HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Help

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Gebruikershandleiding

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serie

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services

van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke producten

en services wordt geleverd. Niets in deze

verklaring mag worden opgevat als een

aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk

voor technische of redactionele fouten of

weglatingen in deze verklaring.

Edition 1, 9/2014

Onderdeelnummer: CF286-91038

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de

VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod is

uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is

van de eigenaar en door Hewlett-Packard

Company onder licentie wordt gebruikt.

Java™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ....................................................................................................................................................... 1

Productaanzichten ................................................................................................................................................. 2

Vooraanzicht van apparaat ................................................................................................................. 2
Achteraanzicht van apparaat .............................................................................................................. 3
Locatie van serienummer en modelnummer ..................................................................................... 3
Layout bedieningspaneel .................................................................................................................... 4
Beginscherm bedieningspaneel .......................................................................................................... 4

Apparaatrapporten afdrukken .............................................................................................................................. 6
Disclaimer voor printer delen ................................................................................................................................ 7

2 Papierlade .................................................................................................................................................... 9

Ondersteunde papierformaten ........................................................................................................................... 10
Ondersteunde papiersoorten .............................................................................................................................. 12
Materiaal in de invoerlade plaatsen .................................................................................................................... 13

Lade 1 vullen ..................................................................................................................................... 13
Lade 2 vullen ..................................................................................................................................... 14
Optionele lade 3 plaatsen ................................................................................................................. 16

3 Afdrukken ................................................................................................................................................... 19

Ondersteunde printerstuurprogramma's (Windows) ......................................................................................... 20
Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) ........................................................................................... 21

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................................... 21
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ............................................................................................................................................. 21
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................................................... 21
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................................................... 22

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ........................................................................................... 23

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................................... 23
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ............................................................................................................................................. 23
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................................................... 23
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................................................... 23

NLWW

iii

background image

Afdruktaken voor Windows ................................................................................................................................. 25

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) .............................................................................. 25
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) .................................................................................... 26
Automatisch dubbelzijdig afdrukken met Windows ........................................................................ 28
Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows ........................................................................... 29
Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows ........................................................................ 31
De afdrukrichting selecteren (Windows) .......................................................................................... 33
De papiersoort selecteren (Windows) .............................................................................................. 34
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ................................................ 35
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................................. 36
Een brochure maken (Windows) ....................................................................................................... 37

Afdruktaken voor Mac OS X ................................................................................................................................. 40

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) ............................................................................... 40
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) .................................................................................... 40
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ............................................................................. 40
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ................................................................................ 40
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (Mac OS X) ............................................................ 41
Afdrukrichting selecteren (Mac OS X) ............................................................................................... 42
Papiersoort selecteren (Mac OS X) ................................................................................................... 42
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) .................................................................................................. 42
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................................... 42
Een brochure maken (Mac OS X) ....................................................................................................... 43

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ............................................................................................................... 44

Een afdruktaak annuleren (Windows) .............................................................................................. 44
Het papierformaat selecteren (Windows) ........................................................................................ 44
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ...................................................................... 44
Watermerken afdrukken (Windows) ................................................................................................. 45

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) .................................................................................................................. 46

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) .............................................................................................. 46
Papierformaat selecteren (Mac OS X) ............................................................................................... 46
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) ...................................................................... 46
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ................................................................................................. 46

Afdrukken van archiefkwaliteit maken ............................................................................................................... 48
HP ePrint gebruiken ............................................................................................................................................. 49
AirPrint gebruiken ................................................................................................................................................ 50
Direct afdrukken via USB ..................................................................................................................................... 51

4 Kopiëren ..................................................................................................................................................... 53

