HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Факстар баяу жіберілуде

background image

Факстар баяу жіберілуде

Өнім телефон желісінің нашар сапасына тап болды.

Желі жағдайы жақсарғанда факсты қайта жіберіп көріңіз.

Телефон қызметінің ұсынушыдан факс желісін тексеріңіз.

Error Correction («Қатені түзету»)

параметрін өшіріңіз.

а.

Параметрлер мәзірі

мәзірін ашыңыз.

ә.

Қызмет

мәзірін ашыңыз.

б.

Fax Service («Факс қызметі»)

мәзірін ашыңыз.

в.

Error Correction («Қатені түзету»)

мәзірін ашыңыз.

г.

Өшірілген

параметрін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Бұл бейне сапасын төмендетуі мүмкін.

Түпнұсқа үшін ақ қағазды қолданыңыз. Сұр, сары немесе қызғылт сияқты бояуларды

қолданбаңыз.

Fax Speed («Факс жылдамдығы»)

параметрін үлкейтіңіз.

а.

Параметрлер мәзірі

мәзірін ашыңыз.

ә.

Fax Setup («Факс параметрлері»)

мәзірін ашыңыз.

б.

Advanced Setup («Күрделі параметрлер»)

мәзірін ашыңыз.

126 6-тарау Факс

KKWW

background image

в.

Fax Speed («Факс жылдамдығы»)

мәзірін ашыңыз.

г.

Дұрыс параметрді таңдаңыз.

Көлемді факс тапсырмасын кішірек бөліктерге бөліп, оларды жеке-жеке жіберіңіз.

Басқару панелінде факс параметрлерін төмен ажыратымдылыққа өзгертіңіз.

а.

Параметрлер мәзірі

мәзірін ашыңыз.

ә.

Fax Setup («Факс параметрлері»)

мәзірін ашыңыз.

б.

Advanced Setup («Күрделі параметрлер»)

мәзірін ашыңыз.

в.

Fax Resolution («Факс ажыратымдылығы»)

мәзірін ашыңыз.

г.

Дұрыс параметрді таңдаңыз.