HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa

background image

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Dijaloški okvir Page Setup (Postavke stranice): Pritisnite Page Setup (Postavke stranice) ili sličnu

naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir.

Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu naredbu u

izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir. Postavke

promijenjene u dijaloškom okviru (Ispis) Print imaju nižu razinu prioriteta i neće poništiti promjene

napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Dijaloški okvir Printer Properties (Svojstva pisača) (upravljački program pisača): Pritisnite

Properties (Svojstva) u dijaloškom okviru Print (Ispis) kako biste otvorili upravljački program pisača.

Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Printer Properties (Svojstva pisača) ne poništavaju

postavke ni u jednom drugom dijelu softvera za ispis. Većinu postavki ispisa možete promijeniti ovdje.

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog programa pisača

određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke promijenjene u dijaloškim

okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer Properties (Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača imaju nižu

razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.