HP LaserJet Pro 400 MFP M425 leírás

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Felhasználói kézikönyv

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 sorozat

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jog és licenc

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélküli

reprodukálása, adaptálása vagy fordítása tilos,

kivéve ahol ezt a szerzői jogi rendelkezések

megengedik.

A jelen kézikönyvben megadott információk

előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra

vonatkozó kizárólagos garanciák az adott

termékhez és szolgáltatáshoz mellékelt

garancianyilatkozatokban találhatók. Az ebben

az útmutatóban foglaltak nem tekinthetők

további garanciavállalásnak. A HP nem vállal

felelősséget a jelen útmutatóban előforduló

műszaki vagy szerkesztési hibákért, illetve

kihagyásokért.

Edition 1, 9/2014

Cikkszám: CF286-91033

Védjegyek

Az Adobe

®

, az Acrobat

®

és a PostScript

®

az

Adobe Systems Incorporated bejegyzett

védjegye.

Az Apple és az Apple embléma az Apple

Computer, Inc. Egyesült Államokban és más

országokban/térségekben bejegyzett

védjegye. Az iPod az Apple Computer, Inc.

védjegye. Az iPod megjelölést csak jogi vagy a

jogtulajdonos által engedélyezett másolási

célra használjuk. Ne lopjon zenét.

A Bluetooth a tulajdonosa által bejegyzett

védjegy, és a Hewlett-Packard Company azt

licenc alatt használja.

A Java™ a Sun Microsystems, Inc. Egyesült

Államokban bejegyzett védjegye.

A Microsoft®, a Windows®, a Windows® XP és a

Windows Vista® a Microsoft Corporation

Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A UNIX

®

az Open Group bejegyzett védjegye.

background image

Tartalomjegyzék

1 A termék bemutatása .................................................................................................................................... 1

A készülék kinézete ............................................................................................................................................... 2

A készülék elölnézete ......................................................................................................................... 2
A készülék hátulnézete ....................................................................................................................... 3
Sorozatszám és típusszám helye ....................................................................................................... 3
A kezelőpanel elrendezése ................................................................................................................. 4
A kezelőpanel kezdőképernyője ......................................................................................................... 4

Termékjelentések nyomtatása ............................................................................................................................. 6
Nyomtatómegosztásra vonatkozó nyilatkozat .................................................................................................... 7

2 Papírtálca ..................................................................................................................................................... 9

Támogatott papírméretek .................................................................................................................................. 10
Támogatott papírtípusok .................................................................................................................................... 12
Az adagolótálcák feltöltése ................................................................................................................................ 13

Az 1. tálca feltöltése ......................................................................................................................... 13
A 2. tálca feltöltése ........................................................................................................................... 14
Az opcionális 3. tálca feltöltése ........................................................................................................ 16

3 Nyomtatás .................................................................................................................................................. 19

Támogatott nyomtató-illesztőprogramok (Windows) ....................................................................................... 20
A nyomtatási feladat beállításainak módosítása (Windows) ............................................................................. 22

A nyomtatási feladatok beállításai módosításának sorrendje ........................................................ 22
Az összes nyomtatási feladat beállításának módosítása a szoftverprogram bezárásáig ............. 22
Alapértelmezett beállítások módosítása az összes nyomtatási feladathoz .................................. 22
A termék konfigurációs beállításainak módosítása ......................................................................... 23

A nyomtatási feladat beállításainak módosítása (Mac OS X) ............................................................................. 24

A nyomtatási feladatok beállításai módosításának sorrendje ........................................................ 24
Az összes nyomtatási feladat beállításának módosítása a szoftverprogram bezárásáig ............. 24
Alapértelmezett beállítások módosítása az összes nyomtatási feladathoz .................................. 24
A termék konfigurációs beállításainak módosítása ......................................................................... 24

Nyomtatási feladatok Windows rendszerben .................................................................................................... 26

