Pomoć za HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Korisnički priručnik

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 serija

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje

zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti,

osim pod uvjetima određenim u zakonu o

autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za

eventualne tehničke i uredničke pogreške te

propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 9/2014

Broj publikacije : CF286-91032

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke su

marke tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Bluetooth je trgovačka marka u vlasništvu

svog vlasnika koju tvrtka Hewlett-Packard

koristi pod licencom.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun

Microsystems, Inc. u SAD-u.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke

Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda ............................................................................................................................... 1

Pregledi proizvoda ................................................................................................................................................. 2

Pogled sprijeda .................................................................................................................................... 2
Prikaz pozadine proizvoda .................................................................................................................. 3
Lokacija serijskog broja i broja modela ............................................................................................... 3
Izgled upravljačke ploče ...................................................................................................................... 4
Početni zaslon na upravljačkoj ploči ................................................................................................... 4

Ispis izvješća uređaja ............................................................................................................................................. 6
Odricanje dijeljenja pisača ..................................................................................................................................... 7

2 Ladica za papir .............................................................................................................................................. 9

Podržane veličine papira ..................................................................................................................................... 10
Podržane vrste papira ......................................................................................................................................... 12
Umetanje papira u ulazne ladice ......................................................................................................................... 13

Umetanje u ladicu 1 ........................................................................................................................... 13
Umetanje u ladicu 2 ........................................................................................................................... 14
Umetanje u dodatnu ladicu 3 ............................................................................................................ 16

3 Ispis ........................................................................................................................................................... 19

Podržani upravljački programi pisača (Windows) ............................................................................................... 20
Promjena postavki zadatka ispisa (Windows) .................................................................................................... 21

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ................................................................................. 21
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................................. 21
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................................................... 21
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja .................................................................................... 22

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X) .................................................................................................... 23

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ................................................................................. 23
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................................. 23
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................................................... 23
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja .................................................................................... 23

Poslovi ispisa za Windows ................................................................................................................................... 25

HRWW

iii

background image

Upotreba prečaca za ispis (Windows) ............................................................................................... 25
Stvaranje prečaca za ispis (Windows) ............................................................................................... 26
Automatski obostrani ispis u sustavu Windows ............................................................................... 28
Ručni obostrani ispis u sustavu Windows ......................................................................................... 29
Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ................................................................................. 31
Odabir usmjerenja stranice (Windows) ............................................................................................. 33
Odabir vrste papira (Windows) ......................................................................................................... 34
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačijem papiru (Windows) .................................................. 35
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Windows) ..................................................... 36
Stvaranje knjižice (Windows) ............................................................................................................ 37

Poslovi ispisa za Mac OS X ................................................................................................................................... 40

Korištenje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ......................................................................... 40
Stvaranje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) .......................................................................... 40
Automatski ispis na obje strane (Mac OS X) ..................................................................................... 40
Ručni ispis na obje strane (Mac OS X) ............................................................................................... 40
Ispis više stranica na jedan list papira (Mac OS X) ............................................................................ 41
Odabir usmjerenja stranice (Mac OS X) ............................................................................................. 42
Odabir vrste papira (Mac OS X) ......................................................................................................... 42
Ispis naslovnice (Mac OS X) ............................................................................................................... 42
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Mac OS X) ..................................................... 42
Stvaranje knjižice (Mac OS X) ............................................................................................................ 43

Dodatni zadaci ispisa (Windows) ......................................................................................................................... 44

Poništavanje zadatka ispisa (Windows) ........................................................................................... 44
Odabir veličine papira (Windows) ..................................................................................................... 44
Odabir prilagođene veličine papira (Windows) ................................................................................. 44
Ispis vodenih žigova (Windows) ........................................................................................................ 45

Dodatni zadaci ispisa (Mac OS X) ......................................................................................................................... 46

Poništavanje zadatka ispisa (Mac OS X) ........................................................................................... 46
Odabir veličine papira (Mac OS X) ..................................................................................................... 46
Odabir prilagođene veličine papira (Mac OS X) ................................................................................. 46
Ispis vodenih žigova (Mac OS X) ........................................................................................................ 46

Stvaranje arhivskih ispisa .................................................................................................................................... 48
Upotreba značajke HP ePrint ............................................................................................................................... 49
Upotreba AirPrinta ............................................................................................................................................... 50
USB priključak za lakši pristup pri ispisivanju ..................................................................................................... 51

