HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Scannen naar een netwerkmap

background image

Scannen naar een netwerkmap

Via het bedieningspaneel van het apparaat kunt u een bestand naar een map op het netwerk scannen.

OPMERKING:

Om de functie te kunnen gebruiken, moet het product zijn verbonden met een netwerk en

moet de scanfunctie zijn geconfigureerd met de HP geïntegreerde webserver.

1.

Plaats het document op de glasplaat van de scanner of in de documentinvoer.

2.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Scan

aan.

3.

Raak het item

Scannen naar netwerkmap

aan.

4.

Selecteer in de lijst met netwerkmappen de map waarin u het bestand wilt opslaan.

5.

Op het bedieningspaneel wordt een overzicht van de scaninstellingen weergegeven.

Als u de instellingen wilt wijzigen, raakt u de knop

Instellingen

aan en voert u de gewenste

wijzigingen door.

Als de instellingen correct zijn, gaat u verder met de volgende stap.

6.

Druk op de knop

Scan

om de scantaak te starten.

72

Hoofdstuk 5 Scannen

NLWW