HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

background image

Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

1.

U izborniku Apple pritisnite izbornik System Preferences (Preference sustava), a zatim pritisnite

ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

2.

Odaberite uređaj iz lijeve strane prozora.

3.

Pritisnite gumb Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

HRWW

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X)

23

background image

4.

Pritisnite karticu Driver (Upravljački program).

5.

Konfigurirajte instalirane opcije.

24

Poglavlje 3 Ispis

HRWW