HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tuote tulostaa hitaasti

background image

Tuote tulostaa hitaasti

Jos laite tulostaa hitaasti, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Varmista, että tietokone vastaa laitteen teknisten ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Saat

luettelon teknisistä tiedoista seuraavasta osoitteesta:

www.hp.com/support/ljm425series

.

2.

Kun määrität laitteen tulostamaan tietyille paperityypeille, kuten painavalle paperille, laite tulostaa

hitaammin kuin tavallisesti, jotta se voi kiinnittää väriaineen paperiin oikein. Jos paperityypin asetus ei

vastaa käytettävän paperin tyyppiä, muuta asetus oikeanlaiseksi.

3.

Jos tietokone tai laite on yhdistetty langattomaan verkkoon, heikko signaali tai häiriöt saattavat

viivästyttää tulostustöitä.

FIWW

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. 187