HUWW

iii

background image

Nyomtatási parancsikon használata (Windows) .............................................................................. 26
Nyomtatási parancsikon létrehozása (Windows) ............................................................................ 27
Nyomtatás mindkét oldalra automatikusan Windows esetében .................................................... 29
Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással Windows esetében ................................................. 30
Több oldal nyomtatása egy lapra Windows esetében ..................................................................... 32
Oldal tájolásának kiválasztása (Windows) ....................................................................................... 34
A papírtípus kiválasztása (Windows) ................................................................................................ 35
Az első vagy az utolsó oldal eltérő papírra nyomtatása (Windows) ............................................... 36
Dokumentum méretének beállítása a lap méretéhez igazítva (Windows) ..................................... 37
Füzet létrehozása (Windows) ........................................................................................................... 38

Nyomtatási feladatok Mac OS X rendszerben .................................................................................................... 41

Előzetes nyomtatási beállítás használata (Mac OS X) ..................................................................... 41
Előzetes nyomtatási beállítás létrehozása (Mac OS X) .................................................................... 41
Automatikus kétoldalas nyomtatás (Mac OS X) ............................................................................... 41
Nyomtatás mindkét oldalra kézi átfordítással (Mac OS X) .............................................................. 41
Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (Mac OS X) .................................................................. 42
Oldal tájolásának kiválasztása (Mac OS X) ....................................................................................... 43
Papírtípus kiválasztása (Mac OS X) ................................................................................................... 43
Fedőlap nyomtatása (Mac) ............................................................................................................... 43
Dokumentum méretének beállítása a lap méretéhez igazítva (Mac OS X) ..................................... 43
Füzet létrehozása (Mac OS X) ........................................................................................................... 44

További nyomtatási feladatok (Windows) .......................................................................................................... 45

Nyomtatási feladat törlése (Windows) ............................................................................................. 45
A papírméret kiválasztása (Windows) .............................................................................................. 45
Egyedi papírméret kiválasztása (Windows) ..................................................................................... 45
Vízjel nyomtatása (Windows) ........................................................................................................... 46

További nyomtatási feladatok (Mac OS X) .......................................................................................................... 47

Nyomtatási feladat törlése (Mac OS X) ............................................................................................. 47
A papírméret kiválasztása (Mac OS X) .............................................................................................. 47
Egyedi papírméret kiválasztása (Mac OS X) ..................................................................................... 47
Vízjel nyomtatása (Mac OS X) ........................................................................................................... 47

Archiválási minőségű nyomatok létrehozása .................................................................................................... 48
A HP ePrint használata ........................................................................................................................................ 49
AirPrint használata .............................................................................................................................................. 50
Helyszíni nyomtatás USB portról ........................................................................................................................ 51

4 Másolás ...................................................................................................................................................... 53

Egyetlen másolat készítése ................................................................................................................................ 54
Több másolat készítése ...................................................................................................................................... 55
Többoldalas eredeti példány másolása .............................................................................................................. 56
Másolási feladat leválogatása ............................................................................................................................ 57

iv

HUWW

background image

Másolás mindkét oldalra (kétoldalas másolás) .................................................................................................. 58
Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása ............................................................................................................... 59
Személyi igazolványok másolása ....................................................................................................................... 60
A másolási minőség optimalizálása .................................................................................................................... 61
A világosítás vagy sötétítés beállításának módosítása a másolatokhoz .......................................................... 62
Másolás vázlat módban ....................................................................................................................................... 63
A papírméret és -típus beállítása speciális papírra történő másolás esetén .................................................... 64
Új alapértelmezett másolási beállítások megadása .......................................................................................... 65
Az alapértelmezett másolási beállítások visszaállítása .................................................................................... 66

5 Lapolvasás .................................................................................................................................................. 67

Lapolvasás HP Lapolvasás szoftver segítségével (Windows) ............................................................................ 68
Lapolvasás HP Lapolvasás szoftver segítségével (Mac OS X) ............................................................................ 69
Beolvasás USB flash meghajtóra ........................................................................................................................ 70
A hálózati mappába és az e-mailbe beolvasás beállítása .................................................................................. 71
Beolvasás hálózati mappába .............................................................................................................................. 72
Beolvasás e-mailbe ............................................................................................................................................. 73
Lapolvasás más programok segítségével .......................................................................................................... 74

