HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Izgled upravljačke ploče

background image

Izgled upravljačke ploče

1

Prikaz dodirnog zaslona

2

Gumb i indikator pomoći: služi za pristupanje sustavu pomoći na upravljačkoj ploči

3

Gumb i indikator desne strelice: služi za pomicanje pokazivača udesno ili prelazak na sljedeći zaslon

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

4

Gumb i svjetlo za otkazivanje: služi za brisanje postavki, otkazivanje trenutnog zadatka ili napuštanje trenutnog zaslona

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

5

Indikator bežične mreže: označava da je bežična mreža omogućena. Indikator treperi tijekom uspostavljanja veze između uređaja i

bežične mreže (samo HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw).

6

Žaruljica pozornosti: ukazuje na problem s uređajem

7

Žaruljica pripravnosti: označava da je uređaj spreman

8

Gumb i svjetlo povratka: služi za vraćanje na prethodni zaslon

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

9

Gumb i žaruljica lijeve strelice: služi za pomicanje pokazivača ulijevo

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

10

Gumb i svjetlo početne stranice: omogućava pristupanje početnoj stranici