4 Kopiranje .................................................................................................................................................... 53

Izrada jedne kopije ............................................................................................................................................... 54
Izrada većeg broja kopija ..................................................................................................................................... 55
Kopiranje izvornika od više stranica ................................................................................................................... 56
Razvrstavanje zadatka kopiranja ........................................................................................................................ 57

iv

HRWW

background image

Kopiranje na obje strane (obostrano) ................................................................................................................. 58
Smanjivanje ili povećavanje kopije ...................................................................................................................... 59
Kopiranje identifikacijskih kartica ....................................................................................................................... 60
Optimizacija kvalitete kopiranja .......................................................................................................................... 61
Prilagođavanje svjetlina ili tamnoće kopija ........................................................................................................ 62
Kopiranje u probnom načinu rada ....................................................................................................................... 63
Postavljanje veličine papira i vrste kopiranja na poseban papir ........................................................................ 64
Postavljanje novih zadanih postavki kopiranja .................................................................................................. 65
Vraćanje zadanih postavki kopije ........................................................................................................................ 66

5 Skeniranje .................................................................................................................................................. 67

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Windows) ............................................................................................... 68
Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X) ............................................................................................... 69
Skeniranje na USB flash pogon ........................................................................................................................... 70
Postavite skeniranje mrežne mape i skenirajte značajke e-pošte ..................................................................... 71
Skeniranje u mrežnu mapu .................................................................................................................................. 72
Skeniranje u e-poštu ........................................................................................................................................... 73
Skeniranje pomoću drugog softvera ................................................................................................................... 74

Skeniranje iz programa koji podržava TWAIN .................................................................................. 74
Skeniranje iz programa koji podržava WIA ....................................................................................... 74

6 Faksiranje ................................................................................................................................................... 75

Priključivanje faksa na telefonsku liniju ............................................................................................................. 76
Postavljanje faksa pomoću automatske telefonske sekretarice ....................................................................... 76
Postavljanje faksa s dodatnim telefonom .......................................................................................................... 76
Postavljanje za samostojeći faks ........................................................................................................................ 76
Postavite vrijeme, datum i zaglavlje faksa ......................................................................................................... 77

Korištenje upravljačke ploče ............................................................................................................. 77
Korištenje HP čarobnjaka za postavljanje faksa .............................................................................. 77

Upotreba posebnih znakova u zaglavljima faksa ............................................................................................... 77
Korištenje telefonskog imenika .......................................................................................................................... 78

Korištenje upravljačke ploče za stvaranje i uređivanje imenika s brojevima telefaksa .................. 78
Brisanje unosa u telefonski imenik ................................................................................................... 78
Stvaranje i uređivanje unosa za brzo biranje .................................................................................... 79
Brisanje unosa za brzo biranje .......................................................................................................... 80
Stvaranje i uređivanje unosa za grupno biranje ............................................................................... 80
Brisanje unosa za grupno biranje ..................................................................................................... 80

Konfiguriranje postavki slanja faksa .................................................................................................................. 82

Postavljanje posebnih simbola za biranje i opcije ............................................................................ 82

Podešavanje pozivnog broja .......................................................................................... 82

Podešavanje otkrivanja signala za slobodno biranje ....................................................................... 82

HRWW

v

background image

Tonsko ili pulsno biranje ................................................................................................. 83

Postavljanje automatskog ponovnog biranja i vrijeme između ponovnog biranja ......................... 83
Postavljanje kontrasta i rezolucije ................................................................................................... 84

Postavljanje zadane postavke kontrasta ....................................................................... 84
Postavljanje rezolucije .................................................................................................... 84

Postavljanje šifri zaračunavanja ....................................................................................................... 84

Konfiguriranje postavki primanja faksa .............................................................................................................. 86

Postavljanje odašiljanja faksova ...................................................................................................... 86
Postavljanje načina odgovora ........................................................................................................... 86
Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa .......................................................................................... 87
Postavljanje broja zvonjenja ............................................................................................................. 87
Postavljanje različitih zvona ............................................................................................................. 88
Postavite obavijest za novi faks primljen na računalo ..................................................................... 88
Korištenje automatskog ograničavanja za dolazne faksove ........................................................... 89
Postavljanje postavki za ponovni ispis faksa ................................................................................... 89
Postavljanje jačine zvuka faksa ........................................................................................................ 89

