HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa

background image

Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa

HUOMAUTUS:

Tässä laitteessa on automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto. Laitteella voi kuitenkin

tulostaa kaksipuolisia töitä myös manuaalisesti, jos automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto ei tue

paperia tai jos kaksipuolisyksikkö on poistettu käytöstä.

1.

Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.

28

Luku 3 Tulostus

FIWW

background image

2.

Valitse laite ja paina Ominaisuudet- tai Määritykset-

painiketta.

3.

Valitse Viimeistely-välilehti.

4.

Valitse Tulosta molemmat puolet (manuaalisesti)-

valintaruutu. Tulosta työn ensimmäinen sivu valitsemalla OK.

FIWW

Windowsin tulostustehtävät

29

background image

5.

Hae tulostettu pino tulostelokerosta ja aseta se lokeroon 1

samassa suunnassa niin, että tulostettu puoli on alaspäin ja

sivujen yläreunat ovat laitetta kohti.

6.

Paina ohjauspaneelissa

OK

-painiketta, jolloin työn toinen

puoli tulostuu.