HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Aktivere eller deaktivere innstillingene for Nesten tom

background image

Aktivere eller deaktivere innstillingene for Nesten tom

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere standardinnstillingene, og du trenger ikke å aktivere dem på

nytt når du setter inn en ny tonerkassett.

1.

Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

2.

Åpne følgende menyer:

Systemoppsett

Rekvisitainnstillinger

Svart kassett

Svært lav-innstilling

3.

Velg ett av følgende alternativer:

Velg alternativet

Fortsett

for å konfigurere produktet slik at det varsler deg når tonerkassetten

har svært lite igjen, men likevel fortsetter å skrive ut.

Velg alternativet

Stopp

for å konfigurere produktet slik at det stanser utskriften (inkludert utskrift

av fakser) til du har skiftet ut tonerkassetten.

Velg alternativet

Spør

for å konfigurere produktet slik at det stanser utskriften (inkludert utskrift

av fakser) og ber deg om å skifte tonerkassett. Du kan bekrefte at beskjeden er mottatt, og

fortsette utskriften. Et alternativ som kunden selv kan konfigurere på dette produktet, er "Spør

meg etter 100 sider, 200 sider, 300 sider, 400 sider eller aldri". Dette alternativet tilbys som en

hjelp for kunden, og det gir ingen indikasjon på om disse sidene holder akseptabel

utskriftskvalitet.

Når produktet er satt til alternativet

Stopp

, er det en risiko for at fakser ikke blir skrevet ut etter at den nye

kassetten er satt inn, hvis produktet i løpet av stopptiden har mottatt flere fakser enn det minnet rommet.

Når produktet er satt til alternativet

Spør

, er det en risiko for at fakser ikke blir skrevet ut etter at den nye

kassetten er satt inn, hvis produktet i løpet av ventetiden for bekreftelsen har mottatt flere fakser enn det

minnet rommet.

136 Kapittel 7 Administrere og vedlikeholde

NOWW

background image

Når en HP-tonerkassett har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection

for den skriverkassetten. Ingen utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-tonerkassett brukes i

modusen

Fortsett

når det er svært lite igjen, anses som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i

henhold til HPs garanti for skriverkassetter.

NOWW

Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden 137