HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Hjelp

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Brukerhåndbok

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serien

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres

uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 9/2014

Delenummer: CF286-91039

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er varemerker

for Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple

Computer, Inc., registrert i USA og andre land/

regioner. iPod er et varemerke for Apple

Computer, Inc. iPod er bare for lovlig kopiering

eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke

stjel musikk.

Bluetooth er et varemerke for eieren og brukes

av Hewlett-Packard Company i henhold til

lisens.

Java™ er et varemerke i USA for Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker for

Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ......................................................................................................................................... 1

Produktoversikt ..................................................................................................................................................... 2

Produktet sett forfra ........................................................................................................................... 2
Produktet sett bakfra .......................................................................................................................... 3
Plassering av serienummer og modellnummer ................................................................................. 3
Kontrollpaneloppsett .......................................................................................................................... 4
Startskjermbilde på kontrollpanel ...................................................................................................... 4

Skrive ut produktrapporter ................................................................................................................................... 6
Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ................................................................................................................... 7

2 Papirskuff .................................................................................................................................................... 9

Papirstørrelser som støttes ................................................................................................................................ 10
Papirtyper som støttes ........................................................................................................................................ 12
Legge i innskuffen ............................................................................................................................................... 13

Legge i skuff 1 ................................................................................................................................... 13
Legge i skuff 2 ................................................................................................................................... 14
Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) ........................................................................................................... 16

3 Skrive ut ..................................................................................................................................................... 19

Støttede skriverdrivere (Windows) ..................................................................................................................... 20
Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) .............................................................................................. 21

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber .................................................................. 21
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ............................................... 21
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ..................................................................... 21
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................................................... 21

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ........................................................................................... 23

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber .................................................................. 23
Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ............................................ 23
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ..................................................................... 23
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................................................... 23

Utskriftsoppgaver for Windows .......................................................................................................................... 24

NOWW

iii

background image

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ............................................................................................... 24
Opprette en utskriftssnarvei (Windows) .......................................................................................... 25
Skrive ut på begge sider automatisk med Windows ........................................................................ 27
Skrive ut på begge sider manuelt med Windows ............................................................................. 28
Skrive ut flere sider per ark med Windows ....................................................................................... 30
Velge papirretning (Windows) .......................................................................................................... 32
Velge papirtype (Windows) ............................................................................................................... 33
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................................... 34
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) .......................................................................... 35
Lage et hefte (Windows) ................................................................................................................... 36

Utskriftsoppgaver for Mac OS X .......................................................................................................................... 39

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ........................................................................ 39
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) .................................................................. 39
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) .............................................................................. 39
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ................................................................................... 39
Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X) ........................................................................................ 40
Velge papirretning (Mac OS X) .......................................................................................................... 41
Velge papirtype (Mac OS X) ............................................................................................................... 41
Skrive ut en forside (Mac OS X) ......................................................................................................... 41
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) .......................................................................... 41
Lage et hefte (Mac OS X) ................................................................................................................... 41

Flere utskriftsoppgaver (Windows) .................................................................................................................... 43

Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ................................................................................................. 43
Velge papirstørrelse (Windows) ....................................................................................................... 43
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ............................................................................ 43
Skrive ut vannmerker (Windows) ...................................................................................................... 44

Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) .................................................................................................................... 45

Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) ................................................................................................. 45
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ........................................................................................................ 45
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................ 45
Skrive ut vannmerker (Mac) .............................................................................................................. 45

Opprette utskrifter i arkivkvalitet ....................................................................................................................... 46
Bruke HP ePrint .................................................................................................................................................... 47
Bruke AirPrint ...................................................................................................................................................... 48
Utskrift fra USB-enhet ......................................................................................................................................... 49

4 Kopiere ....................................................................................................................................................... 51

Ta en enkeltkopi .................................................................................................................................................. 52
Ta flere kopier ...................................................................................................................................................... 53
Kopiere en original med flere sider ..................................................................................................................... 54
Sortere en kopieringsjobb ................................................................................................................................... 55

iv

NOWW

background image

Kopiere på begge sider (tosidig) ......................................................................................................................... 56
Forminske eller forstørre en kopi ....................................................................................................................... 57
Kopiere identifikasjonskort ................................................................................................................................. 58
Optimere kopikvaliteten ..................................................................................................................................... 59
Justere lysstyrken eller mørkheten for kopier ................................................................................................... 60
Kopiere i kladdmodus .......................................................................................................................................... 61
Angi papirstørrelse og -type for kopiering på spesialpapir ................................................................................ 62
Angi nye standardinnstillinger for kopi .............................................................................................................. 63
Gjenopprette standardinnstillinger for kopi ....................................................................................................... 64