Beolvasás TWAIN-kompatibilis programból .................................................................................... 74
Beolvasás WIA-kompatibilis programból ......................................................................................... 74

6 Fax ............................................................................................................................................................. 75

Fax csatlakoztatása telefonvonalhoz ................................................................................................................. 76
Telefonos üzenetrögzítővel ellátott fax beállítása ............................................................................................ 76
Fax beállítása telefonmellékkel .......................................................................................................................... 76
Üzembe helyezés különálló faxkészülékként .................................................................................................... 76
Állítsa be a faxkészülék idejét, dátumát és fejlécét. .......................................................................................... 77

A kezelőpanel használata ................................................................................................................. 77
A HP Faxbeállítás varázsló használata ............................................................................................. 77

Különleges karakterek használata a faxfejlécekben ......................................................................................... 77
A telefonkönyv használata .................................................................................................................................. 78

A kezelőpanel használata a faxtelefonkönyv létrehozásához és szerkesztéséhez ....................... 78
Telefonkönyv-bejegyzések törlése .................................................................................................. 78
Gyorstárcsázási bejegyzések létrehozása és szerkesztése ............................................................ 79
Gyorstárcsázási bejegyzések törlése ............................................................................................... 80
Csoportos tárcsázási bejegyzések létrehozása és szerkesztése .................................................... 80
Csoportos tárcsázási bejegyzések törlése ....................................................................................... 80

Faxküldési beállítások konfigurálása ................................................................................................................. 82

Speciális tárcsázási szimbólumok és beállítások megadása .......................................................... 82

Előhívószám beállítása ................................................................................................... 82

A tárcsahang-érzékelés beállítása ................................................................................................... 82

HUWW

v

background image

Dallamtárcsázás vagy impulzusos tárcsázás ................................................................ 83

Az újratárcsázás, illetve az újratárcsázások közötti idő beállítása ................................................. 83
Világos/sötét beállítás és felbontás beállítása ................................................................................ 84

Az alapértelmezett világos/sötét (kontraszt) érték beállítása ..................................... 84
Felbontás beállítása ....................................................................................................... 84

Számlázási kódok beállítása ............................................................................................................ 84

Faxfogadási beállítások konfigurálása ............................................................................................................... 86

Faxtovábbítás beállítása ................................................................................................................... 86
Válasz üzemmód beállítása .............................................................................................................. 86
Faxszámok letiltása vagy a letiltás feloldása .................................................................................. 86
A csengetésszám beállítása ............................................................................................................. 87
Megkülönböztető csengőhang beállítása ........................................................................................ 88
Értesítés beállítása a számítógépre érkezett új faxokról ................................................................ 88
Automatikus kicsinyítés használata bejövő faxokhoz ..................................................................... 88
Fax-újranyomtatási beállítások megadása ...................................................................................... 89
A fax hangerejének beállítása .......................................................................................................... 89

A figyelmeztető hang, a telefonvonal és a csengetés hangerejének beállítása .......... 89

Bélyegzővel érkeztetett faxok beállítása ........................................................................................ 89
A privát fogadás funkció beállítása .................................................................................................. 90

Faxlekérés beállítása .......................................................................................................................................... 90
A fax használata .................................................................................................................................................. 91

Támogatott faxprogramok ............................................................................................................... 91
Faxok visszavonása .......................................................................................................................... 91

Aktuális fax visszavonása .............................................................................................. 91
Várakozó faxfeladat törlése ........................................................................................... 91

Faxok törlése a memóriából ............................................................................................................. 91
Fax használata DSL, PBX vagy ISDN rendszerben ............................................................................ 92

DSL .................................................................................................................................. 92
PBX .................................................................................................................................. 92
ISDN ................................................................................................................................. 92