Postavljanje jačine zvuka za alarm, ton telefonske linije i zvono ................................. 89

Postavljanje pečaćenja primljenih faksova ...................................................................................... 90
Postavljanje značajke privatnog primanja ....................................................................................... 90

Postavljanje pozivanja faksa ............................................................................................................................... 90
Korištenje faksa ................................................................................................................................................... 91

Podržani programi za faksiranje ....................................................................................................... 91
Poništavanje faksa ............................................................................................................................ 91

Poništavanje trenutnog faksiranja ................................................................................. 91
Poništavanje nedovršenog zadatka faksiranja .............................................................. 91

Brisanje faksova iz memorije ............................................................................................................ 91
Korištenje faksa u DSL, PBX ili ISDN sustavu .................................................................................... 92

DSL .................................................................................................................................. 92
PBX .................................................................................................................................. 92
ISDN ................................................................................................................................. 92

Korištenje faksa s VoIP uslugama .................................................................................................... 92
Prilikom nestanka struje memorija faksa ostaje očuvana ............................................................... 93
Sigurnosni problemi tijekom spajanja internih mreža na javne telefonske linije ........................... 93
Faksiranje s plošnog skenera ........................................................................................................... 93
Faksiranje iz ulagača dokumenata ................................................................................................... 94
Korištenje brojeva za brzo biranje i unosa za grupno biranje .......................................................... 94
Slanje faksa pomoću softvera .......................................................................................................... 95
Slanje faksa biranjem s telefona priključenog na liniju faksa .......................................................... 97
Slanje faksa s potvrdom ................................................................................................................... 97
Zakazivanje kasnijeg slanja faksa .................................................................................................... 97
Slanje faksa kombinacijom elektroničkog i papirnog dokumenta ................................................... 98

vi

HRWW

background image

Korištenje pristupnih šifri, kreditnih ili pozivnih kartica .................................................................. 98

Međunarodno slanje faksova ......................................................................................... 98

Ispisivanje faksa ................................................................................................................................ 99
Ponovni ispis faksa ......................................................................................................................... 100
Automatski obostrani ispis primljenih faksova .............................................................................. 101
Primanje faksova kad se na telefonskoj liniji mogu čuti zvukovi faksiranja ................................. 101
Primanje faksova na računalo ........................................................................................................ 101

Ispis spremljenog faksa kad je omogućena značajka za privatno primanje ............... 101

Rješavanje problema s faksiranjem .................................................................................................................. 102

Kontrolni popis za rješavanje problema s faksom ......................................................................... 102
Izvješće o praćenju faksa ................................................................................................................ 104
Ispis izvješća pogreške faksa .......................................................................................................... 104

Ispis svih izvješća faksiranja ......................................................................................... 104
Ispis pojedinačnih izvješća faksiranja .......................................................................... 104
Postavljanje izvješća o pogrešci faksiranja ................................................................. 105

Postavljanje načina za ispravljanje pogrešaka faksiranja ............................................................. 105
Promjena brzine faksiranja ............................................................................................................. 105
Poruke o pogreškama u faksiranju ................................................................................................. 106
Rješavanje problema u slanju faksova ........................................................................................... 111

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci .................................................. 112

Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji. .......................................... 112
Nema tonskog signala. .............................................................................. 112
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet. ........................................................ 113
Prikazuje se poruka Nema odgovora na faks. ........................................... 113
Document feeder paper jam ...................................................................... 114
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun. .......................................... 114
Pogreška skenera ....................................................................................... 114

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka Spreman i faks se ne šalje ........................ 114
Upravljačka ploča prikazuje poruku "Spremanje stranice 1" i ne nastavlja s radom
nakon te poruke ............................................................................................................ 115
Faksovi se mogu primati, ali ne i slati .......................................................................... 115
Proizvod je zaštićen lozinkom ...................................................................................... 115
Ne mogu se koristiti funkcije faksiranja na upravljačkoj ploči .................................... 115
Ne mogu se koristiti brojevi za brzo biranje ................................................................. 116
Ne mogu se koristiti brojevi za grupno biranje ............................................................ 116
Prilikom pokušavanja slanja telefaksa emitira se snimljena poruka o pogrešci od
davatelja usluga telefonije ........................................................................................... 116
Faks se ne može poslati kada je na uređaj priključen telefon ..................................... 117

