HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Optimiziranje za tekst ili slike

background image

Optimiziranje za tekst ili slike

Dostupne su sljedeće postavke kvalitete kopiranja:

Automatski odabir

: Ovu postavku koristite kada kvaliteta kopije nije primarna. Ovo je zadana postavka.

Miješano

: Ovu postavku koristite za dokumente koje sadrže kombinaciju teksta i slika.

Tekst

: Ovu postavku koristite za dokumente koji uglavnom sadrže tekst.

Slika

: Ovu postavku koristite za dokumente koji uglavnom sadrže grafičke prikaze.

1.

Umetnite dokument na staklo skenera ili ulagač dokumenata.

2.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite

gumb

Kopiranje

.

3.

Dodirnite gumb

Postavke

, a zatim prijeđite do gumba

Optimiziranje

i dodirnite ga. Dodirivanje gumba sa strelicama

možete se kretati između opcija, a opciju možete odabrati

tako da je dodirnete.

4.

Za početak kopiranja dodirnite gumb

Početak kopiranja

.