HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Топтық теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес

background image

Топтық теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес

Факс нөмірінің жарамды екенін тексеріңіз.

Сыртқы желіге префикс қажет болса,

Код префиксі

опциясын қосыңыз немесе префиксті топтық

теру нөміріне қосыңыз.

а.

Өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда Setup («Орнату») түймешігін түртіңіз.

ә.

Fax Setup («Факс параметрлері»)

мәзірін ашыңыз.

б.

Basic Setup («Негізгі параметрлер»)

мәзірін ашыңыз.

в.

Код префиксі

мәзірін ашыңыз.

г.

Қосылған

параметрін таңдаңыз.

Барлық жазбаларды жылдам теру жазбалары бар топтарға орналастырыңыз.

а.

Қолданылмаған жылдам теру жазбасын ашыңыз.

ә.

Жылдам теру үшін факс нөмірін енгізіңіз.

б.

Жылдам теру нөмірін сақтау үшін

OK

түймесін түртіңіз.

KKWW

Факс мәселелерін шешіңіз 119