HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Soorten berichten op het bedieningspaneel

background image

Soorten berichten op het bedieningspaneel

De berichten op het bedieningspaneel geven de huidige status van het apparaat weer en signaleren situaties

waarin actie ondernomen moet worden.

Er worden tijdelijk signaal- en waarschuwingsberichten weergegeven. Mogelijk moet u deze bevestigen door

op de knop

OK

te drukken om verder te kunnen gaan, of moet u op de knop Annuleren drukken om de taak

te annuleren. Bij bepaalde waarschuwingen wordt de taak mogelijk niet volledig uitgevoerd of is de

afdrukkwaliteit niet goed. Als het signaal- of waarschuwingsbericht betrekking heeft op het afdrukken en de

functie voor automatisch doorgaan is ingeschakeld, wordt geprobeerd om de afdruktaak te hervatten

wanneer de waarschuwing 10 seconden op het scherm is weergegeven zonder dat u deze hebt bevestigd.

Kritieke foutberichten kunnen een defect aangeven. Schakel het product uit en weer in. Dit zou het probleem

moeten verhelpen. Als een kritieke fout aanhoudt, moet het product mogelijk worden nagekeken.