Eén kopie maken ................................................................................................................................................. 54
Meerdere kopieën maken .................................................................................................................................... 55
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren .................................................................................................. 56

iv

NLWW

background image

Een kopieertaak sorteren .................................................................................................................................... 57
Dubbelzijdig kopiëren (duplex) ........................................................................................................................... 58
Kopieën vergroten of verkleinen ........................................................................................................................ 59
Identiteitsbewijzen kopiëren ............................................................................................................................... 60
Kopieerkwaliteit optimaliseren ........................................................................................................................... 61
De helderheid of donkerte voor kopieën aanpassen .......................................................................................... 62
Kopiëren in conceptmodus .................................................................................................................................. 63
Het papierformaat en de papiersoort voor kopiëren op speciaal papier instellen ............................................ 64
Nieuwe standaardinstellingen voor kopiëren instellen ..................................................................................... 65
Standaardinstellingen voor kopiëren herstellen ................................................................................................ 66

5 Scannen ...................................................................................................................................................... 67

Scannen via de HP Scan-software (Windows) .................................................................................................... 68
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X) .................................................................................................... 69
Scannen naar een USB-flashstation ................................................................................................................... 70
Stel de map voor scannen naar netwerk en scannen naar e-mail in ................................................................. 71
Scannen naar een netwerkmap ........................................................................................................................... 72
Scannen naar e-mail ............................................................................................................................................ 73
Scannen via andere software .............................................................................................................................. 74

Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma ....................................................................... 74
Scannen met een WIA-compatibel programma ............................................................................... 74

6 Fax ............................................................................................................................................................. 75

Fax aansluiten op een telefoonlijn ...................................................................................................................... 76
Een fax met een antwoordapparaat instellen .................................................................................................... 76
Fax instellen met een extra telefoontoestel ...................................................................................................... 76
De stand-alone-fax instellen .............................................................................................................................. 76
Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren ................................................................................................. 77

Het bedieningspaneel gebruiken ...................................................................................................... 77
De wizard Faxinstellingen van HP gebruiken ................................................................................... 77

Speciale tekens gebruiken in faxkopregels ........................................................................................................ 77
Het telefoonboek gebruiken ............................................................................................................................... 78

Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken .................. 78
Telefoonboekvermeldingen verwijderen ......................................................................................... 78
Snelkiesnummers maken en bewerken ........................................................................................... 79
Snelkiesnummers verwijderen ......................................................................................................... 80
Groepskiescodes maken en bewerken ............................................................................................. 80
Groepskiescodes verwijderen ........................................................................................................... 80

Instellingen voor het verzenden van faxen configureren .................................................................................. 82

Speciale kiessymbolen en opties instellen ....................................................................................... 82

Voorkiesnummers instellen ........................................................................................... 82

NLWW

v

background image

Kiestoondetectie instellen ................................................................................................................ 82

Toon- of pulskiezen ........................................................................................................ 83

Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen nieuwe pogingen instellen .................................... 83
Het contrast en de resolutie instellen .............................................................................................. 84

De standaardwaarde voor licht/donker (contrast) instellen ......................................... 84
De resolutie instellen ...................................................................................................... 84

Factuurcodes instellen ...................................................................................................................... 84

Instellingen voor het ontvangen van faxen configureren .................................................................................. 86

Fax doorsturen instellen ................................................................................................................... 86
De antwoordmodus instellen ............................................................................................................ 86
Faxnummers blokkeren of deblokkeren .......................................................................................... 87
Het aantal belsignalen instellen ....................................................................................................... 87
Specifieke belsignalen instellen ....................................................................................................... 88
Melding van nieuwe fax instellen op computer ................................................................................ 88
Inkomende faxen automatisch verkleinen ....................................................................................... 89
Instellingen voor het opnieuw afdrukken van faxen configureren ................................................. 89
Het volume van de faxgeluiden instellen ......................................................................................... 89

Het volume van waarschuwingen, de telefoonlijn en het belsignaal instellen ............ 89

Het stempelen van ontvangen faxen instellen ................................................................................ 90
De functie Privé ontvangen instellen ............................................................................................... 90

Faxen ophalen instellen ...................................................................................................................................... 90
Fax gebruiken ...................................................................................................................................................... 92