Fax használata VoIP-rendszerben .................................................................................................... 92
Faxmemória megtartása áramkimaradás esetén ............................................................................ 93
Biztonsági problémák belső hálózatok nyilvános telefonvonalakhoz való csatlakoztatásakor ... 93
Faxküldés a síkágyas lapolvasóról ................................................................................................... 93
Faxküldés a dokumentumadagolóról .............................................................................................. 94
Gyorstárcsázások és csoportos tárcsázási bejegyzések használata .............................................. 95
Faxküldés a szoftveralkalmazás segítségével ................................................................................ 95
Fax küldése a faxvonalhoz csatlakoztatott telefonról történő tárcsázással ................................. 97
Faxküldés megerősítéssel ................................................................................................................ 97
Fax ütemezése későbbi küldéshez ................................................................................................... 97
Elektronikus és papír dokumentumot is tartalmazó fax küldése ................................................... 99

vi

HUWW

background image

Hozzáférési kódok, hitelkártyák vagy hívókártyák használata ...................................................... 99

Faxok küldése külföldre ................................................................................................. 99

Fax nyomtatása .............................................................................................................................. 100
Fax újranyomtatása ........................................................................................................................ 101
Fogadott faxok automatikus kétoldalas nyomtatása ................................................................... 102
Fax fogadása, amikor faxhang hallható a telefonvonalban .......................................................... 102
Faxok fogadása számítógépre ....................................................................................................... 102

Tárolt fax kinyomtatása ha a privát fogadás szolgáltatás be van kapcsolva ............ 102

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása ............................................................................................... 103

Fax hibaelhárítási ellenőrzőlista .................................................................................................... 103
Faxkövetési jelentés ....................................................................................................................... 105
Jelentés a faxhívásokról ................................................................................................................. 105

Összes faxjelentés nyomtatása ................................................................................... 105
Egyedi faxjelentések nyomtatása ................................................................................ 105
A faxhibajelentés beállítása ......................................................................................... 106

A fax hibajavítási üzemmód beállítása ........................................................................................... 106
A faxküldési/fogadási sebesség módosítása ................................................................................. 106
Faxolással kapcsolatos hibaüzenetek ........................................................................................... 107
Faxküldéssel kapcsolatos problémák megoldása ......................................................................... 112

Hibaüzenet jelenik meg a kezelőpanelen .................................................................... 113

Megjelenik a Kommunikációs hiba. üzenet ............................................... 113
Nincs tárcsahang. ....................................................................................... 113
Megjelenik a A fax foglalt. üzenet ............................................................. 114
Megjelenik a Nincs válasz üzenet .............................................................. 114
Lapadagoló papírelakadás ......................................................................... 115
Megjelenik a Megtelt a faxtároló. üzenet .................................................. 115
Lapolvasóhiba ............................................................................................ 115

A kezelőpanelen megjelenik a Üzemkész üzenet, anélkül, hogy a készülék
megkísérelné a fax elküldését ..................................................................................... 115
A kezelőpanelen megjelenik az „1. oldal tárolása" üzenet, és a folyamat nem lép
túl ezen az üzeneten .................................................................................................... 116
A faxok fogadása működik, a küldés azonban nem .................................................... 116
A készülék jelszavas védelemmel van ellátva ............................................................. 116
A faxfunkciók nem használhatóak a kezelőpanelről ................................................... 117
A gyorstárcsázás funkció nem használható ................................................................ 117
A csoportos tárcsázás funkció nem használható ........................................................ 117
Faxküldési kísérlet esetén rögzített hibaüzenet érkezik a telefontársaságtól .......... 117
A készülék nem képes fax küldésére, ha telefonkészülékhez van csatlakoztatva .... 118

Faxfogadással kapcsolatos problémák megoldása ...................................................................... 118

A fax nem válaszol ........................................................................................................ 118

A fax külön telefonvonallal rendelkezik .................................................... 118

HUWW

vii

background image

A készülékhez üzenetrögzítő van csatlakoztatva .................................... 119
A készülékhez telefonkészülék van csatlakoztatva ................................. 119
A Válasz üzemmód beállítás a Kézi lehetőségre van állítva ..................... 120
A faxvonalon elérhető a hangposta szolgáltatás ..................................... 120
A készülék DSL telefonszolgáltatáshoz kapcsolódik ................................ 120
A készülék webalapú fax- és hangátviteli szolgáltatást alkalmaz .......... 120

