HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa

background image

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Page Setup dialog box (Dijaloški okvir za postavljanje stranice): Odaberite Page Setup (Postavljanje

stranice) ili sličnu naredbu iz izbornika File (Datoteka) programa u kojemu radite kako biste otvorili ovaj

dijaloški okvir. Postavke koje ovdje promijenite mogle bi isključiti postavke koje ste promijenili negdje

drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu naredbu u

izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir. Postavke

promijenjene u dijaloškom okviru Print (Ispis) imaju nižu razinu prioriteta i neće poništiti promjene

napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Zadane postavke upravljačkih programa za pisačl: Zadane postavke upravljačkih programa za pisač

utvrđuju postavke upotrijebljene u svim poslovima ispisa, osim ako se postavke ne promijene u

dijaloškim okvirima Postavljanje stranice ili Ispis.

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača imaju nižu

razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.