HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows)

background image

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows)

Принтер драйверлері өнім мүмкіндіктеріне қатынасты қамтамасыз етеді және компьютерге өніммен

(принтер тілі арқылы) байланасуға мүмкіндік береді. Өнімнің ықшам дискіндегі орнату бойынша

ескертулер мен таныстыру файлынан қосымша бағдарламалық құрал мен тілдердің болуын

тексеріңіз.

HP PCL 6 драйвердің сипаттамасы

Өнім бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады

Стандартты драйвер ретінде берілген

Барлық Windows орталарында басып шығару үшін ұсынылады

Пайдаланушылардың көбісіне толық оңтайлы жылдамдық пен өнім мүмкіндігін қолдауын

қамтамасыз етеді

Windows ортасындағы ең жақсы жылдамдық үшін Windows Graphic Device Interface (GDI)

теңестіруге дамыған

Үшінші қатысушымен және PCL 5 негізделген таңдамалы бағдарламалық құралдармен толықтай

бірге тіркеспеуі мүмкін.

HP UPD 6 драйверінің сипаттамасы

www.hp.com/support/ljm425series

веб-торабынан жүктеп алуға болады

Adobe

®

бағдарламалық құралдарды басып шығаруға не басқа жоғары сызбалық-интенсивті

бағдарламалық құралдармен

Postscript эмуляция қажеттіліктерін қолдауды немесе postscript флэш қаріптерін қолдауды

қамтамасыз етеді

HP UPD PCL 5 драйверінің сипаттамасы

www.hp.com/support/ljm425series

веб-торабынан жүктеп алуға болады

Алдыңғы PCL нұсқасымен немесе ескі HP LaserJet өнімімен үйлеседі

Үштен бір бөлігінен немесе бейімделген бағдарламалық құралдан басып шығару үшін ең үздік

таңдау

Көптеген принтер үлгілерімен бірге пайдалану үшін жалғыз драйверді қамтамасыз ету үшін

Windows жабдықтарымен бірлесіп пайдалануға әзірленген

Шағын Windows компьютерінен көптеген принтер үлгілеріне басып шығарғанда басым болады

HP UPD PCL 6 драйверінің сипаттамасы

www.hp.com/support/ljm425series

веб-торабынан жүктеп алуға болады

Барлық Windows орталарында басып шығару үшін ұсынылады

Пайдаланушылардың көбісіне толық оңтайлы жылдамдық пен өнім мүмкіндігін қолдауын

қамтамасыз етеді

20

3-тарау Басып шығару

KKWW

background image

Windows ортасындағы ең жақсы жылдамдық үшін Windows Graphic Device Interface (GDI)

теңестіруге дамыған

Үшінші қатысушымен және PCL 5 негізделген таңдамалы бағдарламалық құралдармен толықтай

бірге тіркеспеуі мүмкін.

KKWW

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows)

21