Rješavanje problema u primanju faksova ...................................................................................... 117

Telefaks ne reagira ....................................................................................................... 117

Telefaks ima namjensku telefonsku liniju ................................................. 117

HRWW

vii

background image

Na uređaj je priključena telefonska sekretarica. ....................................... 117
Na uređaj je priključena telefonska slušalica ............................................ 118
Postavka Način odgovaranja postavljena je na Ručno. ............................. 118
Na liniji za faksiranje dostupna je glasovna pošta .................................... 119
Uređaj je povezan s uslugom DSL telefonije ............................................. 119
Uređaj koristi uslugu faksiranja putem Interneta ili telefonsku uslugu
VoIP ............................................................................................................. 119

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci .................................................. 120

Prikazuje se poruka Faks nije prepoznat. .................................................. 120
Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji. .......................................... 120
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun. .......................................... 121
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet. ........................................................ 121

Faks je primljen, ali ne ispisuje se ................................................................................ 121

Značajka Privatno primanje je uključena ................................................... 121

Pošiljatelj će primiti signal zauzete linije ..................................................................... 122

Na uređaj je priključena slušalica ............................................................... 122
Koristi se razdjelnik telefonske linije ......................................................... 122

Nema tonskog signala .................................................................................................. 122
Faksovi se ne mogu primati niti slati na liniji kućne centrale (PBX) ............................ 122

Rješavanje općenitih problema s faksiranjem ............................................................................... 122

Faksiranje je sporo ........................................................................................................ 122
Kvaliteta faksiranja je niska ......................................................................................... 123
Faks je odsječen ili se ispisuje na dvije strane ............................................................. 124

7 Upravljanje i održavanje ............................................................................................................................. 125

Korištenje programa HP Reconfiguration Utility za promjenu veze uređaja ................................................... 126
Postavljanje HP bežičnog izravnog ispisa ......................................................................................................... 127
Korištenje aplikacija HP Web Services .............................................................................................................. 128
Konfiguriranje postavki IP mreže ...................................................................................................................... 129

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ............................................................................................. 129
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .............................................. 129
Promjena naziva uređaja na mreži ................................................................................................. 129
Postavke brzine veze i obostranog ispisa ...................................................................................... 131

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 132
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................................................ 134

Otvaranje programa HP Utility ........................................................................................................ 134
Značajke programa HP Utility ......................................................................................................... 134

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 135
Sigurnosne značajke uređaja ............................................................................................................................ 136

Zaključavanje uređaja ..................................................................................................................... 136
Postavljanje ili promjena lozinke uređaja ...................................................................................... 136

viii

HRWW

background image

Ekonomične postavke ....................................................................................................................................... 137

Ispis uz EconoMode ......................................................................................................................... 137
Postavljanje odgode stanja mirovanja ........................................................................................... 137
Postavljanje intervala automatskog isključivanja ......................................................................... 137

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ........................................................ 139

Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska ................................................................. 139

Zamjena i recikliranje potrošnog materijala ..................................................................................................... 141

Recikliranje potrošnog materijala .................................................................................................. 141
Pohrana spremnika s tintom .......................................................................................................... 141

Upute o zamjeni ................................................................................................................................................. 142

Promjena spremnika s tintom ........................................................................................................ 142

Memorija ............................................................................................................................................................ 144
Ažuriranje firmvera ............................................................................................................................................ 145

Ručno ažuriranje firmvera .............................................................................................................. 145
Postavite uređaj da automatski ažurira firmver ............................................................................ 145

8 Rješavanje problema ................................................................................................................................. 147

Popis za provjeru za rješavanje problema ........................................................................................................ 148

Korak 1: Provjerite je li proizvod ispravno postavljen ................................................................... 148
Korak 2: Provjerite kabelsku ili bežičnu vezu. ................................................................................ 148
Korak 3: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogrešci .......................................................... 149
Korak 4: Provjerite papir ................................................................................................................. 149
Korak 5: Provjerite softver .............................................................................................................. 149
Korak 6: Testirajte funkciju ispisa .................................................................................................. 149
Korak 7: Testirajte funkciju kopiranja ............................................................................................ 149
Korak 8: Provjerite spremnik s tonerom ........................................................................................ 149
Korak 9: Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala .................................................................... 149
Korak 10: Provjerite je li proizvod na mreži ................................................................................... 149