5 Skanning .................................................................................................................................................... 65

Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Windows) ...................................................................................... 66
Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Mac OS X) ...................................................................................... 67
Skanne til en USB-enhet ...................................................................................................................................... 68
Konfigurere Skanne til en nettverksmappe og Skanne til e-post ...................................................................... 69
Skanne til en nettverksmappe ............................................................................................................................ 70
Skanne til e-post ................................................................................................................................................. 71
Skanne ved hjelp av annen programvare ........................................................................................................... 72

Skanne fra et TWAIN-kompatibelt program ..................................................................................... 72
Skanne fra et WIA-kompatibelt program ......................................................................................... 72

6 Faks ........................................................................................................................................................... 73

Koble faksen til en telefonlinje ........................................................................................................................... 74
Konfigurere en faks med en telefonsvarer ......................................................................................................... 74
Konfigurere faksen med en tilleggstelefon ........................................................................................................ 74
Konfigurere en frittstående faks ........................................................................................................................ 74
Konfigurere klokkeslettet, datoen og hodet for faksen .................................................................................... 75

Bruke kontrollpanelet ....................................................................................................................... 75
Bruke HPs veiviser for faksoppsett .................................................................................................. 75

Bruke spesialtegn i fakshoder ............................................................................................................................. 75
Bruke nummerlisten ............................................................................................................................................ 76

Bruke kontrollpanelet til å opprette og redigere faksnummerlisten .............................................. 76
Slette oppføringer fra telefonkatalogen .......................................................................................... 76
Opprette og redigere kortnumre ...................................................................................................... 77
Slette kortnumre ............................................................................................................................... 78
Opprette og redigere oppføringer for gruppeoppringing ................................................................ 78
Slette oppføringer for gruppeoppringing ......................................................................................... 78

Konfigurere innstillinger for sending av faks ..................................................................................................... 80

Angi spesielle ringesymboler og -alternativer ................................................................................. 80

Angi et oppringingsprefiks ............................................................................................. 80

Angi registrering av summetone ...................................................................................................... 80

NOWW

v

background image

Tone- eller pulsoppringing ............................................................................................. 81

Angi automatisk ny oppringing og tid før oppringingen gjentas ..................................................... 81
Angi lys/mørke og oppløsning .......................................................................................................... 82

Angi standardinnstillingen for lys/mørke (kontrast) ..................................................... 82
Angi innstillinger for oppløsning .................................................................................... 82

Angi faktureringskoder ..................................................................................................................... 83

Konfigurere faksinnstillinger for mottak ............................................................................................................ 84

Angi videresending av fakser ............................................................................................................ 84
Angi svarmodusen ............................................................................................................................. 84
Blokkere eller oppheve blokkeringen av faksnumre ....................................................................... 84
Angi antallet ringesignaler før svar .................................................................................................. 85
Angi distinktiv ringegjenkjenning ..................................................................................................... 86
Angi varsling for nye fakser som mottas på datamaskinen ............................................................ 86
Bruke automatisk forminskning for innkommende fakser ............................................................. 86
Angi innstillinger for å skrive ut fakser på nytt ................................................................................ 87
Angi fakslydvolumet ......................................................................................................................... 87

Angi alarmvolumet, telefonlinjevolumet og ringevolumet ........................................... 87

Angi at mottatte fakser skal stemples ............................................................................................. 87
Angi funksjonen for privat mottak ................................................................................................... 88

Angi faksspørring ................................................................................................................................................ 88
Bruke faksfunksjonen ......................................................................................................................................... 89

Støttede faksprogrammer ................................................................................................................ 89
Avbryte en faks ................................................................................................................................. 89

Avbryte den gjeldende faksen ........................................................................................ 89
Avbryte en faksjobb som venter .................................................................................... 89

Slette fakser fra minnet .................................................................................................................... 89
Bruke faks på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Bruke faks på en VoIP-tjeneste ........................................................................................................ 90
Innholdet i faksminnet bevares ved strømtap ................................................................................. 91
Sikkerhetsproblemer ved kobling av interne nettverk til offentlige telefonlinjer .......................... 91
Fakse fra planskanneren .................................................................................................................. 91
Fakse fra dokumentmateren ............................................................................................................ 92
Bruke kortnumre og oppføringer for gruppeoppringing ................................................................. 93
Sende en faks fra programvaren ...................................................................................................... 93
Sende en faks ved å ringe fra en telefon som er koblet til fakslinjen ............................................. 95
Sende en faks med bekreftelse ........................................................................................................ 95
Planlegge en faks som skal sendes senere ...................................................................................... 95
Send en faks som kombinerer et elektronisk dokument og et papirdokument ............................. 96

vi

NOWW

background image

Bruke tilgangskoder, kredittkort eller telefonkort .......................................................................... 96

