HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži

background image

Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži

Sljedeći savjeti mogu smanjiti interferenciju na bežičnoj mreži:

Bežične uređaje držite podalje od velikih metalnih objekata kao što su arhivski ormari i drugih

elektromagnetskih uređaja poput mikrovalnih pećnica i bežičnih telefona. Ti objekti mogu ometati radio

signale.

Bežične uređaje držite podalje od glomaznih zidarskih struktura ili drugih građevinskih struktura. Ti

objekti mogu upiti radio valove i smanjiti jačinu signala.

Bežični usmjerivač postavite u centralnu poziciju u vidokrugu bežičnih uređaja na mreži.

198 Poglavlje 8 Rješavanje problema

HRWW

background image

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu

Windows

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač

1.

Ponovno instalirajte softver pisača.

NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci

ima ikonu, desnom tipkom miša kliknite na tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).

2.

Pokušajte priključiti USB kabel u neki drugi USB priključak na računalu.

Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci

1.

Ponovno instalirajte softver pisača.

NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci

ima ikonu, desnom tipkom miša kliknite na tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).

2.

Provjerite ima li na disku na koji želite instalirati softver dovoljno slobodnog prostora. Ako je potrebno,

oslobodite što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača.

3.

Ako je potrebno, pokrenite defragmentaciju diska i ponovo instalirajte softver uređaja.

Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite funkcionalnost pisača.

2.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB i kabele

napajanja. Zamijenite kabel.

3.

Provjerite je li IP adresa na konfiguracijskoj stranici jednaka onoj na softverskom priključku. Primijenite

jedan od sljedećih postupaka:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a.

Kliknite Start.

b.

Pritisnite Settings (Postavke).

c.

Pritisnite Printers and Faxes (Pisači i faksovi) (koristite li zadani prikaz izbornika Start) ili pritisnite

Printers (Pisači) (koristite li klasični prikaz izbornika Start).

d.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite

Properties (Svojstva).

e.

Pritisnite karticu Ports (Priključci), a zatim Configure Port (Konfiguriraj priključak).

f.

Provjerite IP adresu, a zatim pritisnite gumb OK (U redu) ili Cancel (Odustani).

g.

Ako IP adrese nisu jednake, izbrišite upravljački program i ponovno ga instalirajte upotrebom

ispravne IP adrese.

HRWW