Ondersteunde faxprogramma's ........................................................................................................ 92
Een fax annuleren ............................................................................................................................. 92

De huidige fax annuleren ................................................................................................ 92
Een faxtaak in de wachtrij annuleren ............................................................................. 92

Faxen uit het geheugen verwijderen ................................................................................................ 92
Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem ......................................................................... 93

DSL .................................................................................................................................. 93
PBX .................................................................................................................................. 93
ISDN ................................................................................................................................. 93

Fax gebruiken op een VoIP-service .................................................................................................. 93
Bij stroomuitval blijft de inhoud van het faxgeheugen behouden .................................................. 94
Beveiligingskwesties bij het verbinden van interne netwerken met publieke telefoonlijnen ........ 94
Faxen vanaf de flatbedscanner ........................................................................................................ 94
Faxen vanuit de documentinvoer ..................................................................................................... 95
Snelkiescodes en groepskiescodes gebruiken ................................................................................. 96
Een fax verzenden vanuit de software ............................................................................................. 96
Een fax verzenden via een op de faxlijn aangesloten telefoon ....................................................... 98
Een fax verzenden met bevestiging ................................................................................................. 98
Uitgestelde verzending van een fax plannen ................................................................................... 98

vi

NLWW

background image

Een fax met een elektronisch en een papierdocument versturen ................................................. 100
Gebruik van toegangscodes, creditcards of telefoonkaarten ....................................................... 100

Faxen internationaal versturen .................................................................................... 100

Een fax afdrukken ........................................................................................................................... 101
Een fax opnieuw afdrukken ............................................................................................................ 102
Ontvangen faxen automatisch dubbelzijdig afdrukken ................................................................. 103
Faxen ontvangen wanneer er faxtonen te horen zijn op de telefoonlijn ...................................... 103
Faxen ontvangen op een computer ................................................................................................ 103

Een opgeslagen fax afdrukken wanneer de functie Privé ontvangen is
ingeschakeld ................................................................................................................. 103

Faxproblemen oplossen .................................................................................................................................... 104

Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen ........................................................... 104
Faxtraceerrapport ........................................................................................................................... 106
Faxfoutrapport afdrukken .............................................................................................................. 106

Alle faxrapporten afdrukken ........................................................................................ 106
Afzonderlijke faxrapporten afdrukken ........................................................................ 106
Het faxfoutenrapport instellen .................................................................................... 107

Foutcorrectiemodus van de fax instellen ....................................................................................... 107
De faxsnelheid wijzigen .................................................................................................................. 107
Foutmeldingen op de fax ................................................................................................................ 108
Problemen oplossen met het verzenden van faxen ...................................................................... 114

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 114

Het bericht Communicatiefout. wordt weergegeven ................................ 114
Geen kiestoon. ............................................................................................ 115
Het bericht Faxnummer bezet. wordt weergegeven ................................. 115
Het bericht Geen antwoord. wordt weergegeven ..................................... 116
Papierstoring documentinvoer .................................................................. 116
Het bericht Faxopslag is vol. wordt weergegeven .................................... 116
Scannerfout ................................................................................................ 117

Op het bedieningspaneel wordt het bericht Gereed weergegeven en de fax wordt
niet verzonden .............................................................................................................. 117
Op het bedieningspaneel wordt het bericht "Storing page 1" getoond en er
gebeurt verder niets ..................................................................................................... 117
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden .............................. 117
Het product wordt beschermd met een wachtwoord .................................................. 118
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt ..................... 118
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt ................................................... 118
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt .................................................... 118
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u
probeert een fax te verzenden ..................................................................................... 119
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het
apparaat ........................................................................................................................ 119

NLWW

vii

background image

Problemen met het ontvangen van faxen oplossen ...................................................................... 119

De fax reageert niet ...................................................................................................... 120