Sende fakser utenlands .................................................................................................. 96

Skrive ut en faks ................................................................................................................................ 97
Skrive ut en faks på nytt ................................................................................................................... 98
Skrive ut på begge sider automatisk på mottatte fakser ................................................................ 99
Motta fakser når du hører fakstoner på telefonlinjen ..................................................................... 99
Motta fakser på datamaskinen ......................................................................................................... 99

Skrive ut en lagret faks når funksjonen for privat mottak er aktivert .......................... 99

Løse faksproblemer .......................................................................................................................................... 100

Sjekkliste for feilsøking for faks ..................................................................................................... 100
Fakssporingsrapport ....................................................................................................................... 102
Utskrift av faksfeilrapport .............................................................................................................. 102

Skrive ut alle faksrapporter ......................................................................................... 102
Skrive ut faksrapporter enkeltvis ................................................................................ 102
Angi faksfeilrapport ...................................................................................................... 103

Angi modus for faksfeilretting ....................................................................................................... 103
Endre fakshastighet ........................................................................................................................ 103
Meldinger om faksfeil ..................................................................................................................... 104
Løse problemer med å sende fakser .............................................................................................. 109

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................................ 110

Meldingen Kommunikasjonsfeil. vises ...................................................... 110
Ingen summetone. ..................................................................................... 110
Meldingen Faks opptatt. vises ................................................................... 111
Meldingen Faks svarer ikke. vises .............................................................. 111
Fastkjørt papir i dokumentmateren .......................................................... 112
Meldingen Fakslager er fullt. vises ............................................................ 112
Skannerfeil ................................................................................................. 112

Kontrollpanelet viser meldingen Klar uten at det blir gjort forsøk på å sende
faksen ........................................................................................................................... 112
Kontrollpanelet viser meldingen "Lagrer side 1", og fortsetter ikke etter den
meldingen ..................................................................................................................... 113
Fakser kan mottas, men ikke sendes ........................................................................... 113
Produktet er passordbeskyttet .................................................................................... 113
Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet .................................................... 114
Kan ikke bruke kortnumre ............................................................................................ 114
Kan ikke bruke gruppeoppringinger ............................................................................ 114
Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en
faks ............................................................................................................................... 114
Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet .................................... 115

Løse problemer med å motta fakser .............................................................................................. 115

Faksen svarer ikke ........................................................................................................ 115

NOWW

vii

background image

Faksen har en dedikert telefonlinje ........................................................... 115
En telefonsvarer er koblet til produktet .................................................... 116
Et telefonhåndsett er koblet til produktet ................................................ 116
Innstillingen Svarmodus er satt til innstillingen Manuell ......................... 117
Talepost er tilgjengelig på fakslinjen ........................................................ 117
Produktet er koblet til en DSL-telefontjeneste ......................................... 117
Produktet bruker en faksetjeneste via IP- eller VoIP-telefon .................. 117

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................................ 118

Meldingen Ingen faks reg. vises ................................................................. 118
Meldingen Kommunikasjonsfeil. vises ...................................................... 118
Meldingen Fakslager er fullt. vises ............................................................ 119
Meldingen Faks opptatt. vises ................................................................... 119

En faks mottas, men skrives ikke ut ............................................................................ 120

Funksjonen Privat mottak er på ................................................................. 120

Avsenderen får opptattsignal ...................................................................................... 120

Et håndsett er koblet til produktet ............................................................ 120
En telefonlinjedeler er i bruk ...................................................................... 120

Ingen summetone ......................................................................................................... 120
Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje .................................................... 120

Løse generelle faksproblemer ........................................................................................................ 120

Det går tregt å sende faks ............................................................................................ 121
Fakskvaliteten er dårlig ................................................................................................ 121
Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider ........................................... 122

7 Administrere og vedlikeholde ..................................................................................................................... 123

Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen .................................................................. 124
Konfigurere HP direkte trådløs utskrift ............................................................................................................ 125
Bruke programmer fra HPs webtjenester ......................................................................................................... 126
Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ............................................................................................................... 127

Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................................................... 127
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .............................................. 127
Gi produktet nytt navn i nettverket ................................................................................................ 127
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift ................................................................... 128

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 129
HP Utility for Mac OS X ....................................................................................................................................... 131

Åpne HP Utility ................................................................................................................................ 131
HP Utility-funksjoner ...................................................................................................................... 131

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 132
Sikkerhetsfunksjoner for produktet ................................................................................................................. 133

