HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren

background image

Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren

Als de faxtaak buiten de pagina is afgedrukt, schakel dan de functie Aanpassen aan paginagrootte in vanaf

het bedieningspaneel.

OPMERKING:

Zorg dat de instelling voor het standaardpapierformaat overeenkomt met het papierformaat

dat in de lade is geplaatst.

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen aan.

2.

Raak het menu

Faxinstellingen

aan.

3.

Raak het menu

Geav. instell.

aan.

4.

Raak de knop

Aan pg. aanp.

aan en vervolgens de knop

Aan

.