Hibaüzenet jelenik meg a kezelőpanelen .................................................................... 121

Megjelenik a Nincs érzékelhető fax. üzenet .............................................. 121
Megjelenik a Kommunikációs hiba. üzenet ............................................... 121
Megjelenik a Megtelt a faxtároló. üzenet .................................................. 122
Megjelenik a A fax foglalt. üzenet ............................................................. 122

A fax megérkezik a készülékre, de nem kerül nyomtatásra ....................................... 123

A Privát fogadás funkció be van kapcsolva ............................................... 123

A küldő foglalt vonalat észlel ....................................................................................... 123

A készülékhez telefonkészülék van csatlakoztatva ................................. 123
A telefonvonalhoz elválasztó szűrő csatlakozik ....................................... 123

Nincs tárcsahang .......................................................................................................... 123
A faxküldés és -fogadás PBX vonalon sikertelen ........................................................ 123

Általános faxolási problémák megoldása ...................................................................................... 123

A faxküldés lassú .......................................................................................................... 124
Gyenge a faxminőség ................................................................................................... 124
A fax két lapra nyomtatódik ki, vagy hiányzik egy része ............................................ 125

7 Kezelés és karbantartás ............................................................................................................................. 127

A HP Reconfiguration Utility használata a készülék csatlakoztatásának módosításához ............................. 128
A HP közvetlen vezeték nélküli nyomtatás funkció beállítása ........................................................................ 129
A HP Web Services alkalmazások használata .................................................................................................. 130
IP hálózati beállítások konfigurálása ............................................................................................................... 131

Hálózati beállítások megtekintése és módosítása ........................................................................ 131
IPv4 TCP/IP-paraméterek kézi beállítása a kezelőpanelen ........................................................... 131
A termék átnevezése a hálózaton .................................................................................................. 131
Kapcsolati sebesség és duplex beállítások .................................................................................... 133

HP Készülék eszköztár (Windows) .................................................................................................................... 134
HP Utility (nyomtató segédprogram) Mac OS X operációs rendszerhez .......................................................... 136

A HP Utility megnyitása .................................................................................................................. 136
HP Utility funkciók ........................................................................................................................... 136

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 137
A készülék biztonsági funkciói .......................................................................................................................... 138

A készülék zárolása ........................................................................................................................ 138
A készülékhez tartozó jelszó beállítása vagy módosítása ............................................................ 138

Energiatakarékos beállítások ........................................................................................................................... 139

viii

HUWW

background image

Nyomtatás Takarékos üzemmódban ............................................................................................. 139
A készenléti állapotba kapcsolás késleltetésének beállítása ....................................................... 139
Az automatikus kikapcsolási időtartam beállítása ........................................................................ 139

Nyomtatás úgy, hogy az egyik tonerkazetta elérte becsült élettartama végét ............................................. 141

A Nagyon alacsony szinten beállítások engedélyezése vagy letiltása ......................................... 141

Kellékek tárolása és újrahasznosítása ............................................................................................................. 143

Kellékek újrahasznosítása .............................................................................................................. 143
A tonerkazetta tárolása .................................................................................................................. 143

Csereútmutató .................................................................................................................................................. 144

A tonerkazetta cseréje .................................................................................................................... 144

Memória ............................................................................................................................................................. 146
A firmver frissítése ............................................................................................................................................ 147

A firmware manuális frissítése ....................................................................................................... 147
A készülék beállítása a firmware automatikus frissítésére .......................................................... 147

8 Problémamegoldás .................................................................................................................................... 149

Problémamegoldási ellenőrzőlista ................................................................................................................... 150

1. lépés: A készülék helyes beállításának ellenőrzése .................................................................. 150
2. lépés: Ellenőrizze a kábelezést vagy a vezeték nélküli kapcsolatot. ........................................ 150
3. lépés: Nézze meg, hogy van hibaüzenet a kezelőpanelen. ....................................................... 151
4. lépés: A papír ellenőrzése ........................................................................................................... 151
5. lépés: A szoftver ellenőrzése ...................................................................................................... 151
6. lépés: Ellenőrizze a nyomtatási funkciókat ............................................................................... 151
7. lépés: Ellenőrizze a másolási funkciókat ................................................................................... 151
8. lépés: Ellenőrizze a tonerkazettát ............................................................................................. 151
9. lépés: Próbáljon meg nyomtatási feladatot küldeni egy számítógépről. ................................. 152
10. lépés: Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózatra ............................................... 152