Vraćanje tvornički zadanih postavki ................................................................................................................. 150
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ................................................................................................................. 151
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči .......................................................................................................... 152

Vrste poruka upravljačke ploče ...................................................................................................... 152
Poruke na upravljačkoj ploči ........................................................................................................... 152

49 Error, Turn off then on (Pogreška, isključite pa uključite) ...................................... 152
50.x Fuser Error (Pogreška mehanizma za nanošenje tonera) ................................... 152
51.XX Pogreška ............................................................................................................ 152
54.XX Pogreška ............................................................................................................ 153
55.X Pogreška ............................................................................................................... 153
57 Fan Error, Turn off then on (Pogreška ventilatora, isključite pa uključite) ............ 153
59.X Pogreška ............................................................................................................... 153
79 Error Turn off then on (Pogreška, isključite pa uključite) ....................................... 154

HRWW

ix

background image

79 Servisna pogreška ................................................................................................... 154
Black cartridge very low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je veoma
niska) ............................................................................................................................. 154
Crna boja nije kompatibilna .......................................................................................... 154
Čišćenje ......................................................................................................................... 155
Device error, press OK (Pogreška uređaja, pritisnite OK) ............................................ 155
Install black cartridge (Postavite spremnik s crnom tintom) ...................................... 155
Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Papir zaglavljen u ladici 1, uklonite
papir i pritisnite OK) ...................................................................................................... 155
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Napunite ladicu 1,
<OBIČNI> <VELIČINA> / Način za čišćenje, OK za početak) .......................................... 155
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Napunite ladicu 1
<VRSTA> <VELIČINA>, pritisnite OK za korištenje dostupnih medija) ......................... 156
Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Ručno umetanje za obostrani ispis Ladica
1, pritisnite OK) ............................................................................................................. 156
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Ručno umetanje
<VELIČINA> <VRSTA>, pritisnite OK za korištenje dostupnih medija) ......................... 156
Memorija je pri kraju. Pritisnite OK ............................................................................... 156
Misprint, Press OK (Pogrešan ispis, pritisnite OK) ....................................................... 156
Neočekivana veličina u ladici <X> Umetnite <veličina> Pritisnite [OK] ....................... 157
Neuspješan ispis, pritisnite U redu Ponovi li se pogreška, isključite uređaj, a zatim
ga uključite. ................................................................................................................... 157
Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska ...................................................... 157
Rear door open (Stražnja vrata otvorena) ................................................................... 157
Replace black cartridge (Zamijenite spremnik s crnom tintom) ................................. 157
Spremnik s crnom tintom nije podržan Za nastavak pritisnite [OK] ........................... 158
Uklonite materijal za isporuku sa spremnika za toner ................................................ 158
Umetnite papir u ladicu <X> Za dostupne medije pritisnite [U redu] .......................... 158
Umetnite u ladicu <X> <TYPE> <SIZE> ........................................................................ 158
Umetnut je originalni potrošni materijal tvrtke HP ..................................................... 158
Umetnut je rabljeni spremnik s crnom tintom Za nastavak pritisnite [OK] ................ 159
Upravljački program nije valjan Pritisnite [OK] ............................................................ 159
Vrata su otvorena ......................................................................................................... 159

Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ...................................................................................................... 160

Uređaj ne uvlači papir ...................................................................................................................... 160
Uređaj uvlači više listova papira ..................................................................................................... 160
Sprečavanje zaglavljivanja papira .................................................................................................. 160

Uklanjanje zaglavljenog papira ......................................................................................................................... 161

Mjesta zaglavljenja ......................................................................................................................... 161
Uklanjanje dokumenata zaglavljenih u ulagaču dokumenata ....................................................... 162
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 ..................................................................................... 163
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 ..................................................................................... 165

x

HRWW

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne ladice 3 ....................................................................... 167
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku ................................................................. 168
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja jedinice za obostrani ispis ......................................... 168
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja mehanizma za nanošenje tonera ............................. 169

Poboljšajte kvalitetu ispisa ............................................................................................................................... 171

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ................................................................................ 171
Provjera postavke za vrstu papira (Mac OS X) ................................................................................ 171
Provjera statusa spremnika s tintom ............................................................................................. 172

Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala ........................................................ 172
Provjera statusa potrošnog materijala ........................................................................ 172

