HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Кіруші факстар үшін автоматты түрде кішірейту функциясын пайдаланыңыз

background image

Кіруші факстар үшін автоматты түрде кішірейту функциясын пайдаланыңыз

Егер бет өлшемдері бойынша масштабтау опциясы қосылған болса, стандартты қағаз өлшеміне

сәйкестендіру үшін өнім ұзын факстерді автоматты түрде 75%-ға шейін кішірейтеді (мысалы, факс

стандарт пішімінен хат пішіміне кішірейтіледі).

Егер бет өлшемдері бойынша масштабтау опциясы ажыратылған болса, ұзын факстер толық

өлшеммен бірнеше беттерде басып шығарылады. Кіруші факстің автоматты түрде кішірейту

функциясы үшін зауыттық стандартты мәні:

Қосылған

.

Егер

Stamp Faxes («Факсқа мәлімет қосу»)

опциясы қосылған болса, автоматты түрде кішірейту

функциясын қосуды да қалауыңыз мүмкін. Бұл кіруші факстердің өлшемін аз ғана кішірейтеді және

штампты екі бетке салуды болдырмайды.

ЕСКЕРТПЕ:

Әдепкі қағаз өлшемі параметрінің науадағы қағаздың өлшеміне сәйкес екенін тексеріңіз.

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда Setup («Орнату») түймешігін түртіңіз.

2.

Fax Setup («Факс параметрлері»)

мәзірін түртіңіз.

3.

Advanced Setup («Күрделі параметрлер»)

мәзірін түртіңіз.

4.

Fit to page («Бетке сәйкестендіру»)

түймесін, одан кейін

Қосылған

түймесін басыңыз.