Låse produktet ................................................................................................................................ 133
Angi eller endre produktpassordet ................................................................................................ 133

viii

NOWW

background image

Innstillinger for økonomisk bruk ...................................................................................................................... 134

Skrive ut med EconoMode .............................................................................................................. 134
Angi dvaleforsinkelse ..................................................................................................................... 134
Angi intervallet for dvalemodus ..................................................................................................... 134

Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden ................................................. 136

Aktivere eller deaktivere innstillingene for Nesten tom ................................................................ 136

Lagre og resirkulere rekvisita ........................................................................................................................... 138

Resirkulere rekvisita ....................................................................................................................... 138
Lagring av tonerkassetter .............................................................................................................. 138

Utskiftingsinstruksjoner ................................................................................................................................... 139

Bytte tonerkassetten ...................................................................................................................... 139

Minne ................................................................................................................................................................. 141
Oppdatere fastvaren ......................................................................................................................................... 142

Oppdatere fastvaren manuelt ........................................................................................................ 142
Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk .............................................................. 142

8 Problemløsing ........................................................................................................................................... 143

Sjekkliste for problemløsning ........................................................................................................................... 144

Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte ........................................................... 144
Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen ........................................................... 144
Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet ............................................................ 145
Trinn 4: Kontroller papiret .............................................................................................................. 145
Trinn 5: Kontroller programvaren .................................................................................................. 145
Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen ................................................................................................... 145
Trinn 7: Test kopieringsfunksjonen ................................................................................................ 145
Trinn 8: Kontroller tonerkassetten ................................................................................................. 145
Trinn 9: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin ............................................................. 146
Trinn 10: Kontroller at produktet er koblet til nettverket ............................................................. 146

Gjenopprette standardinnstillingene ................................................................................................................ 147
Hjelpesystem på kontrollpanelet ..................................................................................................................... 148
Tolke kontrollpanelmeldinger .......................................................................................................................... 149

Meldingstyper på kontrollpanelet .................................................................................................. 149
Kontrollpanelmeldinger .................................................................................................................. 149

49 Feil, Slå av og på ...................................................................................................... 149
50.x Fikse.feil ................................................................................................................ 149
51.XX Feil ...................................................................................................................... 149
54.XX Feil ...................................................................................................................... 150
55.X Feil ........................................................................................................................ 150
57 Viftefeil, Slå av og på ............................................................................................... 150
59.X Feil ........................................................................................................................ 150
79 Feil Slå av og på ....................................................................................................... 151

NOWW

ix

background image

79 Servicefeil ................................................................................................................ 151
Brukt svart kassett er installert Trykk [OK] for å forts. ............................................... 151
Bytt svart skriverkassett .............................................................................................. 151
Dør bak er åpen ............................................................................................................. 152
Dør ikke lukket .............................................................................................................. 152
Ekte HP-rekvisita satt inn ............................................................................................. 152
Enhetsfeil, trykk på OK ................................................................................................. 152
Fjern fraktmateriale fra tonerkassett .......................................................................... 152
Inkompatibel svart ....................................................................................................... 153
Installer svart skriverkassett ....................................................................................... 153
Legg i skuff <X> Trykk på [OK] for tilgj. media ............................................................ 153
Legg i skuff <X> <TYPE> <STØRRELSE> ...................................................................... 153
Legg i skuff 1, <VANLIG> <STØRRELSE> / Rengjøringsmodus, OK for start ............... 153
Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE>, Trykk på OK for å bruke tilgjengelig
utskriftsmateriale ......................................................................................................... 153
Lite minne. Trykk på OK. ............................................................................................... 154
Lite toner i svart kassett ............................................................................................... 154
Manuell mating <STØRRELSE> <TYPE>, Trykk på OK for å bruke tilgjengelig
utskriftsmateriale ......................................................................................................... 154
Manuell tosidig innlegging i skuff 1, trykk OK ............................................................. 154
Papirstopp i skuff 1. Fjern fastkjør., og trykk på OK .................................................... 154
Rengjøring ..................................................................................................................... 155
Svart kassett som ikke støttes Trykk [OK] for å forts. ................................................ 155
Svært lite i svart kassett ............................................................................................... 155
Ugyldig driver Trykk på [OK] ........................................................................................ 155
Utskriftsfeil, trykk OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på ........................... 155
Utskriftsfeil, Trykk på OK ............................................................................................. 156
Uventet størr. i skuff <X> Legg i <størrelse> Trykk på [OK] ....................................... 156

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ............................................................................................... 157