Ispisivanje stranice za čišćenje ....................................................................................................... 172
Provjerite je li spremnik s tintom oštećen ...................................................................................... 172
Provjerite papir i okruženje ispisa .................................................................................................. 173

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ............................................. 173
Provjerite okruženje proizvoda .................................................................................... 174

Provjera postavki zadatka ispisa .................................................................................................... 174

Provjerite postavku EconoMode (Prilagodi veličini stranice) ...................................... 174

Upotrebljavajte upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ............... 174

Rješavanje problema s kvalitetom kopija ......................................................................................................... 176

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 176
Provjerite postavke papira ............................................................................................................. 177
Optimiziranje za tekst ili slike ......................................................................................................... 177
Kopiranje od ruba do ruba .............................................................................................................. 178
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 178

Rješavanje problema s kvalitetom skeniranja .................................................................................................. 180

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 180
Provjerite postavke razlučivosti ..................................................................................................... 180
Provjerite postavke boje ................................................................................................................. 181
Optimiziranje za tekst ili slike ......................................................................................................... 181
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 182

Rješavanje problema sa skeniranjem u e-poštu .............................................................................................. 184

Nije moguće povezivanje s poslužiteljem za e-poštu .................................................................... 184
E-pošta nije uspjela ......................................................................................................................... 184
Nije moguće skeniranje ................................................................................................................... 184

Rješavanje problema sa skeniranjem u mrežnu mapu ..................................................................................... 185

Skeniranje nije uspjelo .................................................................................................................... 185

Rješavanje problema s kvalitetom faksiranih dokumenata ............................................................................ 186

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 186
Provjerite postavke razlučivosti slanja faksa ................................................................................ 186
Optimiziranje za tekst ili slike ......................................................................................................... 187
Provjerite postavku ispravljanja pogrešaka ................................................................................... 187

HRWW

xi

background image

Slanje na drugi faks uređaj ............................................................................................................. 188
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 188
Provjerite postavku fit-to-page (prilagodi veličini stranice) ......................................................... 189
Provjerite faks uređaj pošiljatelja ................................................................................................... 189
Provedite dijagnostički test faksa .................................................................................................. 190

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ................................................................................................................... 191

Uređaj ne ispisuje ............................................................................................................................ 191
Proizvod ispisuje sporo ................................................................................................................... 191

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ..................................................................................... 192

Izbornik USB Flash pogon ne otvara se kada umetnete USB pribor .............................................. 192
Datoteka s USB dodatka za spremanje se ne ispisuje .................................................................... 192
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku USB Flash pogon .................................... 192

Rješavanje poteškoća s izravnim povezivanjem .............................................................................................. 193
Rješavanje problema s kabelskom mrežom ..................................................................................................... 194

Loša fizička veza ............................................................................................................................. 194
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................................... 194
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................................... 194
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................................ 195
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. .................................... 195
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................................. 195
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................................. 195

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ....................................................................................................... 196

Provjera bežične veze ..................................................................................................................... 196
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije ............................................................ 196
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................................. 197
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................................. 197
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala ................................................................... 197
Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ......................................................................... 197
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ........................................................................... 197
Bežična mreža ne radi ..................................................................................................................... 197
Provođenje dijagnostičkog testa bežične mreže ........................................................................... 198
Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži ................................................................................ 198

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows .............................................................. 199

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................................... 199
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ......................................................... 199
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................................... 199

Rješavanje problema sa softverom uređaja sa sustavom Mac OS X ................................................................ 201

Upravljački program za ispis ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print &
Scan (Ispis i skeniranje). .................................................................................................................. 201
Naziv uređaja ne pojavljuje se u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan
(Ispis i skeniranje). .......................................................................................................................... 201

xii

HRWW

background image

Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u popisu Print
& Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje) ........................................................... 201
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ................................................................................... 202
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje). .................. 202
Upotrebljavate generički upravljački program za ispis tijekom upotrebe USB veze. ................... 202

Uklanjanje softvera (Windows) ......................................................................................................................... 203
Uklanjanje softvera (Mac OS X) ......................................................................................................................... 204

9 Potrošni materijal i dodatna oprema ........................................................................................................... 205

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ........................................................................ 206
Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala drugih proizvođača ................................................................. 206
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina .......................................................................................... 206

Kazalo .......................................................................................................................................................... 207

HRWW

xiii

background image

xiv

HRWW

background image

1