HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Het papierformaat en de papiersoort voor kopiëren op speciaal papier instellen

background image

Het papierformaat en de papiersoort voor kopiëren op speciaal

papier instellen

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Kopie

aan.

2.

Raak de knop

Instellingen

aan, blader vervolgens naar de

knop

Papier

en raak deze aan.

3.

Raak in de lijst met papierformaten het formaat aan dat zich

in lade 1 bevindt.

4.

Raak in de lijst met papiersoorten de soort aan die zich in lade

1 bevindt.

5.

Raak de knop

Kopiëren starten

aan om het kopiëren te

starten.

64

Hoofdstuk 4 Kopiëren

NLWW