HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fakssporingsrapport

background image

Fakssporingsrapport

En T.30-fakssporingsrapport har informasjon som kan bidra til å løse problemer med faksoverføring. Hvis du

ringer HP for å få hjelp med å løse disse problemene, skriver du ut en T.30-sporingsrapport før du ringer.

1.

Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

2.

Velg

Service

-menyen.

3.

Velg

Fakstjeneste

-menyen.

4.

Velg

Skriv ut T.30-sporing

-knappen, og velg deretter

-knappen.

MERK:

Dette produktet skriver ut en rapport om den siste faksjobben, uavhengig av om den ble skrevet

eller ikke. Hvis du vil generere en rapport for hver mislykkede faksjobb, velger du innstillingen

Hvis feil

. Hvis

du vil generere en rapport for hver faksjobb, velger du innstillingen

Slutt på samt.

.