Produktet henter ikke papir ............................................................................................................ 157
Produktet henter flere papirark samtidig ...................................................................................... 157
Unngå at papiret kjører seg fast ..................................................................................................... 157

Fjerne fastkjøringer ........................................................................................................................................... 158

Steder for fastkjørt papir ................................................................................................................ 158
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren ................................................................................. 159
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ........................................................................................................ 160
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ........................................................................................................ 162
Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr) ................................................................................ 164
Fjerne fastkjørt papir fra utskuffen ................................................................................................ 165
Fjerne fastkjørt papir i området for tosidig utskrift. ...................................................................... 165
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet ............................................................................. 166

x

NOWW

background image

Forbedre utskriftskvaliteten ............................................................................................................................. 168

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................................................... 168
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ............................................................................... 168
Kontrollere tonerkassettstatusen .................................................................................................. 169

Skrive ut statussiden for rekvisita ............................................................................... 169
Kontrollere rekvisitastatusen ...................................................................................... 169

Skrive ut et renseark ....................................................................................................................... 169
Kontrollere om tonerkassetten er skadet ...................................................................................... 169
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet .......................................................................................... 170

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................................... 170
Kontrollere produktmiljøet .......................................................................................... 171

Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber ................................................................................... 171

Kontrollere EconoMode-innstillingen .......................................................................... 171

Bruk den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ........................................ 171

Løse problemer med kopieringskvaliteten ....................................................................................................... 173

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 173
Kontrollere papirinnstillingene ...................................................................................................... 174
Optimalisere for tekst eller bilder .................................................................................................. 174
Kant til kant-kopiering .................................................................................................................... 175
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 175

Løse problemer med skannekvaliteten ............................................................................................................ 177

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 177
Kontrollere oppløsningsinnstillingene ........................................................................................... 177
Kontrollere fargeinnstillingene ...................................................................................................... 178
Optimalisere for tekst eller bilder .................................................................................................. 178
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 179

Løse problemer med skanning til e-post .......................................................................................................... 181

Kan ikke koble til e-postserveren ................................................................................................... 181
E-posten mislyktes ......................................................................................................................... 181
Kan ikke skanne .............................................................................................................................. 181

Løse problemer med skanning til nettverksmappe ......................................................................................... 182

Skanningen mislyktes ..................................................................................................................... 182

Løse problemer med fakskvaliteten ................................................................................................................. 183

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 183
Kontrollere oppløsningsinnstillingen for sending av faks ............................................................. 183
Optimalisere for tekst eller bilder .................................................................................................. 184
Kontrollere innstillingen for feilretting .......................................................................................... 184
Sende til en annen faksmaskin ....................................................................................................... 185
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 185
Kontrollere innstillingen for Tilpass til side ................................................................................... 186
Kontrollere avsenderens faksmaskin ............................................................................................ 186

NOWW

xi

background image

Utføre en fakdiagnosestest ............................................................................................................ 187

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte .......................................................................................... 188

Produktet skriver ikke ut ................................................................................................................ 188
Produktet skriver ut for sakte ........................................................................................................ 188

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet .................................................................................................... 190

Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret ............................................... 190
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten ............................................................................... 190
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen ................................................... 190

Løse direktetilkoblingsproblemer .................................................................................................................... 191
Løse problemer med det kablede nettverket ................................................................................................... 192

Dårlig fysisk tilkobling .................................................................................................................... 192
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................................... 192
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................................. 192
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ................................. 193
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................................ 193
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ..................................... 193
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ................................................ 193

Løse problemer med det trådløse nettverket .................................................................................................. 194

Sjekkliste for trådløs tilkobling ...................................................................................................... 194
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ........................................... 194
Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen ......... 195
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet .............................................................................................................................................. 195
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ...................................................... 195
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .......................................................................................................................................... 195
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ......................................................... 195
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................................... 195
Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk ................................................................................ 196
Få mindre interferens i et trådløst nettverk .................................................................................. 196

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ............................................................................. 197

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ...................................................... 197
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................................... 197
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................................... 197

Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X ............................................................................. 199

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning ................................ 199
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .......................................................................................................................................... 199
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning ........................................................................................................................ 199
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ......................................................................... 200

xii

NOWW

background image

Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt .............................................................................. 200
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling ........................................... 200

Fjerne programvare (Windows) ......................................................................................................................... 201
Fjerne programvare (Mac OS X) ......................................................................................................................... 202

9 Rekvisita og ekstrautstyr ........................................................................................................................... 203

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ........................................................................................................... 204
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP .......................................................................... 204
HPs webområde mot forfalskning .................................................................................................................... 204

Stikkordregister ........................................................................................................................................... 205

NOWW

xiii

background image

xiv

NOWW

background image

1