HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Bruke faks på en VoIP-tjeneste

background image

Bruke faks på en VoIP-tjeneste

VoIP-tjenester (Voice over Internet Protocol) er ofte ikke kompatible med faksmaskiner med mindre

leverandøren gir eksplisitt uttrykk for at den støtter faks over IP-tjenester.

Hvis produktet har problemer med å få en faksmaskin til å fungere i et VoIP-nettverk, kontrollerer du at alle

kablene og innstillingene er riktige. Hvis du reduserer innstillingen for fakshastighet, er det mulig at

produktet kan sende en faks over et VoIP-nettverk.

90

Kapittel 6 Faks

NOWW

background image

Hvis VoIP-leverandøren tilbyr en "Pass through"-modus for tilkoblingen, vil det gi bedre faksytelse på VoIP.

Hvis leverandøren i tillegg har "comfort noise" lagt til på linjen, kan faksytelsen forbedres hvis denne

funksjonen ikke er aktivert.

Hvis faksproblemene vedvarer, kan du ta kontakt med VoIP-leverandøren.