättömän ryhmän faksi tai ryhmävalintafaksi kasvattaa laskutuskoodia yhdellä.

Laskutuskoodin tehdasasetus on

Ei käytössä

. Laskutuskoodi voi olla mikä tahansa luku väliltä 1 – 250.

82

Luku 6 Faksi

FIWW

background image

Laskutuskoodin asettaminen

1.

Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.

2.

Kosketa

Faksin asetukset

-valikkoa.

3.

Kosketa

Lisäasetukset

-valikkoa.

4.

Valitse

Kustannuspaikkakoodit

-painike ja sen jälkeen

Käytössä

-painike.

Laskutuskoodien käyttäminen

1.

Aseta asiakirja asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannaustasolle.

2.

Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Faksi

-painike.

3.

Kirjoita faksinumero tai valitse pika- tai ryhmävalintamerkintä.

4.

Kosketa

Faksin lähettäminen

-painiketta.

5.

Anna laskutuskoodi ja kosketa

OK

-painiketta.

Laskutuskoodiraportin tulostaminen

Laskutuskoodiraportti on tulostettava luettelo kaikista faksilaskutuskoodeista ja kullakin koodilla

laskutetuista fakseista.

HUOMAUTUS:

Kun laite on tulostanut raportin, se poistaa kaikki laskutustiedot.

1.

Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Faksi

-painike.

2.

Kosketa

Faksivalikko

-painiketta.

3.

Kosketa

Faksiraportit

-painiketta.

4.

Selaa

Tulosta laskutusraportti

-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.

FIWW

Faksin lähetysasetusten määrittäminen

83