HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Faxdiagnose uitvoeren

background image

Faxdiagnose uitvoeren

Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat kunt u een diagnose uitvoeren die u informatie geeft over de

faxinstellingen van het apparaat.

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen aan.

2.

Open de volgende menu's

Systeeminstellingen

Zelfdiagnose

3.

Raak de knop

Faxtest uitvoeren

aan om de test te starten. Het apparaat drukt een testpagina af met de

resultaten van de diagnose.

196 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen

NLWW