A gyári alapértelmezések visszaállítása .......................................................................................................... 153
A kezelőpanel súgója ........................................................................................................................................ 154
A kezelőpanel-üzenetek értelmezése .............................................................................................................. 155

A vezérlőpult-üzenetek típusai ...................................................................................................... 155
A kezelőpanel üzenetei ................................................................................................................... 155

<X>. tálca betöltése: <TYPE> <SIZE> ........................................................................... 155
<X> tálca betöltése A használható hordozótípusok megjelenítéséhez nyomja
meg az [OK] gombot ..................................................................................................... 155
49 Hiba, Kapcsolja ki, majd be ...................................................................................... 155
50.x Beégetőegység-hiba ............................................................................................ 156
51.XX Hiba ..................................................................................................................... 156
54.XX Hiba ..................................................................................................................... 156
55.X Hiba ....................................................................................................................... 156
57 Ventilátorhiba, Kapcsolja ki, majd be ...................................................................... 157

HUWW

ix

background image

59.X Hiba ....................................................................................................................... 157
79 Hiba, Kapcsolja ki, majd be ...................................................................................... 157
79 Működési hiba .......................................................................................................... 158
Adagolja kézzel a papírt a(z) # tálcába <TÍPUS> <MÉRET>, A rendelkezésre álló
média használatához kattintson az OK gombra. ......................................................... 158
A fekete festékkazetta szintje alacsony ...................................................................... 158
A fekete kazetta szintje nagyon alacsony ................................................................... 158
Ajtó nyitva ..................................................................................................................... 159
Cserélje ki a fekete festékkazettát .............................................................................. 159
Elakadás az 1. tálcában. Távolítsa el a papírt, és OK. .................................................. 159
Eredeti HP-kellék telepítve .......................................................................................... 159
Érvénytelen illesztőprogram Nyomja meg az [OK] gombot ........................................ 159
Eszközhiba, nyomja meg az OK gombot ...................................................................... 160
Használt fekete kazetta van behelyezve A folytatáshoz nyomja meg az [OK]
gombot .......................................................................................................................... 160
Hátsó ajtó nyitva ........................................................................................................... 160
Helyezzen be fekete kazettát ...................................................................................... 160
Hibás nyomtatás, Nyomja meg az OK gombot ............................................................ 160
Inkompatibilis fekete .................................................................................................... 161
Kevés a memória. Nyomja meg az OK gombot. ........................................................... 161
Kézi kétoldalas. Töltsön papírt az 1. tálcába. Nyomja meg az OK gombot. ............... 161
Nem támogatott fekete kazetta A folytatáshoz nyomja meg az [OK] gombot .......... 161
Nem várt méret a(z) <X>. tálcában <size> behelyezése Nyomja meg az [OK]
gombot .......................................................................................................................... 161
Nyomtatási hiba. Nyomja meg az OK gombot. Ha a hiba ismét előfordul,
kapcsolja ki, majd be a készüléket. .............................................................................. 162
Távolítsa el a szállítási csomagolást a tonerkazettáról .............................................. 162
Tisztítás ........................................................................................................................ 162
Töltsön papírt az 1. tálcába, <SIMA> <MÉRET> / Tisztítási üzemmód, indításhoz
nyomja meg az OK gombot .......................................................................................... 162
Töltsön papírt az 1. tálcába <TÍPUS> <MÉRET>, A rendelkezésre álló média
használatához kattintson az OK gombra. .................................................................... 162

A papírbehúzás nem megfelelő, vagy elakad a papír ....................................................................................... 163

A készülék nem húz be papírt ......................................................................................................... 163
A készülék egyszerre több lapot húz be ......................................................................................... 163
Papírelakadások megakadályozása ............................................................................................... 163

