HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - De functie Privé ontvangen instellen

background image

De functie Privé ontvangen instellen

Wanneer de functie voor privé ontvangen is ingeschakeld, worden ontvangen faxen opgeslagen in het

geheugen. Er is een wachtwoord vereist om de opgeslagen faxen af te drukken.

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen aan.

2.

Raak het menu

Faxinstellingen

aan.

3.

Raak het menu

Geav. instell.

aan.

4.

Ga naar de knop

Privé ontvangen

aan raak deze aan. Raak vervolgens de knop

Aan

aan.

5.

Als u nog geen systeemwachtwoord hebt ingesteld, wordt u gevraagd om er een te maken.

OPMERKING:

Het systeemwachtwoord is hoofdlettergevoelig.

a.

Raak de knop

OK

aan en gebruik vervolgens het toetsenblok om het systeemwachtwoord in te

voeren.

b.

Raak de knop

OK

aan en bevestig het wachtwoord door het nogmaals in te voeren. Raak

vervolgens de knop

OK

aan om het wachtwoord op te slaan.