De fax heeft een eigen telefoonlijn ........................................................... 120
Er is een antwoordapparaat op het apparaat aangesloten ...................... 120
Er is een telefoon op het apparaat aangesloten ....................................... 121
De instelling Antwoordmodus is ingesteld op Handmatig. ....................... 121
Voicemail is beschikbaar op de faxlijn ....................................................... 121
Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst ......................... 122
Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via de IP-
of VoIP-telefoondienst ............................................................................... 122

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 122

Het bericht Geen fax wordt weergegeven ................................................. 122
Het bericht Communicatiefout. wordt weergegeven ................................ 123
Het bericht Faxopslag is vol. wordt weergegeven .................................... 123
Het bericht Faxnummer bezet. wordt weergegeven ................................. 124

Er is een fax ontvangen, maar deze kan niet worden afgedrukt ................................ 124

De functie Privé ontvangen is ingeschakeld .............................................. 124

De afzender ontvangt een bezettoon .......................................................................... 124

Er is een telefoon aangesloten op het apparaat ....................................... 124
Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter ............................. 125

Geen belsignaal ............................................................................................................ 125
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn .................. 125

Algemene faxproblemen oplossen ................................................................................................ 125

Faxberichten worden langzaam verstuurd .................................................................. 125
De faxkwaliteit is matig ................................................................................................ 126
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt ..................................... 126

7 Beheer en onderhoud ................................................................................................................................. 129

De HP Reconfiguration Utility gebruiken om de apparaatverbinding te wijzigen ........................................... 130
HP Wireless Direct-afdrukken instellen ............................................................................................................ 131
Toepassingen van HP Webservices gebruiken ................................................................................................. 132
IP-netwerkinstellingen configureren ................................................................................................................ 133

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .................................................................................. 133
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ............................... 133
De naam van het apparaat in het netwerk wijzigen ....................................................................... 133
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking ..................................................................... 135

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 136
HP Utility voor Mac OS X .................................................................................................................................... 138

HP Utility openen ............................................................................................................................ 138
Functies van HP Utility .................................................................................................................... 138

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 139

viii

NLWW

background image

Beveiligingsfuncties van het apparaat ............................................................................................................. 140

Het apparaat vergrendelen ............................................................................................................. 140
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ............................................................... 140

Energiezuinige instellingen ............................................................................................................................... 141

Afdrukken met EconoMode ............................................................................................................ 141
De sluimervertraging instellen ....................................................................................................... 141
Automatische uitschakelvertraging instellen ................................................................................ 141

Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ..................... 143

Instellingen voor Bij zeer laag niveau in- of uitschakelen ............................................................. 143

Toebehoren bewaren en recyclen ..................................................................................................................... 145

Recycling ......................................................................................................................................... 145
Tonercartridges bewaren ............................................................................................................... 145

Instructies voor vervanging .............................................................................................................................. 146

De tonercartridge vervangen .......................................................................................................... 146

Geheugen ........................................................................................................................................................... 148
De firmware bijwerken ...................................................................................................................................... 149

Firmware handmatig bijwerken ...................................................................................................... 149
Apparaat instellen om firmware automatisch bij te werken ......................................................... 149

8 Problemen oplossen .................................................................................................................................. 151

Controlelijst voor het oplossen van problemen ............................................................................................... 152

Stap 1: Zorgen dat het apparaat goed is ingesteld ........................................................................ 152
Stap 2: Controleer de bekabeling of de draadloze verbinding ...................................................... 152
Stap 3: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven ............. 153
Stap 4: Het papier controleren ....................................................................................................... 153
Stap 5: De software controleren ..................................................................................................... 153
Stap 6: Test de afdrukfunctie ......................................................................................................... 153
Stap 7: Test de kopieerfunctie ........................................................................................................ 153
Stap 8: Controleer de tonercartridge ............................................................................................. 153
Stap 9: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden ............................................... 154
Stap 10: Controleer of het product is verbonden met het netwerk. .............................................. 154