A papírelakadás megszüntetése ....................................................................................................................... 164

Elakadási helyek ............................................................................................................................. 164
Elakadás megszüntetése a dokumentumadagolóban .................................................................. 165
Elakadás megszüntetése az 1. tálcában ........................................................................................ 166
Elakadás megszüntetése a 2. tálcában .......................................................................................... 168
Elakadás megszüntetése az opcionális 3. tálcában ...................................................................... 170

x

HUWW

background image

Elakadások megszüntetése a kimeneti tálcában .......................................................................... 171
Elakadás megszüntetése a duplex egység területén .................................................................... 171
Elakadás megszüntetése a beégetőmű területén ......................................................................... 172

A nyomtatási minőség javítása ......................................................................................................................... 174

A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Windows) ............................................................................... 174
A papírtípus-beállítás ellenőrzése (Mac OS X) ............................................................................... 174
A tonerkazetta állapotának ellenőrzése ........................................................................................ 175

A kellékállapot-oldal nyomtatása ............................................................................... 175
A kellékanyagok állapotának ellenőrzése ................................................................... 175

Tisztítóoldal nyomtatása ................................................................................................................ 175
A tonerkazetta sérüléseinek ellenőrzése ....................................................................................... 175
Ellenőrizze a papírt és a nyomtatási környezetet ......................................................................... 176

A HP specifikációknak megfelelő papír használata ..................................................... 176
Ellenőrizze a készülék környezetét ............................................................................. 177

Ellenőrizze a nyomtatási feladat beállításait ................................................................................ 177

Ellenőrizze az EconoMode beállítást ........................................................................... 177

A nyomtatási igényeknek legjobban megfelelő nyomtató-illesztőprogramot használjon ......... 177

A másolat minőségével kapcsolatos problémák megoldása .......................................................................... 179

Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén ........................................................................... 179
A papírbeállítások ellenőrzése ....................................................................................................... 180
Optimalizálás szövegre vagy képekre ............................................................................................ 180
Széltől szélig másolás .................................................................................................................... 181
Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzógörgőit és elválasztópárnáját .............................. 181

A beolvasás minőségével kapcsolatos problémák megoldása ....................................................................... 183

Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén ........................................................................... 183
A felbontásbeállítások ellenőrzése ................................................................................................ 183
A színbeállítások ellenőrzése ......................................................................................................... 184
Optimalizálás szövegre vagy képekre ............................................................................................ 184
Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzógörgőit és elválasztópárnáját .............................. 185

Az e-mailbe való beolvasással kapcsolatos problémák megoldása ............................................................... 187

Nem sikerül csatlakozni az e-mail kiszolgálóhoz .......................................................................... 187
Az e-mail küldés sikertelen ............................................................................................................ 187
Nem lehet beolvasni ....................................................................................................................... 187

A hálózati mappába való beolvasással kapcsolatos problémák megoldása .................................................. 188

A beolvasás sikertelen .................................................................................................................... 188

Faxminőséggel kapcsolatos problémák megoldása ........................................................................................ 189

Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén ........................................................................... 189
A faxküldési felbontás beállításának ellenőrzése ......................................................................... 189
Optimalizálás szövegre vagy képekre ............................................................................................ 190
Ellenőrizze a hibajavítási beállítást ................................................................................................ 190
Küldés másik faxgépre ................................................................................................................... 191

HUWW

xi

background image

Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzógörgőit és elválasztópárnáját .............................. 191
Ellenőrizze a laphoz igazítás beállítását ........................................................................................ 192
Ellenőrizze a küldő faxgépét .......................................................................................................... 192
Faxdiagnosztikai teszt végrehajtása .............................................................................................. 193

A készülék nem nyomtat, vagy lassan nyomtat ............................................................................................... 194

A készülék nem nyomtat ................................................................................................................ 194
A készülék lassan nyomtat ............................................................................................................. 194

USB-portról történő, helyszíni nyomtatás problémáinak megoldása ............................................................ 196

