HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Memuat Baki 1

background image

Memuat Baki 1

1.

Buka Baki 1, lalu tarik perpanjangan baki dari produk.

2.

Untuk kertas berukuran panjang, buka lipatan ekstensi untuk

membantu menyangga kertas dalam baki.

IDWW

Memuat baki masukan

13

background image

3.

Masukkan beberapa lembar kertas ke dalam Baki 1, lalu geser

pemandu kertas agar sejajar dengan kertas.

4.

Masukkan tumpukan kertas tersebut hingga tepat berada

dalam baki.