De fabrieksinstellingen herstellen .................................................................................................................... 155
Help-systeem op het bedieningspaneel ........................................................................................................... 156
Berichten op het bedieningspaneel .................................................................................................................. 157

Soorten berichten op het bedieningspaneel .................................................................................. 157
Berichten op het bedieningspaneel ................................................................................................ 157

49 Fout, Schakel uit/in .................................................................................................. 157
50.x Fuserfout .............................................................................................................. 157
51.XX Fout .................................................................................................................... 158
54.XX Fout .................................................................................................................... 158
55.X Fout ....................................................................................................................... 158

NLWW

ix

background image

57 Ventil.-fout, Schakel uit/in ...................................................................................... 158
59.X Fout ....................................................................................................................... 159
79 Fout Schakel uit/in ................................................................................................... 159
79 Servicefout ............................................................................................................... 159
Achterklep open ............................................................................................................ 159
Afdruk mislukt, druk op OK. Als fout blijft, zet uit en aan. .......................................... 160
Ander formaat in lade <X> Plaats <formaat> Druk op [OK] ........................................ 160
Apparaatfout, druk op OK ............................................................................................. 160
Bezig met reinigen ........................................................................................................ 160
Deur open ...................................................................................................................... 160
Drukfout, Druk op OK .................................................................................................... 161
Gebruikte zwarte cassette geïnstalleerd [OK] voor doorgaan. ................................... 161
Handm. 2-zijdig Plaats lade 1, Druk op OK .................................................................. 161
Handmatige invoer <FORMAAT> <SOORT>, Druk op OK om beschikbaar
afdrukmateriaal te gebruiken ...................................................................................... 161
Incompatibel zwart ....................................................................................................... 162
Niet-ondersteunde zwarte cartridge [OK] voor doorgaan. ......................................... 162
Ongeld. stuurpr. Druk op [OK] ...................................................................................... 162
Origineel HP-onderdeel geplaatst ............................................................................... 162
Papierstoring in lade 1, Verhelp storing en druk op OK ............................................... 162
Plaats lade <X> Druk op [OK] voor beschikbaar afdrukmateriaal .............................. 163
Plaats lade <X> <SOORT> <FORMAAT> ....................................................................... 163
Te weinig geheugen. Druk op OK. ................................................................................. 163
Verwijder transportmateriaal van tonercartridge ....................................................... 163
Vul lade 1, <GEWOON> <FORMAAT> / Reinigingsmodus, OK voor start ..................... 163
Vul lade 1 <SOORT> <FORMAAT>, Druk op OK om beschikbaar afdrukmateriaal te
gebruiken ...................................................................................................................... 163
Zwarte cartridge bijna leeg .......................................................................................... 164
Zwarte cartridge installeren ......................................................................................... 164
Zwarte cartridge vervangen ......................................................................................... 164
Zwarte cartridge vrijwel leeg ....................................................................................... 164

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ............................................................................................... 166

Het apparaat pakt geen papier op .................................................................................................. 166
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op ............................................................................... 166
Papierstoringen voorkomen ........................................................................................................... 166

Storingen verhelpen .......................................................................................................................................... 167

Storingslocaties .............................................................................................................................. 167
Papierstoringen in de documentinvoer verhelpen ......................................................................... 168
Papierstoring in lade 1 verhelpen ................................................................................................... 169
Papierstoring in lade 2 verhelpen ................................................................................................... 171
Vastgelopen papier uit optionele lade 3 verwijderen .................................................................... 173

x

NLWW

background image

Storingen in de uitvoerbak verhelpen ............................................................................................ 174
Storingen in het duplexergebied verhelpen ................................................................................... 174
Storingen in het fusergebied verhelpen ......................................................................................... 175

De afdrukkwaliteit verbeteren .......................................................................................................................... 177

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................................................. 177
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X) ............................................................. 177
Status van de tonercartridge controleren ...................................................................................... 178

De statuspagina voor benodigdheden afdrukken ....................................................... 178
Status van de benodigdheden controleren .................................................................. 178

