HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Bruke programmer fra HPs webtjenester

background image

Bruke programmer fra HPs webtjenester

1.

Trykk på Webtjenester -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

2.

Velg

Aktiver webtjenester

-knappen.

Når du har lastet ned et program fra webområdet for HP ePrintCenter, finner du programmet i

Progr.

-

menyen på produktets kontrollpanel. Denne prosessen aktiverer både HPs webtjenester og

Progr.

-menyen.

126 Kapittel 7 Administrere og vedlikeholde

NOWW