Az USB flash meghajtó menü nem nyílik meg az USB-tartozék behelyezésekor ......................... 196
A fájl nyomtatása az USB-tárolóeszközről sikertelen ................................................................... 196
A nyomtatni kívánt fájl nem jelenik meg az USB flash meghajtó menüben .................................. 197

Közvetlen csatlakoztatási problémák megoldása ........................................................................................... 198
Vezetékes hálózati problémák megoldása ...................................................................................................... 199

Rossz minőségű fizikai csatlakozás ............................................................................................... 199
A számítógép nem a készüléknek megfelelő IP-címet használja ................................................. 199
A számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel .................................................................... 199
A készülék nem megfelelő hivatkozást és duplex beállításokat használ a hálózathoz ............... 200
Lehet, hogy az új szoftverek kompatibilitási problémákat okoznak ............................................ 200
Lehet, hogy a számítógép vagy a munkaállomás nem megfelelően van beállítva ...................... 200
A készülék le van tiltva, vagy a hálózat egyéb beállításai nem megfelelőek ............................... 200

Vezeték nélküli hálózati problémák megoldása .............................................................................................. 201

Vezeték nélküli kapcsolat ellenőrzőlista ....................................................................................... 201
A készülék nem nyomtat a vezeték nélküli beállítás befejeződése után ..................................... 201
A készülék nem nyomtat, és a számítógéphez külső tűzfal van telepítve ................................... 202
A vezeték nélküli kapcsolat nem működik a vezeték nélküli útválasztó vagy készülék
áthelyezése után ............................................................................................................................. 202
Nem lehet több számítógépet csatlakoztatni a vezeték nélküli készülékhez .............................. 202
Ha a vezeték nélküli készülék virtuális magánhálózathoz (VPN) csatlakozik, megszakad a
kapcsolat ......................................................................................................................................... 202
A hálózat nem jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok listájában ............................................... 202
A vezeték nélküli hálózat nem működik ........................................................................................ 203
Hajtson végre vezeték nélküli hálózatdiagnosztikai tesztet ........................................................ 203
Az interferencia csökkentése vezeték nélküli hálózatban ............................................................ 203

A készülék szoftverével kapcsolatos problémák megoldása Windows rendszerben .................................... 204

A Nyomtató mappában nem látható nyomtató-illesztőprogram a termékhez. ........................... 204
Hibaüzenet jelent meg a szoftver telepítése során ....................................................................... 204
A készülék Üzemkész állapotban van, de nem nyomtat ............................................................... 204

A készülék szoftverével kapcsolatos problémák megoldása Mac OS X rendszerben .................................... 206

A nyomtató-illesztőprogram nem szerepel a Print & Fax (Nyomtatás és fax) listában. .............. 206
A készülék neve nem jelenik meg a Print & Fax (Nyomtatás és fax) vagy Print & Scan
(Nyomtatás és beolvasás) listában. ............................................................................................... 206

xii

HUWW

background image

A nyomtató-illesztőprogram nem állítja be automatikusan a Print & Fax (Nyomtatás és fax)
vagy a Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás) listában kiválasztott készüléket. ........................ 206
Egy nyomtatási feladat nem arra a készülékre került, amelyikre küldeni kívánta ...................... 207
USB kábelkapcsolat esetén a készülék az illesztőprogram kiválasztását követően nem
jelenik meg a Print & Fax (Nyomtatás és fax) vagy a Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)
listában. ........................................................................................................................................... 207
Ön általános nyomtató-illesztőprogramot alkalmaz USB-csatlakozás használatakor ............... 207

Szoftver eltávolítása (Windows) ....................................................................................................................... 208
Szoftver eltávolítása (Mac OS X) ....................................................................................................................... 209

9 Kellékek és tartozékok .............................................................................................................................. 211

Alkatrészek, tartozékok és kellékek rendelése ............................................................................................... 212
A HP álláspontja a nem HP által gyártott kellékekre vonatkozóan ................................................................. 212
A HP hamisításellenes webhelye ...................................................................................................................... 212

Tárgymutató ................................................................................................................................................ 213

HUWW

xiii

background image

xiv

HUWW

background image

1