Een reinigingspagina afdrukken ..................................................................................................... 178
Tonercartridge controleren op beschadigingen ............................................................................. 178
Papier en afdrukomgeving controleren ......................................................................................... 179

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 179
Omgeving van het product controleren ....................................................................... 180

Instellingen van een afdruktaak controleren ................................................................................. 180

EconoMode-instelling controleren .............................................................................. 180

Gebruik printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet ........................ 180

Problemen met de kopieerkwaliteit oplossen .................................................................................................. 182

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 182
Papierinstellingen controleren ....................................................................................................... 183
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ..................................................................................... 183
Rand-tot-rand kopiëren .................................................................................................................. 184
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 184

Problemen met de scankwaliteit oplossen ...................................................................................................... 186

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 186
Resolutie-instellingen controleren ................................................................................................ 186
Kleurinstellingen controleren ......................................................................................................... 187
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ..................................................................................... 187
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 188

Problemen met scannen naar e-mail oplossen ................................................................................................ 190

Kan geen verbinding krijgen met de e-mailserver. ........................................................................ 190
De e-mail is mislukt ........................................................................................................................ 190
Kan geen scan uitvoeren ................................................................................................................. 190

Problemen met scannen naar netwerkmap oplossen ..................................................................................... 191

Het scannen is mislukt .................................................................................................................... 191

Problemen met de faxkwaliteit oplossen ......................................................................................................... 192

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 192
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren ................................................... 192
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ..................................................................................... 193
Instellingen voor foutcorrectie controleren ................................................................................... 193
Naar een ander faxapparaat verzenden ......................................................................................... 194

NLWW

xi

background image

De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 194
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................................... 195
Faxapparaat van de afzender controleren ..................................................................................... 195
Faxdiagnose uitvoeren ................................................................................................................... 196

Het apparaat drukt niet of langzaam af ........................................................................................................... 197

Het apparaat drukt niet af .............................................................................................................. 197
Het apparaat drukt langzaam af .................................................................................................... 197

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen ......................................................................................... 199

Het menu USB-flashdrive wordt niet geopend wanneer u de USB-accessoire plaatst ................. 199
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagaccessoire ............................................ 199
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu USB-flashdrive weergegeven ........... 199

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen .................................................................................... 200
Problemen met bekabelde netwerken oplossen .............................................................................................. 201

Slechte fysieke verbinding .............................................................................................................. 201
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ..................................... 201
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................................................... 201
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het
netwerk ........................................................................................................................................... 202
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ....................... 202
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ........................................................ 202
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ................................ 202

Problemen met draadloze netwerken oplossen .............................................................................................. 203

Controlelijst draadloze verbinding ................................................................................................. 203
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie ..................................................................................................................................... 203
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd ....................................................................................................................... 204
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het apparaat is
verplaatst ........................................................................................................................................ 204
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat .................... 204
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding wordt
gemaakt met een virtueel privénetwerk. ....................................................................................... 204
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken ................................. 204
Het draadloos netwerk functioneert niet ....................................................................................... 205
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .................................................................................. 205
Storing op een draadloos netwerk verminderen ........................................................................... 205

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ............................................................................. 206

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ................... 206
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ........................................... 206
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt ............................... 206

Problemen met de apparaatsoftware oplossen in Mac OS X ........................................................................... 208

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven ..................... 208

xii

NLWW

background image

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten ... 208
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten. .................................................. 208
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................................. 209
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is
geselecteerd .................................................................................................................................... 209
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ........................................... 209

Software verwijderen (Windows) ...................................................................................................................... 210
Software verwijderen (Mac OS X) ...................................................................................................................... 211

9 Benodigdheden en accessoires .................................................................................................................... 213

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .................................................................................... 214
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ............................................................................ 214
Anti-namaakwebsite van HP ............................................................................................................................. 214

Index ........................................................................................................................................................... 215

NLWW

xiii

background image

xiv

NLWW

background image

1